עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בן ממשיך - זכויותיו למרות כתב ויתור מותנה
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - בן ממשיך - מינוי בן ממשיך - ביטול הבן הממשיך - מקרקעין - מגזר חקלאי - מינהל מקרקעי ישראל - חוזים
 
 עורך דין גבי מיכאלי

  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני מושבים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
ירושה
נחלה
בן ממשיך - זכויותיו למרות כתב ויתור מותנה
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

זכויות "בן ממשיך" במשק חקלאי הוא נושא סבוך וטעון הן מהבחינות הכלכליות והן הרגשיות והוא מוצא את דרכו אל כתלי בית המשפט לעיתים תכופות. הצורך למנות ולמסור את המשק החקלאי רק לאחד הבנים ומנגד הצורך לתמוך בהורים לעת זקנה יוצרים אין סוף בעיות משפחתיות ומשפטיות.

זכויות הבן הממשיך מתגבשות עם פטירת ההורים, בעלי זכויות בר הרשות במשק החקלאי. עד ליום העברת זכויות אלה אל הבן הממשיך, זכאים ההורים במקרים מסויימים לחזור בהם ממינוי הבן הממשיך ועל פי תנאי כתב המינוי.

ישנם מקרים בהם אופן ביטול מינוי הבן הממשיך אינו תקין, ועל כן הזכויות הנובעות ממינוי הבן הממשיך תשמרנה ולא ניתן יהיה למנוע מהבן הממשיך לממשן.

במאמר זה ידובר על מקרה ספציפי של ניסיון לביטול זכויות מהבן והשלכותיו המשפטיות.

להלן יפורטו העובדות והסוגיות המשפטיות שעולות בתיק בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המתנהל וטרם הוכרע.

ההורים, בשנות השמונים לחייהם, הינם בעלי זכויות בר רשות במשק ולהם שלושה ילדים.
כפי שהדבר נהוג במושבים רבים בישראל, זכויות המושב היו מוסדרות במסגרתו של חוזה משבצת תלת צדדי (להלן: "החוזה המשולש").  

בחוזה המשולש נקבעו התנאים לקביעת "בן ממשיך" במשק חקלאי.

מספר שנים לאחר מינוי בנם כ"בן ממשיך" במשק, חדלה הסוכנות היהודית להיות צד ל"חוזה המשולש" וכיום חל הסדר חדש במושב, בין מינהל מקרקעי ישראל והאגודה השיתופית, המסדיר את הזכויות והחובות של חברי האגודה לרבות דרכי העברת הזכויות הנ"ל ( להלן: "החוזה הדו צדדי").  

בשנות השישים לחייהם, הבינו ההורים כי הם זקוקים לעזרה באחזקת המשק. הואיל וכך, פנו לבנם בבקשה להתגורר עם משפחתו הצעירה במושב ובכך יסייע להם בכל הנדרש בקיום המשק ואחזקתו, ולאור היות הבן בעל הניסיון הדרוש והמתאים ביותר מבין שלושת ילדיהם, הציעו הנתבעים למנות אותו ואת אשתו כ"בנים ממשיכים" במשק.

טרם חתימת הצדדים על הבקשה למנות את הבן ואשתו כ"בנים ממשיכים" במשק ובכפוף לכך , התחייבו הצדדים כדלקמן:

  • הבן ואשתו יעברו להתגורר כדרך קבע במשק, יבנו את ביתם בו, יעבדו את המשק ויתמכו בהורים.  
  • ההורים יאפשרו לבנם לבנות את ביתו במשק, יסייעו בקבלה לחברות באגודה ויחתמו על כל המסמכים הנדרשים לשם רישום זכויות הבן ואשתו כ"בנים ממשיכים" במשק, באגודת המושב, בסוכנות היהודית לארץ ישראל ובמינהל מקרקעי ישראל.  
  • ההורים לא ידרשו תשלום מהבן עבור המינוי ולא יינתן פיצוי לאחיו הצעירים עבור קבלת זכויות "הבנים ממשיכים" במשק.
  • מיד עם חתימת הצדדים על כתב המינוי יועברו כל המסמכים לרשויות המאשרות ובניהן, הסוכנות, המנהל והאגודה.
נוכח הסכמת הצדדים על התנאים המפורטים לעיל, חתמו הצדדים על מינוי בנם כבן ממשיך.

הבן ואשתו עזבו את מקום עבודתם, מכרו את ביתם, הוציאו את ילדיהם משגרת חייהם היומיומית בנו את ביתם במשק ועברו לגור במושב.

הבן ואשתו בססו עצמם חברתית וכלכלית וכן את ילדיהם במושב הן מבחינה מקצועית והן מבחינה חברתית וכל זאת מתוך הידיעה והביטחון כי זה מקום מגוריהם וכי המשק יעבור לחזקתם בעתיד, לאחר פטירת ההורים, בהתאם להתחייבות ההורים לכך בכתב, בעל פה ומהתנהגותם לאורך השנים.

בתחילת שנות התשעים, הביעו ההורים בפני בנם את רצונם לעזוב את המשק ולעבור ולהתגורר בצמיתות בבית אבות, ולשם כך ביקשו את הסכמתו למכור את המשק ומכספים אלו לממן את הוצאות מחייתם, לרבות מגוריהם בבית האבות.  

ההורים הוסיפו והסבירו לבנם, כי במידה ויתנו הסכמתם למכירת המשק, יש לבטל את המינוי ולחתום על כתב ויתור מינויים כ"בנים ממשיכים" על מנת למכור זכויות נקיות מכל התחייבויות קודמות.

הוסכם, כי במידה והמכירה תצא לפועל כמתכונן, ההורים הבטיחו לבנם כי יקבלו פיצוי הולם והוגן בגין השקעותיהם בבית המגורים ובמשק והסתמכותם על המינוי האמור.  

הבן ואשתו החליטו כי יש לאפשר להורים לחיות את חייהם בהתאם למבוקשם ועל כן נתנו הסכמתם למכירת המשק כפוף לתנאים הנ"ל.

היה ברור לצדדים שכתב הויתור יכנס לתוקף אך ורק במידה וימצא קונה פוטנציאלי למשק והמכירה תצא לפועל ובהתאם יקבל הבן פיצוי בגין השקעותיו הרבות בבית המגורים ובמשק.

כמו כן, היה ברור ומוסכם כי במידה ולא יימכר המשק באותה עת לא יהיה לכתב הויתור כל משמעות, וכי הוא מופקד במשמרת  ובנאמנות אצל ב"כ ההורים.
זמן קצר לאחר חתימת הצדדים על כתב הויתור הבין הבן כי אין בכוונת ההורים למכור את המשק מאחר ולא ננקטו כל פעולות למכירת המשק. משכך, לאור הסכמת הצדדים מראש כי לכתב הויתור לא יהיה כל תוקף במידה ולא יימכר המשק ולאור התנהגות הצדדים היה ברור לבן כי לכתב הויתור אין כל משמעות.

זמן קצר לאחר מכן, הגיע לידי הבן מכתב מהסוכנות היהודית ממנו ניתן היה להבין כי נעשה שימוש בכתב הויתור בניגוד למוסכם, בין ההורים לבין הבן הממשיך ואשתו.

חתימת הבן ואשתו על כתב הויתור לא נעשתה כהליך נפרד ועצמאי העומד בפני עצמו, אלא אך ורק על מנת לאפשר להורים לעזוב את המושב ולמכור את המשק, וזאת במידה ואכן המשק ימכר וההורים יעברו לבית אבות.

במקביל, החלו ההורים לפעול באגודה השיתופית לשם רישום בן אחר כ"בן ממשיך".

החוזה המשולש קובע כי היה ומונה "בן ממשיך" כדין, וחוזה החכירה ו/או השכירות קובעים כך, יועברו הזכויות במשק מההורים ל"בן ממשיך" לאחר פטירת שניהם.

לבן ואשתו כ"בנים ממשיכים" במשק קמה זכות שבדין לאכוף את המינוי האמור.

הצדדים מימשו בפועל את המינוי, הן בכתב הן בהתנהגות מכללא והן על ידי ההסכמים בעל פה בין הצדדים. הבן ואשתו לא היו מוותרים על זכותם לקבל את המשק בעוד 120 שנה אילולא היו ההורים מטעים אותם.  

זאת ועוד, הבן ואשתו עזבו את העיר ואת עבודתם הקבועה ועברו להתגורר במושב לבקשת ההורים מתוך רצון לחיות יחדיו בהרמוניה ובקרבה. הם השקיעו את כל יכולתם הכלכלית במשק ונותרו ללא פנסיה וחסכונות, מתוך ידיעה כי הם יהיו בעלי הזכויות במשק ביום מן הימים ומשכך יהווה המשק את פרנסתם.

דינו של כתב הויתור כדין הסכם למראית עין כל עוד לא תהיה מכירת המשק. כל עוד התנאי נשוא ההסכם לא התממש, אין לחתימת הבן ואשתו על כתב הויתור כל תוקף, ומשכך אין לויתורם על מינויים כ"בנים ממשיכים" כל תוקף משפטי.

לעניין זה, תחשב הטעיה גם אי גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן. משכך, חתימת הבן ואשתו על כתב הויתור הינו תוצר של הטעייתם על ידי ההורים.

ההורים אף הפרו את חובת תום הלב כלפי הבן ואשתו. לפי חובה זו, כל צד למשא ומתן מחויב לפעול תוך נאמנות כלפי הצד האחר, ותוך נאמנות לרוח העסקה ולמטרתה. חובת תום הלב כוללת חובה לגלות לצד השני לפני כריתת החוזה עובדות חשובות ואפילו עובדות שהצד השני היה יכול לגלותן בכוחות עצמו, כאשר גילוי זה מתחייב ממהות העסקה ומנסיבות המקרה.

הטעיית ההורים את הבן ואשתו, חוסר תום הלב שהפגינו וכן מצג השווא אשר הציגו בפניהם, שומטים את הקרקע מתחת לחוקיות החתימה על כתב הויתור, ולאור זאת כתב הויתור בטל ומבוטל הן בשל הפגם בכריתתו והן לאור היותו חוזה למראית עין בלבד או חוזה על תנאי כאשר התנאי לא התקיים.

משכך הם פני הדברים, כתב הויתור, כמסמך משפטי מחייב, לא בא לעולם ואינו בגדר חוזה, שכן תנאים מקדמיים הנדרשים ליצירת חוזה, כגון רצון משותף וכוונה ליצור יחסים משפטיים, אינם מתקיימים במקרה הנ"ל.

התנאי של כוונה ליצירת יחסים משפטיים מחייבים הוא תנאי מהותי מוקדם וראשוני לכריתת חוזה תקף, והוא מעוגן בתפיסה הכללית של דיני החוזים במשפט הישראלי. מעצם העובדה, כי חוזה תקף טעון רצון משותף של שני הצדדים ליצור אותו, בלי רצון כזה אין החוזה נוצר כלל.

מקרה זה אינו כה נדיר, ורבים הם חברי המושב או בנים ממשיכים העלולים למצוא עצמם עומדים במצב דומה בו הקרקע נשמטת מתחת לרגליהם.
כאשר חבר מושב ממנה בן ממשיך או כאשר ממונה בן ממשיך במשק חקלאי, עליהם לוודא כי הסכם המינוי מבטח את שני הצדדים ואת זכויותיהם, הן בקבלת המינוי והן במצב של ביטולו, והן את היחסים כל עוד ההורים בחיים.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark