עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עובדים בחברות שמירה, חברות ניקיון וכוח אדם - פגיעה בזכויות סוציאליות
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - עובדים - עובדי חברות כח אדם - עובדי ניקיון - שמירה - פיצויי פיטורים - עובד עונתי - יחסי עובד מעביד - זכויות סוציאליות - רציפות בעבודה
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
עובדים בחברות שמירה, חברות ניקיון וכוח אדם - פגיעה בזכויות סוציאליות
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

כיום גוברת התופעה של פגיעה בזכויות סוציאליות של עובדים בחברות שמירה, חברות ניקיון וכוח אדם.

ניתן לשער שמגמת הפגיעה בזכויות הסוציאליות של עובדים בחברות שמירה ניקיון וכוח אדם מתבססת על מצב סוציו-אקונומי של העובדים הללו תוך ניצול מצב זה על ידי החברות הללו.

במאמר אסקור איך הפגיעה בזכויות אלו באה לידי ביטוי בזכאות העובדים לקבל פיצויי פיטורים לאחר שהם פוטרו מעבודתם.
בנוסף, אתייחס גם לפגיעה בזכויות העובד המבוססות על ותק של העובד בחברות אלו.

סעיף 1 לחוק פיצוי פיטורים מגדיר מי זכאי לקבל פיצויי פיטורים. הסעיף קובע, כי עובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו פיצויי פיטורים. ההוראה דנן חלה גם על עובד עונתי שעבד שתי עונות עבור אותו מעסיק.

מיהו עובד עונתי? עובד עונתי הינו עובד שעבד לפחות שלושה חודשים רצופים בשנה ובמסגרתם עבד 60 יום לפחות. כמו כן, העונתיות צריכה שתבוא ממהותה האובייקטיביות של העבודה, דהיינו, היותה של העבודה מוגבלת לעונה שבסופה היא נפסקת.

עוד נקבע בחוק, כי פיטורים של עובד סמוך לתום שנת העבודה הראשונה שלו אסורה באם הסיבה לפיטורים היא הימנעות המעביד מתשלום פיצויי פיטורים.

לפיכך, פיטורים של עובד סמוך לסיום שנת העבודה, למשל, במהלך החודש האחד עשר או העשירי לעבודתו מזכה את העובד בפיצויי פיטורים. זאת משום שהמחוקק רואה את הפיטורים הללו כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ובשל כך אין הפיטורים הללו פוגעים בזכויות העובד.  

חשוב להדגיש, כי החוק הנ"ל קובע חזקה והעובד אינו צריך להציג ראיות מטעמו, אך המעביד יכול לסתור אותה וזאת ע"י הוכחה, כי אכן הפיטורים לא נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים. כלומר, אם המעביד יציג סיבה מהותית ועניינת אשר בגינה פוטר העובד, הוא לא יהיה מחויב לשלם לעובד פיצויי פיטורים.

במילים אחרות, כאשר מעביד מפטר עובד סמוך לתום שנת עבודתו הראשונה עליו להוכיח, כי הוא פיטר את העובד מטעמים מוצדקים, אחרת ייתפס כמי שמנסה להתחמק מלשלם פיצויי פיטורים.

כמו כן, חשוב לציין, כי פיטורים של עובד לאלתר ללא הודעה מוקדמת בסמוך לסוף שנת העבודה כך שמתן ההודעה מוקדמת הייתה מאפשרת לעובד לסיים את שנת עבודתו מזכים גם הם את העובד בפיצויי פיטורים, זאת משום שהפיטורים הללו לכשעצמם מהווים הוכחה, כי הפיטורים נעשו מתוך כוונה להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים.

בפועל המצב אינו כ"כ פשוט וזאת מאחר שמעסיקים רבים בחברות שמירה, חברות ניקיון וכוח אדם  מצאו דרכים מתוחכמות "לעקוף" את הוראות החוק לעיל.

למשל, הפתרון שמצאו בחברות שמירה, חברות ניקיון וכוח אדם הוא ניתוק יחסי עובד מעביד, וזאת עלי ידי פיטוריי עובד בחודש התשיעי לעבודתו באמתלה, כי אין ברשותם עבודה מספקת עבורו, ובאותה נשימה מציעה החברה לעובד המפוטר ליצור עמה קשר בעוד שלושה חודשים, כי היא מאמינה שבמועד עתידי זה תהיה עבודה עבור העובד.

למעשה, מעביד הפועל כאמור לעיל נסמך על סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים המגדיר מהי רציפות בעבודה ולצורך כך קובע, כי ניתוק של למעלה משלושה חודשים ביחסי העבודה מנתק בפועל את היחסים בין העובד למעביד.

לפיכך המעסיקים מצאו דרך מתוחכמת לעקוף את הוראות החוק. למעשה, ניתוק זה פוטר מאחריות את המעביד כלפי העובד ואין המעביד חב לשלם לעובד תנאים סוציאליים או הטבה אחרת המגיעה לו ע"פ חוק.

במילים אחרות, חברות אלו מוסיפות חטא על פשע בכך שהן מפטרות עובד טרם השלמת שנת עבודתו על מנת להימנע מלשלם לו פיצויי פיטורים ומתשלום תנאים סוציאליים אחרים כגון דמי הבראה, הנובעים מעבודה רציפה עבור אותו מעביד, להם זכאים ע"פ חוק.

מן המקובץ עד כה עולה, כי מעבידים לעיתים עושים שימוש ציני בחוק ומנצלים את חולשתם של עובדים ואת נכונותם לעבוד בכל תנאי גם אם אין הוא סביר.

פיטורים סמוך לתום שנת עבודה ראשונה וללא סיבה מוצדקת וכן פיטורים ללא הודעה מוקדמת מזכים את העובד בפיצויי פיטורים. לא זו אף זו, פיטורים לצורכי ניתוק יחסי עובד מעביד הינם חמורים באותה מידה, שכן במצב דברים שכזה פועל המעביד בניגוד לתכלית חוק פיצויי פיטורים ונעזר בו כדי להימנע מתשלום זכויות סוציאליות המגיעות לעובד על פי דין.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark