עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: רישוי עסקים – קבלת רישיון עסק ובדיקות משפטיות ותכנונית מקדמיות
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - רישוי עסקים - רישיון עסק - יזמות עסקית - דיני מקרקעין - דיני תכנון ובניה - תב"ע - תכנית בנין עיר - רשות מקומית - עיריה - סירוב מתן רישיון
 
 עורך דין אבי פרימס

  מאת: עו"ד אבי פרימס
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
משפט מסחרי
ליטיגציה מסחרית
יזמות עסקית
מיסים
רישוי עסקים קבלת רישיון עסק ובדיקות משפטיות ותכנונית מקדמיות
מאת: עו"ד אבי פרימס

כידוע, פתיחת עסק מלווה בהליכים ביורוקרטים אל מול הרשות המוניציפאלית אשר בתחום שיפוטה עתיד לפעול העסק. על הליכים אלו חלים חוקים רבים אשר פורסים את רשת הדרישות בהם צריך היזם לעמוד כגון, חוק רישוי עסקים, חוקי העזר העירוניים, חוק מניעת מפגעים ועוד הוראות חוק הפזורות בהוראות החוק החלות במדינתנו.

אחד השלבים הראשונים בהקמת עסק נייח הינו שכירת/רכישת נכס מקרקעין אשר ישמש לתפעול העסק. רק לאחר שלב זה ניתן יהיה לפעול לקבלת רישיון עסק. מכאן שמומלץ לערוך בדיקות מקדמיות לגבי התאמת הנכס לרישיון העסק המבוקש שאם לא כן עלול היזם למצוא עצמו כבול לנכס מקרקעין וללא אפשרות לקבל רישיון עסק ליעוד המבוקש.

אחת הבדיקות המקדמיות שניתן לבצע עובר לבחירת נכס המקרקעין קשור לשילוב בין דיני התכנון והבניה לדיני רישוי עסקים.

ע"פ חוק רישוי עסקים אחד המבחנים למתן רישיון עסק הוא קיום הדינים הנוגעים להוראות התכנון והבניה. קרי, יש צורך שהיעוד המבוקש יתאים למצב התכנוני החל על הנכס.  ככל והוראות התכנון והבניה אינן מתירות את השימוש לצורכי העסק המבוקש אזי, על רשות הרישוי לדחות את הבקשה לרישיון העסק וזאת אף ללא בחינת יתר האישורים הנדרשים ו/או שקילת מדיניות זו או אחרת.

חשוב לציין כי זכותה של רשות מקומית לסרב למתן רישיון הינה בכפוף לכך שהמצב התכנוני ככתבו וכלשונו אוסר את השימוש המבוקש ואל לה לשקול את אשר נראה בעינה כרצוי מבחינה תכנונית (וזאת מבלי לגרוע מיתר השיקולים העולים על המאזניים בטרם תיתן רשות מקומית רישיון עסק).

ראינו אם כן כי תנאי למתן רישיון עסק הוא התאמה לחוקי התכנון והבניה. מן המפורסמות הוא כי המצב התכנוני דינמי הוא (יש שיאמרו לא מספיק דינמי) ועל כן נשאלת השאלה מה קורה במידה והשימוש המבוקש מתאים למצב התכנוני התקף במועד הגשת הבקשה ואולם הרשות המקומית מתעתדת לשנות את המצב הקיים באופן שיאסור את השימוש המבוקש?

על כך השיב בית המשפט כי הבחינה תעשה לאור המצב התכנוני השריר וקיים במועד הגשת הבקשה לרישיון עסק וכי הכוונה לשינוי ואף אם כבר נעשו פעולות לצורך השינוי אבל השינוי לא קיבל תוקף עדיין אזי השינוי המיועד אינו יכול להוות עילה לסרב ליתן את הרישיון המבוקש וראה בג"צ 236/70 שלמה חממה ועובדיה בסון נ' ראש עיריית פ"ת פ"ד כ"ה (1) 113.
מהאמור לעיל עולה כי טוב יעשה היזם אם יבדוק היטב את הנכס המיועד וזאת עוד בטרם יתקשר בהסכם מחייב לגביו.

במסגרת בדיקות הנאותות יש לבחון את התוכניות בניין עיר החלות על הנכס, הכוללות הוראות לגבי ייעוד המקרקעין והשימוש המותר בו ולרבות תוכניות אזוריות כגון תוכניות המתייחסות לנושא של שימור, שכן לעיתים אף שהשימוש המבוקש מאושר על פי התוכניות מסתתרים סייגים אלו ואחרים אשר יתבררו כבעלי השפעה הרת גורל על האפשרות לקבלת רישיון העסק המיוחל ו/או השלכות כלכליות כבדות.

בנוסף יש לבחון את היתר הבניה שהוצא לנכס המיועד ואשר בו מפורטים מטרות השימוש שנתבקשו לגביו שכן על מנת לעבור את המהמורה של התאמה לחוקי התכנון והבניה על היעוד המבוקש להיות מאושר הן על ידי התוכניות החלות על הנכס והן על ידי היתר הבניה שניתן.

יזם אשר לא יבצע את הבדיקות כנדרש עלול למצוא עצמו ללא כל אפשרות לפתוח את העסק וחמור מזאת, מוקף בסכסוכים משפטיים. מקרה שהיה כך היה: יזם שכר נכס לצורך הפעלת בר. לאחר שחתם הסכם שכירות החל לשפץ במרץ את המבנה ובמקביל החל בהליך של קבלת רישיון עסק. במסגרת הבקשה למתן רישיון עסק הגיעו למקום פקחים וגילו כי היזם שינה את חזית המבנה (ויטרינה והכניסה). ע"פ תוכניות הנוגעות לשימור מבנים אשר חלו על הנכס היה אסור לעשות כל שינוי בחזית. כתוצאה מכך פתחה הרשות בהליכים כנגד היזם ובמקביל הגיש כנגדו בעל הנכס תביעה בגין הפרת החוזה (שימוש במבנה בניגוד לדין). בסופו של יום כל ההשקעה ירדה לטמיון והיזם נותר ללא עסק אך מוקף בתביעות משפטיות כל זאת כאשר הייעוד התיר את השימוש המבוקש, אך לא נערכה בדיקה מעמיקה לגילוי כל התנאים והסייגים.

מובהר כי מאמר זה אינו בא חלילה כדי לפטור את החובה לקבל ליווי מאנשי מקצוע ומי אשר יעשה כן עלול לצאת כשכרו בהפסדו.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי פרימס
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי פרימס
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי פרימס
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark