עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חקיקה חדשה בנושא בנייה והרחבה בבתים משותפים במסגרת תמ"א 38
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - תמ"א 38 - הרחבת מבנים - - חיזוק מבנה - בית משותף - בתים משותפים - דיירים - רוב - התנגדות - המפקח
 
עורך דין אורי אסא

  מאת: עו"ד אורי אסא
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

מקרקעין
בית משותף
תביעות קטנות
דיני חברות
דיני צרכנות
משפט מסחרי
יעוץ משפטי
חקיקה חדשה בנושא בנייה והרחבה בבתים משותפים במסגרת תמ"א 38
מאת: אורי אסא עו"ד ונוטריון


ביום 22.1.08 התקבל בכנסת חוק חדש שהינו בעל חשיבות רבה לבעלי דירות בבתים משותפים וליזמים בתחום הנדל"ן. שמו של החוק החדש "חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008" והוא נועד להסדיר ולעודד את נושא הבנייה בבתים משותפים במסגרת תמ"א 38 - תכנית המיתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה.

חשיבות החוק הינה בכך, שעד לחקיקתו כל תוספת בנייה ברכוש המשותף חייבה הסכמת כלל בעלי הדירות בבית המשותף (למעט הרח
בת דירה שלגביה נדרש רוב של ¾ מבעלי הדירות), דבר שהיה קשה מאוד להשגה. בחוק החדש הורד רף ההסכמה הדרוש לשם ביצוע פעולות בנייה שונות ברכוש המשותף, ובתנאי שהינן שלובות עם עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה. המחוקק ביקש ליצור במסגרת החוק תמריץ לבעלי דירות וליזמים לפעול לחיזוק הבתים, כאשר כנגד עבודות החיזוק הם יכולים לנצל בצורה מקלה יותר את זכויות הבנייה ברכוש המשותף ולהעלות את ערך דירותיהם או במקרה של יזמים להפיק רווח כלכלי.

כאמור, תנאי למימוש ההקלות שבחוק וביצוע העבודות ברכוש המשותף הוא, כי הן יעשו במקביל לעבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידת אדמה או לאחריהן, וזאת על מנת להבטיח כי תושג המטרה העיקרית של החוק. בענין זה יובהר, כי בקשה לתוספת בנייה במסגרת תמ"א 38 ניתן עקרונית להגיש רק לבנינים שהיתר הבנייה לגביהם הוצא לפני 1.1.80 (אך אם מדובר בחיזוק בלבד ולא תוספת בנייה ניתן לבקש זאת גם לגבי בנינים שההיתר לגביהם נתקבל לאחר 1.1.80).

החוק מתייחס לשלושה מצבים אפשריים של בנייה ברכוש המשותף, כאשר העקרון הינו שככל שהפגיעה האפשרית בבעלי הדירות הינה מהותית יותר התנאים לביצוע הבנייה נוקשים יותר. המצב הראשון הינו בנייה ברכוש המשותף שאינה מהווה הרחבה או בניית דירה חדשה (לדוגמא, סגירת קומת עמודים והפיכתה ללובי). במקרה זה דרישת החוק הינה להחלטה שתתקבל ברוב של בעלי הדירות בבית המשותף (כלומר, למעלה ממחצית מבעלי הדירות). לפני קבלת החוק על מנת לבצע בנייה מסוג זה נדרשה הסכמה של כל בעלי הדירות בבנין. ההוצאות הכרוכות בבנייה במקרה זה יחולקו בין כל בעלי הדירות בהתאם לקבוע בחוק המקרקעין, כלומר לפי יחס שטחי הרצפות של הדירות בבית המשותף.

המצב השני בו דן החוק הוא, כאשר במסגרת עבודות לחיזוק הבית כוללים גם עבודות להרחבת דירה קיימת. גם במקרה זה נעשתה הקלה בדרישת הרוב הדרוש, כאשר להחלטה בדבר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף, הצמדתם לדירה המורחבת והקצאת זכויות הבנייה דרוש רוב של 60% מבעלי הדירות בלבד, לעומת רוב של 75% מבעלי הדירות אם ההרחבה נעשית שלא במסגרת עבודות לחיזוק הבית. כמובן שהוצאות הרחבת הדירה חלות לפי החוק על בעל הדירה המרחיב את דירתו.

המצב השלישי והמעניין ביותר בו דן החוק החדש הינו, כאשר במסגרת עבודות החיזוק מבקשים לכלול גם עבודות ברכוש המשותף להוספת דירה או דירות חדשות לבנין קיים. עד היום לא ניתן היה להוסיף דירות לבנין קיים ללא הסכמת כל בעלי הדירות, ודי היה שבעל דירה אחד התנגד מכל סיבה שהיא על מנת שלא תוכל להתבצע תוספת דירות. החוק החדש מותיר עקרונית את הכלל על כנו, אולם לראשונה ניתנת אפשרות לחרוג מכלל זה בהתקיים תנאים מסויימים שמגדיר החוק. החוק מקנה סמכות למפקח על הבתים המשותפים להתיר את ביצוע תוספת הדירות, גם אם לא התקבלה הסכמת כל בעלי הדירות, בתנאי שמספר הדירות שמבקשים להוסיף אינו עולה על שליש ממספר הדירות שהיו קיימות בבית בעת הבקשה וששטחן של הדירות המבוקשות אינו עולה על שליש משטח הדירות הקיימות, ובתנאי שהוגשה לו תביעה לאפשר את הבנייה על ידי בעלי שני שלישים מבעלי הדירות בבית המשותף המקורי ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. במידה ואושרה תוספת דירות לבית משותף, יהיו הדירות בבעלות בעלי הדירות הקיימים בו לפי חלקם ברכוש המשותף.

בחוק נשמרה זכותם של בעלי הדירות המתנגדים לעבודות מהסוג שהחוק דן בהן, לפנות למפקח על הבתים המשותפים בטענה לפגיעה בזכויותיהם ולדרישת תשלומי איזון ופיצויים, בהתאם למנגנון הרגיל הקיים בחוק המקרקעין. בקצרה יוסבר, כי המפקח על הבתים המשותפים הינו גורם בעל סמכויות שיפוטיות ומנהליות המקביל בסמכותו לשופט בית משפט שלום, כאשר התמחותו הינה בנושא בתים משותפים וקנויה לו סמכות שיפוט בלעדית בענינים אלו. על החלטת המפקח על הבתים המשותפים ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי במחוז בו פועל המפקח.

לסיכום, החוק החדש שנסקר לעיל כולל בחובו חידושים משמעותיים בכל הנוגע לביצוע עבודות בנייה בבית משותף, ומגדיל בצורה ניכרת את אפשרויות הבנייה ואת הכדאיות הכלכלית לבעלי הדירות וליזמים לבצע בנייה במסגרת החוק. בדרך זו גם מבקש המחוקק להשיג את המטרה החשובה של חיזוק עמידות המבנים בפני רעידות אדמה.            

                                                                          
* רשימה זו הינה למידע כללי בלבד, אין היא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך על האמור בה ללא קבלת יעוץ משפטי המותאם לכל מקרה ונסיבותיו.הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אורי אסא
טיפים ממשרד:  עו"ד אורי אסא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אורי אסא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark