עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מעמדה של האישה העובדת
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - עבודת נשים - זכויות נשים בעבודה - עובדות - עובדת - אשה בהריון - פיטורים - חופשת לידה - שמירת הריון - טיפולי פוריות - מעסיק - היתר- שוויון
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
נשים בעבודה
עבודת נשים
פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
מעמדה של האישה העובדת
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

בסדרת המאמרים הקרובה אסקור את מכלול הזכויות להן זכאיות נשים במסגרת עבודתן.
מעמדה של האישה העובדת נדון בשני חוקים מרכזיים:חוק עבודת נשים וחוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה.

כללי
חוק עבודת נשים וחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה סוקר הוראות אשר מטרתן ליצור מנגנון הגנה על נשים עובדות, במצבים שהן נתונות בסכנת פגיעה בקשר עם היותן נשים.
החוקים הללו מסדירים, בין היתר, את התנאים לפיטורי אישה בהריון, חופשת לידה; חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה; בדיקות רפואיות בהריון;מצב רפואי בעת הריון/ שמירת הריון;היעדרות לשעת טיפול בילד;הפלה;טיפולי פוריות והפריה חוץ-גופית; שהות במקלט לנשים מוכות;; הריון הגנה מפני פיטורים ופגיעה בהיקף משרה;


איסור פיטורים של אישה בהריון

סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים קובע כי חל איסור על מעביד לפטר עובדת בהריון אלא בהיתר מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה ורק בתנאי שלפיטורים אין קשר להריון.

הוראות אלו יחולו על עובדת שעבדה באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות.

מקרה בו מעסיק מפטר עובדת בהריון וללא אישור מהממונה על עבודת נשים לא רק שמהווה הפרת חוק עבודת נשים אלא הוא מהווה הפליה מכוח סעיף 2 (א) לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

פיטורי אישה בהריון יכול שיוביל למסקנה כי ההפליה נבעה מחמת מין ו/או מחמת הריון ו/או מחמת היותה של האישה הורה.

כל הבחנה בן בני אדם על יסוד שיקולים זרים מהווה פגיעה בשיוויון לרבות הבחנה בין אישה לגבר. עקרון השוויון במובנו הצר ראוי להיחשב לזכות חוקתית והפרתו נחשבת לפגם חמור במיוחד.

מושג השוויון משמעו יחס שווה אל בני אדם שאין בהם שוני שהוא רלוונטי לעניין נושא השוויון. יישום עקרון השוויון על בעיות קונקרטיות, במקרה דנן על פיטורי אישה מחמת הריון, נעשה באמצעות שתי בדיקות נוספות: ראשית מהי קבוצת בני האדם שכלפיה נדרש יחס שווה ; שנית, מה הן דרישות השוויון במסגרת קבוצת השוויון. קבוצת השוויון הרלוונטית לעניין החוק היא העובדות של המעביד שהן בהריון והחוק מצווה על המעביד לנהוג בשיוויון בין עובדיו, תהיה השתייכותם המקצועית אשר תהא.

פיטורי עובדת סמוך לתום ששה חודשים לעבודתה על מנת שלא להיזקק לאישור הממונה על עבודת נשים, מהווה התנהגות שלא בתום לב מצד המעביד. במצב דברים זה עלול המעסיק לשלם לעובדת פיצויי פיטורים שלא כדין וזאת מעבר לפיצויים מכוח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

הודעה למעסיק על דבר ההיריון והמשמעות שבצד הודעה זו

על עובדת בהריון להודיע למעסיק על היותה בהריון, שכן במידה והמעסיק לא ידע על דבר הריונה של העובדת, יכול שפיטוריה יקבלו "הכשר" מהממונה על עבודת נשים ולו מהטעם שאי ידיעתו של המעסיק על דבר ההיריון מנתק את הקשר בין הפיטורים להריון.

אף על פי שחובת ההודעה של העובדת למעבידה על עובדת הריונה חלה רק בחודש החמישי, אין לפטרה מתחילת הריונה ורצוי שהעובדת תודיע למעסיקה, ובכתב, על דבר ההיריון החל מהרגע הראשון שבו היא יודעת על הריונה, וכאמור לעיל, במידה ויש לה את הוותק הנדרש באותו מקום עבודה.

אי ידיעת המעסיק על הריונה של העובדת אינה רלוונטית מבחינת הצורך בהיתר, אלא רק כראיה ששר העבודה והרווחה צריך (הממונה על עבודת נשים מטעמו) ליתן עליה את הדעת, בין שאר הראיות, בבואו לקבוע אם הפיטורים הם מסיבת ההיריון.
ההגנה הניתנת לעובדת נגד פיטוריה בקשר להריונה היא אבסולוטית אלא אם הפיטורים נעשו לא בקשר להריונה אלא על פי עילה אחרת שאין בינה ובין הריונה ולא כלום ואז ההגנה הינה מסויגת.


ההשלכות על פיטורים שלא ניתן להם היתר כדין

זאת ובנוסף, פיטורים שנעשו בניגוד לחוק עבודת נשים(מבלי לקבל היתר מהממונה על עבודת נשים) בטלים מעיקרם ולכן זכאית עובדת שפוטרה ללא היתר לפיצוי מהמעביד בגובה השכר שהייתה מקבלת לו המשיכה בעבודתה בתקופה המוגנת, עד יום הלידה, וכן לסכום שהמוסד לביטוח לאומי היה משלם כדמי לידה, אם דמי הלידה לא שולמו בהעדר תקופת אכשרה, מכוח חוק הביטוח הלאומי, בגלל אותם פיטורים.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark