עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: ידועים בציבור – כל מה שחשוב לדעת
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - ידועים בציבור - ידועה בציבור - יחסי ממון בין בני זוג - הלכת השיתוף - חזקת שיתוף - נכסים - איזון משאבים - בני זוג מאותו מין - הומוסקסואלים
 
עורכת דין תמר יוספי

  מאת: עו"ד תמר יוספי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני משפחה
גירושין
הסכם גירושין
משמורת
מזונות

ידועים בציבור כל מה שחשוב לדעת
מאת: תמר יוספי, עורכת דין ומגשרת
יחיא את יוספי
משרד עורכי דין


מי הם ידועים בציבור ?

הכוונה לזוגות החיים יחד תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף מבלי שהסדירו את חייהם במסגרת של נישואין. המדובר במערכת משפחתית רגילה המקבילה בכל דבר למערכת משפחתית נשואה, אך ללא החותמת של הרבנות וללא מוסד הנישואין.

מוסד הידועים בציבור החל להתקיים בקרב זוגות אשר מבחינה הלכתית לא יכלו להינשא זו לזה כגון כהן וגרושה או אחרים.
יודגש כי החקיקה ובתי המשפט אינם מתייחסים לידועים בציבור ב
צורה זהה כמו לזוגות נשואים אולם בשנים האחרונות התפתחה מגמה אשר שואפת להשוות את זכויות הידועים בציבור  לאלה של הנשואים, אם בירושה ואם במסים או בתחומים אחרים.

כיום, מרבית ההבדלים בין זוג נשוי לידועים בציבור כמעט ואינם קיימים כלל אבל יחד עם זאת יש לזכור כי במקרה של פרידה, נטל ההוכחה על חלוקת רכוש גבוה יותר,  בקרב הידועים בציבור, ונטל זה מוטל על כתפי זה הטוען לזכותו ברכוש בן/בת זוגו.

מוסד הידועים בציבור הינו מוסד ותיק וידוע אולם בשנים האחרונות, קיבל מוסד זה חיזוק ותנופה משמעותיים ביותר לאור הגידול המשמעותי בקצב הגירושין, וזוגות רבים בוחרים באלטרנטיבה זו כפתרון חלופי לחיי נישואין.

מה התנאים להכרה כידוע בציבור?

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי התנאי הבסיסי הוא שבין שני בני הזוג מתקיים אורח חיים תקין המתנהל תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף על כל המשתמע.

יחד עם זא
ת, מאחר ובני הזוג אינם חיים תחת מסגרת מוגדרת, הרי שישנם מצבים רבים בהם בני הזוג אכן חיים תחת קורת גג אחת אך לא מנהלים משק בית מוחלט או חלקי ולכן לא בכל מקרה הם יוכרו כידועים בציבור ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו.

יתרה מכך, מאחר והמדובר במערכת שאינה מוסדרת, תחולת השיתוף בנכסים (על ידועים בציבור לא חל עקרון איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון), לא תחול על היחסים באופן אוטומטי אלא יש צורך להוכיח התייצבות הקשר וכוונה של הצדדים לגביו בטרם ניתן יהיה לערוך שיתוף בנכסים.

נטל הוכחת השיתוף

במקרים בו ידועים בציבור עוברים פרידה, נטל ההוכחה לשיתוף בנכסים, שהינו נטל כבד ביותר, חל על בן הזוג הטוען לזכות לשיתוף.
הסיבה לנטל כבד זה נעוצה באופי היחסים שבין ידועים בציבור לבין בני זוג נשואים. בקרב בני זוג נשואים, עצם קיומו של מוסד הנישואין מעיד על כוונה לשיתוף, דבר אשר אינו מתקיים בהכרח אצל הידועים בציבור  והנובע ותלוי ברצונותיהם המשתנים של בני הזוג.

פסיקת בתי המשפט קבעה כי על בני זוג ידועים בציבור יכולה לחול "הלכת השיתוף",כאשר נטל ההוכחה כאמור יחול על התובע את השיתוף בנכסים.עם זאת נקבע כי מידת ההוכחה הנדרשת על מנת להחיל את הלכת השיתוף על "ידועים בציבור" הינה גדולה יותר, ממידת ההוכחה הנדרשת מזוג נשוי.

על התובע מוטל להוכיח כוונה אמיתית, וראיות מתאימות לרצון בשיתוף בנכסים שנצברו, במהלך החיים המשותפים, ולנכסים שהביא כל צד למערכת היחסים.

יצויין כי שיתוף נכסים יכול שיהיה כללי או מו
גבל לנכס מסויים זה או אחר, הכל
כעולה מנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

תוצאת החלת חזקת השיתוף על "ידועים בציבור" לעומת משטר איזון          
המשאבים

חוק יחסי ממון בני זוג קבע משטר איזון משאבים לפיו במהלך הנישואין קיימת הפרדה רכושית בין בני הזוג, ואילו רק עם פקיעת הנישואין יש לערוך איזון משאבים בין בני הזוג.
היינו, ריכוז של הזכויות והחובות שהצטברו במהלך הנישואין וחלוקתם בין בני הזוג, בעת פקיעת הנישואין.
    
לעומת זאת,
חזקת השיתוף מקיימת שיתוף לאורך תקופת היחסים, בכל הרכוש שמשמש את בני הזוג ושנקנה במשותף, ואין ממתינים עד לפקיעת הנישואין.

כאמור לעיל פסיקת בית המשפט קבעה כי חזקת השיתוף חלה על בני זוג "ידועים בציבור", כיוון שחוק יחסי ממון אינו חל עליהם.

אם כך יוצא כי התוצאה לעניין יחסי רכוש בין בני זוג הינה אבסורדית. הנימוק לכך נעוץ בעובדה שיוצא מכך, שהמחויבות הרכושית של "ידוע בציבור" בתקופת יחסיו לבין זוגו, גדולה ממחויבות של בן זוג נשוי בנישואין כחוק לבן זוגו, ושעליו חל חוק יחסי ממון.

בני זוג מאותו המין

על פי החוק הקיים היום במדינת ישראל, נישואין בין בני זוג מאותו המין, אינם מוסדרים.
מבחינה זו רוב
מערכות היחסים החד-מיניים מוגדרים כיחסי "ידועים בציבור"

כיוון שכך, חוק יחסי ממון אינו חל על יחסים אילו, ולעניין הרכוש חל עליהם משטר של חזקת השיתוף, ולא משטר איזון המשאבים.

בהקשר זה, כאשר בני זוג "ידועים בציבור"- מאותו מין
(או שלא), המבקשים לאשר הסכם ממון שנערך בינהם, יפנו לבית המשפט לענייני משפחה, ולא מכוח חוק יחסי ממון.
בסןגיה זו קיימות שתי אסכולות בפסיקת בית המשפט, כפי שיוסבר בהמשך.
בעניין זה הוגשו הצעות חוק שונות של חברי כנסת, ובהן ביקשו לתקן את  החוק כך שבהגדרת
"בן משפחתו" יבוא "בן זוגו מאותו מין".
אולם כל ההצעות נדחו, הן משיקולים משפטיים והן משיקולים קואליציוניים.בפסיקת בית המשפט קיימות שתי אסכולות בסוגיית אישור הסכם ממון בין בני זוג מאותו
מין:

  1. 1.אחת סוברת כי אין צורך להמתין שהכנסת תתקן את החוק וכי לביהמ"ש לענייני משפחה יש סמכות לאשר הסכמי ממון בין בני זוג מאותו מין, לפי פרשנות החוק ולפי תכליתו.
  2. בנוסף, אסכולה זו מבססת את החלטתה אף על חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, על פיו משמעות היות האדם בן חורין, היא גם, להיות בן חורין לבחור לחיות בזוגיות חד מינית. ועל כן, על בית המשפט לכבד את בחירתו של אותו אדם ושלא להפלות אותו.
  1. 2.מנגד, קיימת אסכולה אחרת שגורסת כי במקרים דומים חוק בית המשפט לענייני משפחה אינו חל על בני זוג מאותו מין, ולכן מסרבת לאשר הסכם ממון בין בני זוג מאותו מין.
  2. הנימוק לכך נסמך על העובדה כי באמנות הבינלאומיות שחתמה ישראל לא התחייבה מדינת ישראל להכיר בזוגות חד-מיניים כמו משפחה, ונישואין בין בני זוג חד-מיניים אינם מוכרים במשפט הישראלי.בנוסף, אסכולה זו סוברת כי הכללת בן זוג מאותו מין במונח  "בן משפחתו" והענקת סמכות לביהמ"ש במקרים כאלו, מהווה הוספת נורמה ערכית השנויה במחלוקת חברתית, ואין זו מלאכתו של ביהמ"ש, אלא זהו תפקידו של המחוקק להסדיר את העניין בחקיקה מפורשת.
יוצא אם כך כי כל עוד לא תוסדר הסוגייה  ע"י המחוקק, יוצא שכל מקרה יוכרע בהתאם לנסיבותיו, ובהתאם לפרשנות שייתן ביהמ"ש הדן במקרה הספציפי העומד להכרעתו.

אחרית דבר

מוסד הידועים בציבור נפוץ במיוחד בקרב זוגות הנמצאים "בפרק ב'" ושצברו במהלך חייהם רכוש כזה או אחר על שמם, אולם כיום ניתן לראות בני זוג הבוחרים בפתרון זה גם אם לא היו נשואים קודם לכן לאחרים, וגם במקרה בו אין למי מהם כל רכוש קודם.

מאחר והמדובר בנושא רגיש ביותר, רצוי ומומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום בטרם ביצוע כל פעולה כזו או אחרת העלולה להשפיע על חייכם בטווח הארוך.

יש לזכור- אומנם חוק יחסי ממון בין בני זוג מתייחס ספציפית לבני זוג נשואים, אך
הפסיקה הכירה גם בזכותם של ידועים בציבור להביא הסכם ממון שנחתם בינהם לאישור בית המשפט לענייני המשפחה. אלו שלא מעוניינים בכך, רשאים לאשר את ההסכם אצל נוטוריון  שאישורו מהווה כאישור רשות.

בכל מקרה, כדאי ואף רצוי ביותר לערוך הסכם כזה באמצעות עורך דין לפני שמ
תחילים בחיים המשותפים, על מנת למנוע אי הבנות, ויכוחים ומלחמות מיותרות במקרה של פרידה.

אין באמור במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי!


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד תמר יוספי
טיפים ממשרד:  עו"ד תמר יוספי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד תמר יוספי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark