עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: סוגיית "שטח דירה" ברכישת דירה מקבלן
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - דירה מקבלן - רכישת דירה מקבלן - שטח דירה ברוטו
 
עורך דין אורי אסא

  מאת: עו"ד אורי אסא
סוגיית "שטח דירה" ברכישת דירה מקבלן

שטח דירה ברוטו ? נטו? למה התכוון הקבלן ?

מאת: עורך דין אורי אסא

אחד הנושאים המרכזיים אשר עלולים לעורר מחלוקת בעיסקת רכישת דירה מקבלן הינו נושא שטח הדירה, ולא בכדי. עד היום לא השכיל המחוקק לקבוע שיטה מחייבת אחידה למדידה ולציון שטח דירה, כך שחוסר הבהירות בנושא זה ובמיוחד אצל רוכשי הדירות רב.
די אם נציין, כי כמעט לכל רשות כללי מדידה שונים משלה, ושטחה של אותה דירה ממש יהיה שונה לצרכי ארנונה, לצורך הרישום בטאבו, לצרכי מינהל מקרקעי ישראל וכיו"ב.

באופן כללי יש להבחין בין מספר שיטות עיקריות שרווחות בתחום הבניה לציון שטח דירה ונסקור חלק מהן.
"שטח ברוטו" משמעו, שטח הדירה כולל חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף. כלומר, מודדים את שטח הדירה גופא ואליו מצרפים את החלק היחסי של הדירה ברכוש המשותף המצוי בבנין (לפי שטח הדירה ביחס לשטח יתר הדירות).
"שטח נטו" משמעו, שטח הדירה גופא ללא תוספות מחוץ לדירה (בחישוב זה כוללים בדרך כלל גם את השטחים המצויים מתחת לקירות החיצוניים של הדירה).
מונח שלישי מוכר הינו "שטח נומינלי", כאשר כאן הכוונה לשטח הדירה כולל חלקה היחסי בחדר המדרגות. יצוין, כי להבדיל משתי השיטות הראשונות שאינן רשמיות אך מוכרות היטב בתחום, השיטה השלישית של "שטח נומינלי" מקורה בתקן שהוציא מכון התקנים (תקן 975 משנת 1995).

מסיבות שיווקיות מובנות, מבקש הקבלן להציג את הדירה באופן האטרקטיבי ביותר, ולפיכך הינו בוחר בדרך כלל באחת משיטות המדידה המרחיבות, "שטח ברוטו" או "שטח נומינלי", אלא שלעיתים עלול ציון השטח באופן זה להטעות את מי שאינו בקי במונחים אלו, אשר סובר כי השטח המצוין הינו של הדירה עצמה בלבד. באופן גס ניתן לומר, כי הצגת שטח הדירה בהתאם לאחת משיטות המדידה המרחיבות, מביאה להגדלה של 20%-10% בשטח לעומת מדידה של שטח הדירה נטו.
קיימים גם קבלנים רבים, אשר על מנת להימנע ממחלוקות משפטיות בנושא, בוחרים שלא לציין כלל את שטח הדירה במספר כולל, אלא מסתפקים במסירת תוכנית של הדירה הכוללת את מידות החדרים השונים, כאשר במקרה כזה לא יכול הרוכש לטעון כי הוטעה.

כאמור, מחלוקות רבות התעוררו בנושא שטח הדירה, וחלקן אף הגיעו לפתחו של בית המשפט העליון. בפסק הדין הידוע בעניין "צמיתות", נדון הנושא של שטח דירה אם כי בהיבט מעט שונה. במקרה שנדון, קבלן הפיץ פרוספקט של הפרויקט שהקים ובו ציין את שטחי הברוטו של הדירות (כלומר, שטח הדירה בצירוף חלקה ברכוש המשותף). לחוזי המכר לא צירף הקבלן תוכנית עם מידות של הדירה, בניגוד למתחייב בחוק, ולפיכך נקבע, כי המידע שמסר הקבלן באותו פרוספקט מחייב אותו, וכי את המונח "שטח ברוטו" בו נקב הקבלן יש לפרש כמתייחס לשטחה של הדירה עצמה בלבד. בית המשפט קבע, כי רוכשי הדירות לא היו אמורים לדעת את משמעות המונח "שטח ברוטו" והיו רשאים להבינו כמתייחס לדירתם בלבד. התוצאה היתה שהקבלן חויב לשלם לרוכשי הדירות בגין ההפרש בין השטח שננקב בפרוספקט למצב בפועל.

למול פסק הדין בעניין צמיתות לנסיבותיו שהעדיף את עמדתם של רוכשי הדירות, ניתן לפני מספר חודשים בבית המשפט העליון פסק דין בנסיבות שונות בו הועדפה טענתו של הקבלן (פס"ד בעניין מלכה יוסף נ' שיכון עובדים). באותו מקרה, נקב הקבלן בחוזה המכר בשטח הדירה מבלי שציין לפי איזו שיטה חושב, כאשר נתברר, כי השטח שננקב היה השטח הנומינלי, כלומר, כלל גם שטחים מחוץ לדירה. אלא שבנוסף, חתמו הרוכשים גם על תוכנית של הדירה ובו פורטו מידות הדירה. בית המשפט קבע, כי אף שהיה זה מן הראוי, כי הקבלן יציין בבירור את אופן חישוב השטח בו נקב בחוזה, הרי משחתמו הרוכשים על תוכנית עם מידות נכונות של הדירה, חזקה שידעו את תוכנה ואת מידותיה של הדירה, ולפיכך דחה את טענות הרוכשים וקיבל את עמדת הקבלן בנושא.

בשורה התחתונה ניתן לסכם, כי רוכשי דירות נדרשים לגלות משנה זהירות כאשר הינם מקבלים נתון של שטח דירה מוצעת מקבלן, ועליהם לברר היטב לפי איזו שיטת מדידה נקבע השטח ומה הינו שטח הדירה "נטו". הקבלנים מצד שני, אם בחרו לנקוב בשטח הדירה הכולל, ישכילו לעשות אם יציינו לפי איזו שיטת מדידה נעשה החישוב, על מנת שרוכשי הדירות לא יוכלו לטעון כי הוטעו לחשוב אחרת.


* רשימה זו הינה למידע כללי בלבד ואינה מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אורי אסא
טיפים ממשרד:  עו"ד אורי אסא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אורי אסא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark