עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: רצח ילדים על ידי הוריהם
מידע משפטי בנושאים: פלילי - משפט פלילי - רצח - ילדים - הורים - פרשת הילדה רוז
 
 עורכת דין שירלי כהן אדיב

  מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פלילי
עבירות נוער
חקירה
משטרה
אי הרשעה
כתב אישום
רצח ילדים על ידי הוריהם
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב


בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מצמררת של הורים הרוצחים את ילדיהם. אחד המקרים שעורר הדים רבים בציבוריות הישראלית הוא מותה המזוויע של רוז פיזם, שגופתה נמצאה לאחרונה במזוודה במימי הירקון.  

למרות שמדובר בתופעה נדירה, יחסית, נראה שקיימת עלייה במספר מקרים כאלה מדי שנה. בקנדה, למשל, נרצחו בעשור האחרון כ –
1,200 ילדים על ידי הוריהם. בישראל, ימים ספורים בלבד מהיוודע פרשת רוז, כולנו נחרדנו לשמוע, כי אולגה בריסוב, תושבת ראשון לציון, נחשדה כי הטביעה למוות את בנה בן הארבע בחוף בת ים.

האטיולוגיה של תופעת הרצח מתמקדת אפוא במרכיבי תרבות ואישיות, בגורמי מתח נפשי המכשיל אנשים במצבי לחץ שונים, באי הבנות אישיות וסיבותיהן, בליקויי קומוניקציה, בשיבושים בתהליכי סוציאליזציה, בהעדר פיקוח חברתי הולם, בניגודי קודים התנהגותיים טעוני משקעים תרבותיים שהופנמו במהלך הסוציאליזציה שלהם סטיות חברתיות.

התנהגות פלילית הינה פונקציה של נורמות חברתיות המשקפות את מה שהחברה רואה כמקובל וכמחייב.

אהבת הורים לילדיהם, אותו קשר מולד ונטול סייגים בין הורה לילדו, היא אחת המוסכמות המקובלות ביותר בתרבות האנושית.
האומנם???

בלתי סביר ככל שזה יישמע, הסכנה שיילד יירצח בביתו גבוהה בהרבה מהסכנה שיירצח על ידי אדם זר. יתרה מזאת, הסטטיסטיקה מלמדת ילדים שבגילאי 6-0 מתים יותר כתוצאה מרצח על ידי אחד מהוריהם מאשר מנפילה, חנק, טביעה או שריפה.

ילדים מוגדרים כאוצר היקר ביותר להוריהם, אך מסתבר, כי אהבת הורים אינה מובנת מאליה והילד אינו מקובל ונאהב באופן אוטומטי על ידי הוריו.

אקט הרצח מצטייר כפעולה סופית במערכת היחסים שבין שני בני אדם לפחות. יש להניח, כי במסגרת משך הזמן הקצר שבין הולדת הילד ועד להירצחו, מתרחשים תהליכים שונים המובילים את ההורה לנקוט בצעד קיצוני וסופני זה.

למרות שנדמה שאין פשע שקשה יותר להסבר מאשר רצח של ילד על ידי הוריו, הרי שמדובר בתופעה מוכרת כבר משחר ההיסטוריה. בתרבויות פגאניות ילדים נחשבו למתנת האלים. ילדים שנולדו עם מוגבלויות או נכויות נחשבו לביטוי של כעס מצד האלים על התנהגות ההורים, וכדי שימחלו להם על כעסם נהגו אלה להקריב את ילדיהם כמנחה.

דומה שאין במקרא מאורע דרמטי יותר, חריף יותר ומביך יותר מצווי ה' לאברהם להקריב את בנו יצחק לעולה. הציווי בפרשת העקדה מתומצת בשני פסוקיה הראשונים:

"
ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נסה את אברם, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. ויאמר קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה, והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך" (בראשית, כב, א-ב).

ערך רב היה לילדים בכורים והקרבתם הייתה נפוצה במיוחד. נראה שטקס פדיון הבן ביהדות הוא גלגול של נוהג זה. הסיבה לכך נבעה מסלידתם הטוטלית של היהודים מהנוהג של קורבנות אדם. סלידה זו באה לידי ביטוי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים במשפט "אשר יתן מזרעו מות יומת". מדברים אילו עולה, כי טקס פדיון הבן הוא ריכוכו של נוהג זה תוך החלפתו בנוהג בעל צביון הומניסטי.

רוב הנורמות המשפטיות בישראל המסדירות את יחסי הורים וילדיהם מופיעות בפרק השני לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. חוק זה הוא חוק אזרחי טריטוריאלי, אשר בליבו טמון, עקרון הגנת הקטין מפני הוריו. עקרון זה בא לידי ביטוי בסעיף 15 לחוק במילים הבאות: החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין" ובסעיף 17 בו כתוב:"לנהוג לטובת הקטין". אם כן, יחסם של ההורים כלפי ילדיהם הקטינים (עד הגיעם לגיל שמונה- עשרה שנה) הוא יחס של אפוטרופסות –
"אפוטרופסות טבעית". לאמור, הריבון רואה עצמו, באמצעות מוסדות השיפוט שלו, כממונה עיקרי על טובת הילדים. האומנם?

נראה איפוא שהריבון, מגן על הקטין מפני הוריו, ואין ההורים יכולים לטפל בקטין אם הריבון סבור שהוא עלול להיפגע על ידי ההורים, בכוונה או שלא בכוונה. כך, יכולים בתי המשפט להפקיע זכויות ההורים, לתקופה קצובה או לחלוטין, אם סבורים הם כי לילד יורע אם ימשיך להימצא במשמורת הוריו.

האם הריבון הגן על הודיה קדם ז"ל, שנרצחה בידי אביה, האם הריבון הפקיע את זכותה של מארי פיזם  למשמורת על בתה רוז פיזם ז"ל, האם יש צורך בהרתעת כלל ציבור ההורים?

בע"פ 219/68 סנדרוביץ נ' מדינת ישראל, פד"י כב' (2) 286 השופט לנדוי סבר:"שיש צורך בהרתעה של הורים, ובמיוחד הורים מופרעים של ילדים מפגרים, ולצערנו הם רבים, שמא יעלה על דעת מי מהם לעשות כמערער זה – ואני מאמין שיש ביניהם כאלה שמידת העונשין הנהוגים עשויה להרתיע".


מאידך גיסא,
בת"פ 555/75 מדינת ישראל נ' עליזה הלמן פ"מ תשל"ו (ב) 134, גרמה הנאשמת למותו של בנה בן ה- 37, אשר חלה במחלה ממארת ממנה לא היה לו סיכוי סביר להירפא, ולכן על מנת לקצר את יסוריו נטלה אקדח וירתה בו, כתוצאה מכך מפטר הבן.

שלושת חברי ההרכב היו בדעה אחת, כי במקרה הספציפי הזה האפשרות כי שיקול ההרתעה ישמש שיקול בקביעת העונש.

נראה שבתי המשפט נוהגים להתחשב במצבו הנפשי של נאשם במקרים שעניינם רצח או הריגה של ילד על ידי הורה, והדבר מוצא ביטוי בגזר הדין.

נראה שהגישה הרווחת בבתי המשפט מאז ועד היום היא, כי המטרה של "הרתעת –
אחרים" איננה מהווה שיקול בר – משקל בבוא בית המשפט לגזור את הדין. בבואם לגזור את הדין ואת דרכי הענישה מתחשבים השופטים במכלול הנסיבות והמניעים לביצוע העבירה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
טיפים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark