עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הגבלת חופש העיסוק - תניית שמירת סודיות בחוזה עבודה
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - חוזה עבודה - הסכמי עבודה - יחסי עובד מעביד - סוד מסחרי - רשימת לקוחות - הגבלת חופש עיסוק - שמירת סודיות - מידע עסקי -
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
הגבלת חופש העיסוק - תניית שמירת סודיות בחוזה עבודה
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

במאמר זה, אסקור את נושא תניית שמירת הסודיות בחוזה העבודה, אשר מהוה אחת מהנסיבות להגבלת חופש העיסוק של עובד.

תניית שמירת סודיות, מהי?

תניית שמירת הסודיות הינו תנאי בהסכם העבודה לפיו העובד מתחייב לשמור על כל מידע אליו ייחשף במסגרת עבודתו, הן בתקופת עבודתו והן בסיום תקופת העסקתו אצל אותו מעביד.
יחד עם זאת, תניה לשמירת סודיות אינה חייבת להיות בכתב, והיא יכולה להיעשות גם בע"פ, ותוקפה יהיה כשל תניה כתובה בחוזה עבודה.
תנית זו, הינה הדרך הבטוחה והפשוטה ביותר מצדו של המעביד להגן על סודותיו המסחריים, אך מה ההשלכה של תניה זו על העובד?

מהו סוד מסחרי?

סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות מגדיר "סוד מסחרי" כדלקמן: "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו".

הגדרתו של "סוד מסחרי" שונה מענף לענף, והיא תלויה בהקשר התעשייתי שלו.
בפרשת צ'ק פוינט נקבע על ידי בית המשפט, כי: "סוד מסחרי" אינו מילת קסם, ועל המעסיק הטוען לקיומו של "סוד מסחרי" להוכיח את קיומו. כלומר, על המעסיק לתאר, ולפרט מהו הסוד המסחרי ותוכנו. אף על פי כן, כפי שניתן לראות בפסיקה לרוב, מעסיקים מבקשים להפוך כל מידע שנחשף בפני העובד כמידע סודי, ודוגמה מובהקת לכך היא רשימת לקוחות.

כפי שצוין לעיל, סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות קובע כי סוד מסחרי הוא מידע עסקי מכל סוג שהוא. הגדרה זו כוללת בחובה גם מידע הנוגע לרשימת לקוחות. יחד עם זאת, רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי המגיע כדי זכות קניינית של בעליה, רק בנסיבות שבהן המעסיק יוכח שדרוש מאמץ מיוחד להשיגה, וכי יש ערך מוסף בקבלת רשימת לקוחות "מן המוכן" של המעסיק.

המבחן הקובע האם רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי מבוסס על השאלה האם יש ברשימה מידע המעניק יתרון מסחרי לבעליו, מידע סודי לא נגיש לציבור, או לחלופין - מידע שיצירתו כרוכה בהשקעת מאמץ, זמן וממון.

ככל שהתשובות לשאלה זו חיוביות אזי עסקינן בסוד מסחרי.
רשימת לקוחות הינה רק סוג אחד של מידע אותו מבקשים מעסיקים להפוך לסוד מסחרי.

אם כן, מה נכלל כסוד מסחרי?
ככלל, ידע, ניסיון וכישוריו של אדם, אינם נופלים בגדר "סוד מסחרי".
אם זאת, ישנם מקרים בהם ידע ייחשב כסוד מסחרי. למשל, בתחום ההייטק, ידע בתוכנות מסוימות נחשבות כ"סוד מסחרי".

אחת האינדיקציות לכך שמדובר בסוד מסחרי היא רישום על גבי התוכנה של דרגת הסיווג (כ"סודי" או "סודי ביותר"), וכן של מספר העתקים המצויים בשטח.  

על מנת שידע ייכלל כ"סוד מסחרי" על הטוען לכך, להוכיח הן את מהותו של המידע, כלומר שמדובר במידע עסקי שאינו נחלת הכלל, שאינו ניתן לגילוי בנקל ושסודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי. כמו כן, על הטוען לסוד מסחרי להוכיח שהוא נקט באמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

הפרת תניית שמירת הסודיות על ידי עובדים, קרי שימוש שלא כדין במידע השייך למעביד  גורמת להתנגשות בין שני עקרונות: עקרון שמירת הסודיות של המעביד שהפרתו מזכה את המעביד בפיצויים מהעובד אל מול עיקרון הגבלת חופש העיסוק של העובד.

במקרה כזה יידרש בית הדין למצוא את האיזון בין שני העקרונות החשובים הללו: חובתו של העובד שלא לפגוע בסוד מסחרי של מעסיקו וזכותו של העובד לחופש העיסוק.

קרוב לוודאי, שברוב בתי הדין לעבודה יינקטו בגישה האוסרת על הגבלת חופש העיסוק של העובד וזאת לאור חשיבותו העליונה.

יחד עם זאת, לעיתים בגלל חשיבותו של הסוד המסחרי, יוגבל חופש העיסוק של העובד לפרק זמן קצר וזאת על מנת להגן על קניינו הרוחני של המעביד.

מתי המעביד רשאי יהיה להגביל את חופש עיסוקו של העובד?

במקרים בהם מצויים בידי העובד "סוד מסחרי". כדי שלתניה המגבילה את חופש העיסוק של העובד יהא תוקף משפטי על המעסיק להוכיח, כי קיימות ראיות או נסיבות המצביעות על האפשרות הסבירה שהעובד ישתמש בסודות המסחריים שבידו במסגרת עבודתו החדשה ובכך יפר את חובתו כלפי מעסיקו לשעבר.

מכאן שעל מנת להגביל את חופש העיסוק של עובד בגין חשש להפרת תניית שמירת הסודיות, יש לבחון מהן כוונות העובד.

מאמר זה סקר על "קצה המזלג" דוגמא נוספת לסעיף בהסכם עבודה אשר יכול שיגביל את עיסוקו של העובד זאת מבלי שהעובד החתום על הסכם מודע למגבלה זו.

מומלץ לפני שעובד חותם על הסכם העסקה, לבקש לקרוא אותו בשקט ובנחת בבית ולאחר מכן לפנות לקבל ייעוץ משפטי ראשוני.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark