עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פשיטת רגל ואוזלת יד - איחור בהגשת הוכחת חוב
מידע משפטי בנושאים: פשיטת רגל - משפט מסחרי - דיני חברות - הוכחת חוב - פשר"ג - טעם מיוחד - חזקת ידיעה - ידיעה קונסטרוקטיבית - נושים - חייבים - נאמן - נושה - צו כינוס
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
עיקול
חייב
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
דיני בנקאות
פשיטת רגל ואוזלת יד : איחור בהגשת הוכחת חוב
מאת: עו"ד אבי זילברפלד

"תביעת חוב" הנו מסמך בו מפרט הנושה את סכום החוב שלטענתו החייב – נגדו ניתן צו כינוס במסגרת הליכי פשיטת רגל - חב לו, את מקורו של החוב, ועליו להגישו לכונס הנכסים הרשמי/לנאמן בצרוף אסמכתאות מתאימות.

פקודת פשיטת הרגל קובעת בסעיף ס' 71 ב) כי נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס כנגד החייב.

ניסיון החיים מלמד, כי ישנם נושים שלא מגישים הוכחת החוב בתוך פרק הזמן הקצוב.

בהכירו זאת, התיר המחוקק  לכונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או לנאמן, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב , ככל שימצאו לנכון, "אם שוכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע".
בהתאם לסעיף זה, ההחלטה צריכה להינתן על בסיס "טעמים מיוחדים שיירשמו".

נקדים ונאמר, כי  "טעמים מיוחדים" אינם עניין של מה בכך: בהתאם לפסיקה, לכל בקשה להארכת מועד אשר נקבע בחוק (להבדיל ממועד שקבע שופט, כגון: מועד להגשת סיכומים, תצהירים וכדו') , יש צורך ב"טעם מיוחד" אשר יתיר דחיית המועד, והארכתו, כפי המבוקש.

לא נכנס לכל סוגיית ה"טעם המיוחד", ונאמר רק זאת: הפסיקה מפרשת מונח זה בצמצום ניכר, ומעניקה אותו במשורה.
כך, לדוגמא, רשלנות (כגון: שכחת המועד) של בעל הדין או אף של בא-כוחו, אינה מהווה "טעם מיוחד" בעיני הפסיקה.

במסגרת מאמרנו זה – פשיטת הרגל – הבעיה חמורה עוד יותר:
הליך פשיטת הרגל, יכול שיבוא מטעם מי מהנושים, ויכול שיבוא מיוזמת החייב.
במצב זה, פעמים רבות הנושה כלל אינו יודע על הגשת הבקשה לפשיטת רגל, וממילא אינו יודע בכלל שעליו להגיש הוכחת חוב.

הבעיה נוצרת מכח ה"ידיעה קונסטרוקטיבית" המוטלת על כל אזרח. בהתאם לחוק, דבר הגשת בקשת הכינוס והליכי פשיטת רגל מפורסמים הן ב"רשומות" – העיתון הרשמי של המדינה, והן בשני עיתונים יומיים
לפיכך, עצם פרסום צו הכינוס כאמור, יוצר חזקת ידיעה לכל אזרח במדינה, כי הוא יודע אודות הצו, וממילא עליו להגיש את הוכחת החוב בתוך ששה חודשים מאותו מועד.

הפסיקה מתחבטת בסוגיה זו של הארכת המועד להגשת הוכחת חוב, כל אימת
שנושה מאחר את המועד, ובקשתו לכונס הרשמי/נאמן בבקשה שיאריכו לו את
המועד – נדחית על ידם, ואזי פונה הוא לבית המשפט בבקשה זו.

ננסה לתמצת את הפסיקה הענפה, לכללים הבאים:

א.    על מבקש הארכת המועד להוכיח שני אלו:

    (1)    קיומו של "טעם מיוחד" שבגינו לא הגיש את הוכחת החוב במועד.

    
(2)    כי  ה"טעם המיוחד" הוא שגרם לכך שלא היה ביכולתו להגיש את
        הוכחת החוב במועד.

ב.    נטל ההוכחה של שני מרכיבים אלו – מוטל על מבקש הארכת המועד.

ג.    רשלנות גרידא לא תהווה טעם מיוחד. יש להוכיח "נבצרות" מלהגישה במועד.

ד.    אין די בטענה ל"תום-לב" לכשעצמה, כדי לעמוד במבחן של "טעם מיוחד".

ה.    הטעיה אקטיבית מצד החייב עשויה להוות "טעם מיוחד": כשהחייב נוקט בהטעיה אקטיבית, היוצרת בעיני הנושה הסביר מצג כאילו החייב עדיין סולבנטי , וממילא הנושה כלל אינו מעלה על דעתו שהחייב בהליכי פשיטת רגל.
    כך נפסק, כי אם לאחר שניתן כנגד החייב צו כינוס, הוא מנהל משא ומתן עם הנושה אודות החוב, או מציע הצעות לפשרה אודות החוב, או מבטיח הבטחות כספיות ביחס להסדר החוב, וכל זאת בלי שיסביר את מצבו לאשורו, הרי שאדם סביר בנעלי הנושה עשוי לטעות ולהאמין כי החייב עודו סולבנטי, ויש בכך בכדי להוות "טעם מיוחד".

ו.    אין די בהטעיה פאסיבית מצד החייב, כאשר אין הוא מציג מצג כלשהוא. כך, למשל, כאשר החייב לא מסר פרטים אודות חלק מנושיו.

יצוין, כי לאחרונה (15.3.07) קראה השופטת אלשייך למחוקק לשנות את החוק,
באופן שיקבע כי כל אימת שתביעת חוב של נושה נדחתה מחמת הגשתה באיחור
באשמת החייב שנמנע, בלא הצדקה ראויה, לעדכן אותו בדבר מצבו הפיננסי, או
שהחייב לא עדכן את הנאמן והכונס הרשמי בדבר פרטיו, הרי שתביעת החוב
"תקום לתחייה" בעת שהחייב יבקש הפטר, וההפטר – ככל שיינתן – יסויג, ולא
יכלול את אותה תביעת חוב מאוחרת.
(פש"ר 1022/01, ח.ג.י.י. שיווק מוצרי בניה בע"מ נ' עו"ד דורון אדירי , בתפקידו
כנאמן על נכסי החייב אליהו אטיאס, ואח').

לדעתנו, הצעה זו ראויה ביותר מחמת שתיים אלו:

א.    כיום, אין סנקציה ראויה כנגד חייב שאינו פועל בתום לב ואינו מפרט כנדרש  את כלל נושיו.
    מצב זה חריג בהתייחסות הכללית בפסיקה, ההולכת ומחמירה בכל הקשור להתנהגות חסרת תום לב.

ב.    ההצעה יוצרה איזון ראוי בין התנהגותו חסרת תום הלב של החייב,לבין הפגיעה הקשה בזכות קניינו של הנושה , הנגרמת מחמת התנהגות החייב.

ימים יגידו באם המחוקק יכרה אוזן להצעה ראויה זו, ועד אז היזהרו הנושים !


מאמר זה מיועד למידע כללי וראשוני בלבד,  ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark