עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פיטורי מיתון? – תמתינו רגע...שינוי תנאי העסקה כחלופה לפיטורים
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - מעסיקים - מעסיק - פיטורים - חלופות - הסכמי עבודה - דיני מעבידים - שוק העבודה - המשבר בשווקים - ועד עובדים - התייעלות
 
עורך דין עודד ערמוני

  מאת: עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
עבודת נשים
הודעה מוקדמת
הטרדה מינית
"פיטורי מיתון"? תמתינו רגע...שינוי תנאי העסקה כחלופה לפיטורים
מאת: עו"ד עודד ערמוני ועו"ד משה וקרט

השווקים סוערים. יש המצביעים על קו האופק וטוענים, כי ניתן לראות קו שחור המשרטט את גל הצונאמי אשר צפוי לשטוף בקרוב את כלכלת ישראל. אחרים מתנבאים, כי המשק הישראלי צפוי להיות אי של יציבות בסערה אשר תתנחשל סביבו. ואולם אלה כאלה מסכימים, כי תהא עוצמתו של המיתון אשר תהא, הרי זה בוא יבוא ובקרוב.

במידה רבה ימים אלו אינם רק ימים של משבר פיננסי עצום, אלא גם של שינוי דרמטי באשר לתפיסת התיקון הדרוש. התערבות ממשלתית רבת עוצמה, הלאמה, ריסון של כוחות שוק – ואפילו, סולידריות וערבות הדדית - עקרונות אשר עד לאחרונה באו לכדי ביטוי לכל היותר בתוכניות רווחה וסעד, תופסים במהירות מקום בחזית הבמה.

האם תהליכים אלו יחלחלו אל שוק העבודה בישראל?

תאגידים, מפעלים - מעסיקים בכלל, צפויים ללא ספק ליישם מהלכים של התייעלות והקטנה מיידית ומשמעותית של עמודת ההוצאות, לרבות, ולעיתים אף בעיקר, של שורות השכר וכוח האדם.
האם פיטורים הם הדרך הנכונה והיחידה לכך?
נניח מחוץ לדיוננו את הסקטורים הציבוריים והמאורגנים, ונתבונן על הדברים מנקודת מבטו של המעביד הפרטי.
לפיטורים יש, ללא ספק, אפקט מיידי על המאזן. הוצאות השכר נחתכות באחת, וההקלה בנטל הינה מוחשית ומהירה.

ואולם, פיטורים נושאים לעיתים קרובות "תג מחיר", אשר מועד פירעונו, גם אם מצוי הוא בטווח הארוך, בסופו של דבר מגיע אובדן של כוח אדם מיומן, ויחד עמו - ידע, תהליכים והזדמנויות ; צמצום יכולת הארגון להתמודד עם עליה בפעילות; יצירת עומס על כוח האדם אשר נותר בארגון; פגיעה במורל הארגוני; פגיעה תקשורתית ובתדמית הארגון; ועוד.

על רקע זה ברור, כי מהלך עמוק של פיטורים ללא בחינה של חלופות, עשוי להתברר בסופו של דבר כמקח טעות. וחלופות, פעמים רבות, קיימות.

הן קיימות, כמובן, ב"שורות" נוספות המצויות בעמודת ההוצאות – תקורות למיניהן, חומרי גלם, שירותים, ושאר ההוצאות בהן נושא העסק.

והן קיימות, גם ב"שורת" השכר. ישנם מצבים בהם הפחתה של הוצאות השכר אפשרית גם ללא פיטורים נרחבים, וזאת על ידי שינוי בתנאי העסקת העובדים.
כאן המקום להדגיש, כי תנאי למהלך כאמור הינה הסכמת שני הצדדים לו - המעביד מזה, והעובד מזה. עיגונה של דרישת ההסכמה מצוי במהותו של קשר העבודה כקשר חוזי. את חוזה העבודה אין מי מהצדדים לו, יכול לשנות באופן חד צדדי. עקרון זה הינו יסוד מוסד בדיני העבודה.
זאת ועוד, גם על הסכמת הצדדים מטיל הדין מגבלות.
את חוזה העבודה יכולים הצדדים לשנות כל עוד אין בכך כדי לגרוע מזכויות העובד אשר מקורן בחקיקת מגן. כך -  מנועים הצדדים מלהסכים, כי העובד יקבל שכר נמוך משכר המינימום; כי שעות עבודתו יהיו רבות מאלו המעוגנות בחוק שעות עבודה והמנוחה; כי חופשתו תהא פחותה מזו הקבועה בחוק חופשה שנתית; וכן הלאה.

בדומה, על חוזה העבודה, גם כזה שנכרת במגזר הפרטי, עשויים לחלוש הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, המוסיפים גם הם לעובדים זכויות קוגנטיות, דהיינו כאלו אשר לא ניתן להפחית מהן. כזה הוא למשל צו ההרחבה אשר החיל בראשית שנה זו, חובת ביטוח פנסיוני על כל העובדים במשק.

אלא שבמקום בו מסתיימים דיני המגן, מתחיל שדה רחב שכולו הסכמת הצדדים. מעל אותה "ריצפה" אשר פחות ממנה אי-אפשר, ניצב הבית כולו - מכלול תנאי ההעסקה, הפתוח לדיון,  עדכון ותיקון בהסכמה.

בהסכמה שהינה תמת לב, הוגנת ועניינית, ניתן לשנות כל פרמטר ומרכיב בתנאי ההעסקה – החל משכר שמעבר לשכר המינימום; עבור בזכויות כמו חופשה, הבראה ומחלה ככל שאלו הינן בהיקפים שמעבר לקבוע בחוק; המשך כמובן בבונוסים, פרמיות וכיוצא באלו תשלומי עידוד; וכלה בכל סוגי הזכויות והתנאים הנלווים (קרן השתלמות, ביגוד, רכב, טלפון, ארוחות, ועוד ועוד).

בהקשר זה ראוי להזכיר את הוראת תקנה 8 לתקנות שלצד חוק פיצויי פיטורים, לפיה מקום בו חלה הפחתה בשכרו של העובד יבוצע חישוב פיצויי הפיטורים תוך חלוקה לשתי תקופות, הראשונה לפי השכר ערב ההפחתה, והשנייה לפי השכר האחרון, המופחת.
אשר לטיב ההסכמה הנדרשת, הרי דרך המלך הינה כמובן עיגון ההסכמה בהסכם כתוב, חדש וברור, בין אם כזה המסדיר את כל תנאי ההתקשרות מחדש, ובין אם נספח המעדכן ומשנה הסכם קיים.

ואולם, הסכמה יכולה לקום ולהיווצר גם בדרכים אחרות.

בתי הדין לעבודה הכירו לא פעם בשינוי חד צדדי של תנאי הקשר, אשר הצד השני השלים עמו והסכים לו בהתנהגותו, כשינוי תקף של הסכם העבודה. נפסק, כי יש לצפות, כי עובד אשר תנאי העסקתו נפגעים ומופחתים, יבדוק זאת עם מעבידו, ישוחח עמו על כך ובמידת הצורך אף יגיש תביעה מתאימה. עוד נפסק, כי עיכוב סביר בהגשת התביעה אינו מהווה ויתור של העובד על זכויותיו או כריתת חוזה עבודה חדש. אך עם זאת, עיכוב ארוך ובלתי סביר מצביע על השלמת העובד עם תנאי השכר החדשים.

על בסיס כללים אלו קיימת למעביד אפשרות להודיע לעובדיו, כי מצבו של העסק מחייב הפחתה ושינוי בתנאי העסקה, תוך הבהרה, כי אלו מביניהם אשר אינם מוכנים לכך יוכלו לסיים את עבודתם כמפוטרים על כל המשתמע מכך. עובדים אשר ימשיכו בעבודתם יחשבו לאחר זמן סביר, כמי שהסכימו להפחתה ולשינוי כאמור.

הנה כי כן, הדין העניק למעביד ולעובד כלי עבודה באמצעותם יכולים הם להתאים את הקשר ביניהם למידותיה של המציאות החדשה. אין ספק, כי מדובר במאמץ לא מבוטל. ואין ספק, כי מן הצדדים נדרשים במהלך כזה ויתורים לא פשוטים.

ואולם, נראה לנו, כי דווקא במאמצים ובויתורים אלו עשויה להיות גלומה תשואה אותה יקצרו שני הצדדים ליחסי העבודה, בעתיד הלא רחוק.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
טיפים ממשרד:  עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark