עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פיטורי עובדת בהריון
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה -חוק עבודת נשים - פיטורין - חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה - אפלייה מחמת הריון - מין - היעדרות בשל שמירת הריון - הודעה מוקדמת - עובדת
 
 עורכת דין שירלי כהן אדיב

  מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
פיטורי עובדת בהריון
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב


חוק עבודת נשים קובע את האיסור החל על מעביד לפטר עובדת בהריון, ללא היתר מאת שר העבודה [סעיף 9(א)] אם עבדה אצלו לפחות ששה חודשים.

סעיף 9 (א) לחוק עבודת נשים קובע, כי:
"
לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים, הם לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות".

כבר עתה יאמר, כי בפיטורים ללא הודעה מוקדמת –
בא ניתוק היחסים עם מעשה הפיטורים. "מעשה פיטורים" מושלם ביום שקיבלה העובדת לידיה את הודעת הפיטורים ואין כל משמעות מעשית למועד הרשום על הודעת הפיטורים.

למה התכוון המחוקק בקבעו "עבדה ...
שישה חודשים לפחות"?

עמדת הממונה במשרד העבודה התבססה על פסיקה בה נקבעו בהקשר סעיף 9 לחוק עבודת נשים, שהובא לעיל, כי אין החוק מדבר על קיום יחסי עובד –
מעביד במשך שישה חודשים, אלא החוק נוקט בלשון "עבדה".

משמע, שהמחוקק הביע את דעתו מראש, שהגנת החוק תחול על עובדת בהריון רק במקרה בו נצברו לזכותה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים של עבודה מלאה – דה פקטו.

ככל שעובדת לא השקיעה שישה חודשים בעבודה של ממש עבו
ר מעבידה, אין היא חוסה תחת כנפי החוק ואין האיסור על פיטורי עובדת בהריון ללא אישור, תקף לגביה.


נשאלת השאלה, האם תקופת "שמירת הריון" צריכה לבוא במנין הימים, לצורך חישוב שישה חודשי עבודה בפועל??
סעיף 7 (ג)(1)
לחוק עבודת נשים קובע, כי היעדרות בחודשי ההריון לרגל מצב ההריון "לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה".

בית הדין לעבודה הביע את דעתו בעניין כאמור בפסק דין
ליאת אביטל נגד אמידב תקשורת בע"מ, עב 182/05, שם נקבע כי אין ההוראה הנ"ל, בסעיף 7 (ג)(1), משנה את המשמעות שיש לתת לאמור בסעיף 9 לחוק עבודת נשים.

מכאן,
שהיעדרות בשל שמירת הריון לא תפגע בזכויות הסוציאליות הניתנות בהתחשב בוותק העבודה. אולם, אין לפרש זאת באופן, שתקופת שמירת ההריון תובא במנין תקופת עבודה בפועל, כמתבקש מסעיף 9 לחוק עבודת נשים או במקום אחר המתייחס לעבודה.


חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע [סעיף 2(א)]: "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם הורים.... בכל אחד מאלה:.......... פיטורים או פיצוי פיטורים".

מטרת החוק, בין היתר, לשמור על זכויות נשים הנובעות מהשוני הביולוגי ה
קיים בין שני המינים. זכויות אלה מתייחסות להריון, פריון, לידה או הנקה.

מכאן הנובע, כי האיסור להפלות מפאת הורות כולל בחובו אף את האיסור להפלות מחמת הריון, דהיינו: איסור ההפליה מחמת "היותם הורים"  שבהוראה הנ"ל לחוק,  חל גם מצב הריון.

אולם, אין בקביעה זו משו
ם הכרעה סופית בשאלה, האם עובדת אכן הופלתה או לא ועליה יהיה להוכיח את תביעתה.

על מנת לבסס תביעתה על עובדת להצביע על כך, שבהחלטת הפיטורים נלקחה בחשבון, שלא כדין, השתייכותה של העובדת לאחד הקבוצות המנויות בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, כדוגמת קבוצת ההורים, כאמור לעיל.

לסיכום: אפלייתה של אישה בפיטוריה, רק בשל היותה בהריון, מהווה אפליה אסורה ופסולה הנוגדת את עקרון השוויון.

במקרה בו עובדת פוטרה מעבודתה, שלא כדין, בנסיבות שהפיטורים היו קשורים להריון, אני ממליצה  לפנות לעורך דין המתמצא בתחום דיני העבודה, על מנת לקבל הכוונה מקצועית בנוגע למיצוי זכויותיה מהמעביד.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
טיפים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark