עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עוולות מסחריות – גניבת עין ומוניטין מסחרי
מידע משפטי בנושאים: קניין רוחני - עוולות מסחריות - דיני נזיקין - משפט מסחרי - גניבת עין - מוניטין - עסק - הגנה משפטית - הטעיה - מוצר מקורי - שם העסק - זכויות יוצרים
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

משפט מסחרי
ליטיגציה מסחרית
אינטרנט
קנין רוחני
זכויות יוצרים
עוולות מסחריותגניבת עין ומוניטין מסחרי
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

כללי

במציאות היום יומית, הולכת וגוברת התחרות העסקית והמסחרית בין חברות וגופים פרטיים שמטרתם למתג את מוצריהם בדרך הזולה ביותר ולמכור אותם בדרך המהירה ביותר.

חזונו העסקי של כל בעל עסק הוא הפחתת עלויות ומקסום התועלת על מנת להביא לרווחים גבוהים יותר. לעיתים החזון העסקי מיושם תוך כדי פגיעה בעסק אחר.
אם כך כיצד יכול בעל עסק ו/או גוף פרטי להבטיח שהתחרות העסקית תתנהל באופן הוגן מבלי לחצות קווים אדומים?

רק במקרים מסוימים ישנה אפשרות לבעל עסק ליצור הגנה משפטית על מוצר מסוים או על שם עסק מסוים שצבר מוניטין. במקרים אחרים אין אפשרות ליצור הגנה משפטית למוצרים מסוימים או לשם עסק, מה עוד שגם ביצירת הגנה משפטית למוצר מסוים יש משום שיקולים של עלות מול תועלת.

כך למשל, בעל עסק יכול להקנות הגנה משפטית על מוצר מסוים שמהווה מדגם רשום כהגדרתו בחוק, לרשום פטנט או סימן מסחרי על מוצר אחר שעומד בקריטריונים הנדרשים לרישום פטנט או לרישום סימן מסחרי.

בנוסף, המחוקק יצר מספר חקיקות אשר נותנות הגנות משפטיות ומזכות בעל עסק שנפגע כתוצאה מביצוע עוולה מסחרית כלפיו. מטרתן של הגנות אלו לנסות ולצמצם תחרות לא הוגנת תוך שמירה על שוק חופשי.

יודגש, כי בהתאם לחוק עוולות מסחריות ובהתאם לחוקים אחרים (חוק זכויות יוצרים) קיימות הגנות נוספות, הכל בהתאם לנסיבותיו של כל עניין ועניין.

עוולת גניבת עין

סעיף 1 לחוק העוולות המסחריות קובע, כי : "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".

יסודותיה של עוולת גניבת העין, כפי שנקבעו בפסיקה הם שניים:

  • א.הוכחת מוניטיןעל התובע להוכיח כי רכש מוניטין בטובין או בשירות בו הוא סוחר. עליו להראות כי הציבור מזהה את הטובין או השירותים, אותם הוא מציע, עם עסקו (של התובע). כשמדובר בשם עסק, על התובע להוכיח כי הציבור משייך את השם הזה לעסק שבבעלותו.
  • ב.הוכחת הטעייה - בהוכחת קיומו של חשש סביר להטעיית הציבור, שמא יתבלבל בין הטובין של התובע והנתבע. המבחנים להטעיה כוללים כמה רכיבים: צליל, חזות, סוג הטובים הנמכר, חוג הלקוחות של הטובין וצינורות השיווק של הטובין. על כל אלה מתווספים שני מבחנים כלכליים – בחינת הנסיבות הכלליות הנוגעות לעניין ומבחן השכל הישר".
העוולה הנוכחית של גניבת עין, בחוק עוולות מסחריות, דורשת עדיין, לעומת זאת, כי יתקיים יסוד מסוים של הטעיה, אף שדי עתה בכך כי המצב המטעה מתייחס לקיום זיקה בלבד בין המוצרים או השירותים של הצדדים, ולאו דווקא לזהות של המקור.

ההלכות בפסיקה הוסיפו וקבעו, כי יכול שהטעות תיגרם שלא כתוצאה מסימון המוצר אלא מתכנות ומאפיינים ייחודיים למוצר, שאותן מקשר הצרכן דווקא עם מוצרו של התובע כך שזיהוי המוצר בציבור יכול שיעשה עפ"י עיצובו המיוחד, או אף על פי צורתה החיצונית של אריזתו, ובלבד שהייחוד הוא הגורם לרכישת המוצר, שכן ההטעיה נוצרה בעת ההתבוננות בעיצוב החיצוני.

על מנת להוכיח שמדובר בעוולת "גניבת העין" יש להראות, כי יש מוניטין למוצר המקורי או לשם העסק של המבקש להגן על המוצר ו/או שם עסקו , והמוצר או שם העסק הועתק על ידי צד אחר שאין לו כל קשר עסקי עם המבקש.

המוניטין

המושג "מוניטין" בהקשר הנדון מתייחס לתדמיתו החיובית של המוצר ולהכרת הציבור בו בתור שכזה. מוניטין [goodwill] הם בגדר קניין. מדובר למעשה, בשם מסחרי או בתדמית של עסק או אדם שהודות להכרה שקנה לעצמו קיים ציבור של לקוחות שיש לו עניין לרכוש ממנו מוצרים ושירותים.

אין להגביל את התובע המבקש להוכיח את קיומו של מוניטין לסוגים מסוימים של דרכי הוכחה. מרכז הכובד הוא במשקל הראיה ולאו דווקא בסיווגה. לגישתו, לא מן הנמנע כי סוגם ואופיים של הטובין בהם מדובר, יתוו את דרכי ההוכחה של המוניטין וככל שדרך הוכחה מסוימת תשקף את עמדת ציבור הלקוחות בצורה מהימנה, כך יגדל המשקל שינתן לאותה דרך הוכחה בנסיבות קונקרטיות מסוימות.

לגורם זה יש משקל ראייתי נכבד בשאלה האם בוצעה עוולה של "גניבת עין"; כאשר התובע בגניבת עין מצביע על שימוש נרחב במהלך תקופה ממושכת בסימן או בתיאור מסוים בסחורתו, סיכוייו להצליח גוברים.

החשש להטעיה

בפסיקה נקבע, כי חיקוי מכוון של מוצרו של המתחרה מעיד לכאורה על חשש להטעיה של ציבור הלקוחות. המושג "חשש סביר" הוא בעל מימד אובייקטיבי; אין צורך בהוכחת כוונת הטעייה, אם כי הוכחת כוונה כזו עשויה להקל את נטל ההוכחה בדבר קיום חשש סביר להטעייה. כן, אין צורך בהוכחת הטעייה בפועל, אלא די בהוכחת קיום סכנת הטעייה בלבד.

זאת ועוד, בפסיקה, נקבעו מספר מבחנים המשווים בין המוצר המקורי למוצר המפר, לשם קביעת הדמיון ביניהם, ואלו הם:

  • א.על פי המראה והצליל.
  • ב.על פי סוג המוצר, חוג הלקוחות וצינורות השיווק של הטובין.
  • ג.על פי כל שאר הנסיבות ומבחן "השכל הישר", תוך הצגת השאלה: מה יקרה אם כל אחד משני היריבים המתחרים זה בזה, יורשה להשתמש במוצר  שלו? העלול הציבור, מחמת הדמיון לערבב במוצרים, ולחשוב שמוצר של פלוני הוא מוצר של אלמוני?"
לסיכום: היה והתובע בעוולת "גניבת עין" יוכיח כי יש לו מוניטין במוצר ו/או בשם העסק המועתק וכי יש חשש להטעיית ציבור הצרכנים שמא הם יטעו לחשוב כי מדובר במוצר ו/או בשם עסק של העוסק המפר יזכה התובע להגנה מכוח חוק עוולת מסחריות ולפיצויי כספי של עד 100,000 ₪ לכל עוולה, בלא שיידרש להוכיח את הנזק שנגרם לו.

חשוב לציין כי לעוסק המפר תהא הגנה אם יוכיח, כי שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין.

מאידך, בנסיבות מסוימות, לתובע בעוולה של "גניבת עין" יעמדו עילות תביעה נוספות בהתאם לחוק עשיית עושר ולא במשפט ולפקודת הנזיקין.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark