עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עבירות של שוטרים כלפי אזרחים
מידע משפטי בנושאים: פלילי - שוטר - עבירות של שוטרים - עבירות נוער - עבירה פלילית - משטרה - מח"ש - יעוץ משפטי בפלילים
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פלילי
עבירות נוער
חקירה
משטרה
עבירות של שוטרים כלפי אזרחים
מאת: עו"ד שולמית קהלת

פקודת המשטרה (חקירת אנשי משטרה על ידי המשטרה ועל ידי המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים) קובעת כי תלונה על עבירה שבוצעה על ידי איש משטרה תתקבל בכל יחידת משטרה או במשרדי מח"ש.

כל יחידת משטרה מחויבת לגבות לאלתר תלונה מאדם, גם
אם מדובר בתלונה בגין עבירה הנחקרת על ידי מח"ש.

לאיש משטרה ביחידת המשטרה אסור להמליץ לאדם המתלונן למסור את תלונתו במקום אחר או במועד אחר והוא ירשום את התלונה גם אם הוא סבור כי קיים ספק לעצם קיום עבירה.

חלוקת הסמכויות בין המשטרה למח"ש, הינה, באופן כללי, כ
דלקמן: משטרת ישראל מטפלת, בין היתר, בתלונות נגד שוטרים בגין התנהגות בלתי-ראויה ועבירות משמעתיות כגון אלימות מילולית ואילו מח"ש מטפלת בתלונות נגד שוטרים בגין פשעים ועבירות יותר כגון עבירות פליליות ואלימות פיזית.

הטיפול המשטרתי שבסמכותה מבוררות על ידי קציני תלונות הציבור במרחבים, במחוזות ובמטה הארצי.
המדובר בתלונות על עבירות, כגון: עבירה שהוענש בגינה אינו עולה על שנה ועבירות בתחום התעבורה.

תלונה יכולה להימצא מוצדקת, בלתי מוצדקת, בלתי מוכחת או אם לא ניתן לאתר את השוטר שנגדו הוגשה התלונה –
בלתי מבוררת עד תום.

העבירות הנחקרות על ידי מח"ש מפורטות בתוספת הראשונה של פקודת המשטרה, כאשר  החשודים בביצוען הם אנשי משטרה או אזרחים החשודים בביצוע עבירות יחד עם אנשי משטרה, כגון: עבירה שהעונש בגינה מאסר העולה על שנה, עבירה של מסירת מידע לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים.

מידי שנה מטפלת מח"ש באלפי תלונות נגד שוטרים; לאחר קבלת התלונה או חשיפת פרשייה נבחן המקרה באופן ראשוני על ידי פרקליט ואז מתקבלת ההחלטה האם יש הצקה לפתוח בחקירה, אם לאו.

ממצאי החקירה הם שעומדים בבסיס ההחלטה בדבר העמדת השוטר לדין פלילי או משמעתי או שמא יש לס
גור את התיק נגדו.

אשר לסגירת התיק נגד שוטר, הרי שמדובר לעילות המוכרות לסגירת תיק פלילי: "חוסר ראיות", "חוסר אשמה" או "העדר עניין לציבור". לסיבת הסגירה יש חשיבות רבה, שכן על פיה נקבע אם התיק ירשם במרשם הפלילי אם לאו והדבר עשוי להשפיע על קידומו של השוטר החשוד בעתיד.

השוטר החשוד או האדם המתלונן יכולים, לפי העניין, להגיש בקשה / ערר בנוגע לעילת הסגירה וההחלטה על סגירת התיק כשלעצמה.

ביקורות נוקבות הושמעו ומושמעות כלפי התנהלות המשטרה ובעיקר התנהלות מח"ש כלפי תלונות המוגשות על-ידי אזרחים בגין אלימות שהופעלה כנגד
ם על-ידי שוטרים, שלא כדין. מדובר בביקורת נגד הנתונים לפיהם בחלק ניכר מהתלונות למח"ש לא נפתחה חקירה כלל וחלק ניכר אחר של תיקי החקירה נסגר מחוסר ראיות מספיקות.

בהקשר זה יודגש כי למשטרת ישראל , ניתן על פי חוק, להפעיל אלימות בעת הצורך. נתון זה מחייב את מח"ש בהפקדה יתרה ומשמעותה של אי הקפדה, כלומר: טיפול בלתי ראוי בתופעה, מהווה מסר סלחני שיוצר מצג לפיו אלימות הינה דבר של מה-בכך.

בית המשפט הגבוה לצדק בג"ץ 1299/05 שניתן ביום 23/01/07, אישר בהרכב של שלושה שופטים, את החלטת ר
שויות התביעה לסגור תיק נגד שני שוטרים נגדם הוגשה תלונה בגין שימוש באלימות כלפי נחקר.

העותר שהיה קטין במועד הרלוונטי נחשד בביצוע עבירות סמים ולביתו הגיעו שוטרים כדי להביאו לחקירה בתחנת המשטרה. על פי גרסת השוטרים, אביו של העותר הגיע לתחנה כשעל מותניו אקדח. האב נדרש לצאת מהמקום, וכאשר סירב,  נתפס נשקו האישי והוא הורחק מהמקום.
האב הגיש תלונה למח"ש בטענה כי הותקף שלא כדין על ידי השוטרים וכי בניגוד לטענותיהם הוא לא נקט באיומים ואלימות.

תלונתו של האב נחקרה והוחלט שלא לנקוט בהליכים כלשהם בעקבותיה.

בית המשפט חוזר
בהחלטתו על ההלכה לפיה "העמדה לדין, בין במישור הפלילי ובין במישור המשמעתי, מותנית בהכרה בקיום אפשרות סבירה להרשעת הנאשם, המותנית מצידה בקיומן של ראיות העשויות להצביע מעבר לספק סביר על אשמתו".

בהסתמך על הלכה זו, קובע בית המשפט, כי במקרה הנדון, אין לומר כי
החלטת התביעה לפיה תנאי זה אינו מתקיים במקרה זה, חורגת ממתחם הסבירות או לוקה בפגם אחר בשיקול הדעת, המצדיקים את התערבותו של בג"ץ.

כמו כן, קובע בית המשפט, כי חומר הראיות בתיק ונסיבותיו, מצביע על כך, כי החלטת התביעה שלא להעמיד את השוטרים לדין משמעתי אינה נגועה בפגם.

עיון מדוקדק בהחלטת בג"ץ להלן מביא למסקנה, שהינה בבחינת מושכלות ראשונים, ולפיה, חומר הראיות הוא המכריע העיקרי בתוצאתה של תלונה.

תלונה המוגשת למשטרה או למח"ש כנגד עבירות שבוצעו לכאורה על-ידי שוטרים, ללא כל הוכחה התומכת בגרסת המתלונן, כגון, מסמכים ר
פואיים, עדי ראיה וכו', עלולה להביא לסגירת תיק החקירה.

אשר לקטינים ובני נוער - המשטרה מחוייבת לנהוג בזהירות ועל פי כללים מיוחדים שנועדו לטיפול באוכלוסיה רגישה זו.

להוריי קטין שבא במגע עם המשטרה, מומלץ לברר עימו על היחס שניתן לו על-ידי השוטרים חוקרי הנוער וככל שניתן, להגיע עימו וללוות אותו לאורך כל הליכי החקירה ולהיוועץ בכל שלב בעורך דין המתמחה בתחום הפלילי.

עוד יש לדעת כי לאלמנט הזמן פקטור חשוב בתוצאת תלונה; הגשת תלונה במועד הסמוך ביותר לביצוע העבירה לכאורה הנטענת, תחזק את אמינותה, בכפוף לכל הנסיבות האחרות –
וההיפך – שיהוי בהגשת תלונה יכול להוות, בהתאם ליתר הראיות, שיקול לסגירת התיק.

על מנת לממש את הזכויות העומדות לאדם המבקש להגיש תלונה נגד שוטר בגין עבירות שלכאורה נעשו נגדו, בפרט כאשר מדובר באירוע בו הוא נחשד בפלילים, מומלץ להיוועץ עם עורך דין במתמחה בתחום הפלי
לים.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark