עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בדיקת רקמות – להוכחת אבהות ותביעת אבהות, לא בכל מקרה !
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - גירושין - תביעת אבהות - בדיקת רקמות - מבחן גנטי - בדיקת אבהות - מזונות - ילדים בגירושין - משמורת ילדים - ממזרות - דין עברי
 
עורכת דין תמר יוספי

  מאת: עו"ד תמר יוספי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני משפחה
גירושין
הסכם גירושין
משמורת
מזונות

בדיקת רקמות להוכחת אבהות ותביעת אבהות,  לא בכל מקרה !
מאת: עו"ד תמר יוספי, עורכת דין ומגשרת
יחיא את יוספי
משרד עורכי דין


כיום קיימות בדיקות של דם ורקמות שלפיהן ניתן לקבוע אבהות לא רק לקביעה שלילית, אלא גם קביעה חיובית בדרגה המקובלת בבית המשפט.
גם בתי הדין
הרבניים מכירים בתוצאות של בדיקות הללו לגבי חיוב מזונות.
למשל, אם האב החזיק בילד בחושבו שהוא ילדו, ולאחר כמה שנים הכחיש את אבהותו ותוצאות בדיקת רקמות הוכיחו שאינו אביו – הוא פטור ממזונותיו.

אולם, ישנם מקרים בהם ביהמ"ש יסרב להיעתר לבקשת בדיקת לסיווג רקמות ג
ם כאשר כל ה"נפשות הפועלות" בגירים נתנו את הסכמתם לבדיקה ואילו רק ב"כ היועץ המשפטי לממשלה התנגד לכך.

הסוגיה הגיעה לפתחו של ביהמ"ש, בה ניתן פסק דין לאחרונה.

ומעשה שהיה כך היה:

עסקינן בבני זוג נשואים 46 שנים הורים ל- 4 ילדים כולם נשואים והורים לילדים.
הבע
ל מבקש שתיערך בדיקת רקמות כדרך להגיע לחקר האמת באשר לחשד, ישן נושן, שעלה בו מחדש ביחס לאבהותו לילדיו, דבר שהפך לטענתו לצורך ומטרה בעלי משמעות מרכזית בחייו כיום. האשה מסכימה ואף עומדת על כך שתתבצע בדיקת רקמות כדרך הכרחית בעיניה להוכחת צדקתה, והסרת הכתם שדבק בה בתחושתה נוכח החשד של בעלה.

בית המשפט בחן את השאלה שהונחה לפתחו וקבע כי הוא דוחה את הבקשה, מן הטעמים שיפורטו להלן:

שיקולים מגוונים מנחים את ביהמ"ש  שלא להיעתר לבדיקה זו, בפרט כאשר מדובר בילד שהוריו נשואים זל"ז. הסכמת ההורים לבצע בדיקה זו, אינה מעלה וא
ינה מורידה, שכן קיים, למעשה או לכאורה, ניגוד אינטרסים בין הקטינים לבין הוריהם, בסוגיה הנדונה. ביהמ"ש אף תמך את קביעתו בשיקולים עפ"י הדין העברי, השוללים מתן צו לבדיקה לסיווג רקמות ושהם: החזקה בדבר "רוב בעילות אחר הבעל" נקבע הכלל כי כל ילד שנולד מאשה נשואה, חזקה משפטית היא שהאיש אשר נשוי לאמו הוא אביו, וזאת עפ"י עקרון הרוב, וההנחה כי "רוב בעילות אחר הבעל". חזקה זו חלה גם כאשר הכול "מרננים" על האשה שהרתה לאחר. בנוסף, ביהמ"ש ביסס קביעתו על "דין יכיר" (כאשר הבעל טוען שאין הוא אבי הילד. לדעת רוב הפוסקים, על האב לטעון טענה זו מיד כאשר יכול היה לדעת על הריונה של אשתו).

טעם נוסף שהיה נר לרגלו של ביהמ"ש הינו
שיקולי מדיניות שיפוטית ראויה. בהקשר זה נקבע כי גם בגדר מדיניות משפטית ראויה ובמבט צופה פני עתיד, יש להימנע להיעתר לבקשה מוסכמת של צדדים, שהיו ו/או עודם נשואים זל"ז, לבצע בדיקת רקמות וזאת על מנת שלא להכביר הליכים, תביעות וטענות, במדינה עתירת התדיינות כשלנו.
האומנם טובת הקטין או שמא רצון עיקש של האב?

ביהמ"ש הכריע וקבע כי עניינה של תביעה זו אינה לטובת הקטינים והבדיקה אינה נחוצה כדי לקבוע מיהו אבי הילדים, אלא עניינה של תביעה זו הוא רצונו התמוהה של האב לבחון את החשש המקנן בו שנים. אינטרס האב אינו מצדיק הוראה בדבר עריכת בדיקה גנטית,שכן אין מדובר אך בענייניו, אלא גם קטינים אחרים, שאינם צד להתדיינות בתיק זה, וגם הם בעלי אינטרס שבית המשפט לא ייעתר לבדיקה כמדיניות משפטית ראויה.

במקרה דנן, הדגיש היועמ"ש (אשר ייצג את המדינה), כי הוא מתנגד לעריכת בדיקת הרקמות בשל השפעת תוצאות הבדיקה על צאצאי הזוג, במיוחד נכדיהם, שהם עדיין קטינים והאפשרות,
אם כי הקלושה, להפיכתם לממזרים.

בהקשר זה יצויין כי בפסיקת ביהמ"ש קיימת אבחנה ברורה בין קטין, שנולד במהלך הנישואין, לבין קטין שנולד מחוץ לנישואין.

עוד נקבע כי, נסיון החיים והניסיון השיפוטי מלמדים כי היעתרות להסכמת הצדדים, תיצור תקדים לא ראוי. שהרי מה ימנע
בעתיד מבעל, שירצה להתחמק מתשלום מזונות לילדיו, לדרוש כי תיערך בהם בדיקת רקמות ? הלוא אם הבדיקה תאשר את אבהותו, הוא יימצא באותו מצב בו היה נמצא ללא הבדיקה, ואם הבדיקה תשלול את אבהותו – מה טוב ! יצא הוא פטור ממזונות. מצבה של האישה הפוך, אם הבדיקה תאשר את אבהותו של הבעל, היא תימצא באותו מצב שבו היתה נמצאת ללא הבדיקה, ואם הבדיקה תשלול את האבהות – נמצאים היא והקטין ניזוקים נזק שאין לו תקנה.
ביהמ"ש הדגיש כי יש למנוע מצב כי בדיקת הרקמות תהפוך לאמצעי לחץ נוסף שישמש את הבעל –
כעניין שבשגרה – בסכסוך עם אשתו.

אחרית דבר

תפקידו של ביהמ"ש לשפוט על פי הדין ועל פי הצדק במסגרת הדין. המכשיר העיקרי לעשות כן הוא החתירה אל האמת – זו נקודת המוצא.
זכותו הטבעית של כל מתדיין להביא את ראיותיו בפני בית המשפט, קל וחומר כאשר שני הצדדים להתדיינות הסכימו על הבאתה של ראיה פלונית –
ובכלל זה, לכאורה, אף בדיקה לסיווג רקמות אשר תאפשר לבית המשפט להגיע אל האמת.
אולם, עינינו הרואות כי ביהמ"ש יבחן לעומק כל בקשה ובקשה שתונח לפתחו, ויכריע בה  בהתאם לשיקולי מדיניות משפטית ראויה, תוך היזקקות לשיקולי המשפט העברי.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד תמר יוספי
טיפים ממשרד:  עו"ד תמר יוספי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד תמר יוספי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark