עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פיטורים בניגוד לחוק עבודת נשים בצל המשבר הכלכלי
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - עבודת נשים - נשים בעבודה - חוק עבודת נשים - יחסי עובד מעביד -פיטורים - משבר כלכלי - חופשת לידה - הריון ולידה - טיפולי פוריות -ותק - הודעה
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
עבודת נשים
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
פיטורים בניגוד לחוק עבודת נשים בצל המשבר הכלכלי
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

בחודשים האחרונים, חל משבר כלכלי ומיתון במשק וכתוצאה מכך הרבה חברות ומפעלים יוצאים בגל "פיטורי צמצום". במקרים רבים מעסיקים עולים על הגל של הפיטורים כ"תירוץ טוב" לפיטורי נשים, ונוצר מצב שדווקא הנשים הן אלו המפוטרות ראשונות.

כיצד תזהי סימנים לפיטורים קרבים?

מומלץ לשים לב לסימנים מוקדמים העלולים להעיד על פיטורים קרבים כגון:
האם היחס כלפיך השתנה לאחרונה? האם נוספו לך תפקידים שלא היו כלולים במסגרת תפקידייך קודם לכן? האם פתאום המעסיק רומז לך או לסובבים אותך שהוא לא מרוצה מעבודתך למרות שלא הייתה סיבה לשינוי? האם ישנם פיטורים חריגים בחברה? האם ישנו הליך של "התייעלות" וצמצום מחלקות?
באם אחת מהשאלות מעוררת בך סימן שאלה, אל תחששי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני. פנייה לקבלת ייעוץ ראשוני בזמן יכולה למנוע פיטורייך ולחסוך ממך נזק כלכלי.
חשוב לדעת כי האיסור על פיטורים במצבים המפורטים בחוק עבודת נשים, מחייב את המעסיק גם במקרים של "פיטורי צמצום" ו/או במקרים של סגירת העסק. לכן, חשוב שתדעי שגם במקרים אלו, יש לך זכויות!הכלל בנוגע לפיטורי נשים בעבודה לפי חוק עבודת נשים הוא: פיטורי עובדת בגין היותה בטיפולי פוריות / בהיריון / בחופשת לידה/ במשך 60 ימים לאחר חופשת הלידה או עובדת השוהה במעון לנשים מוכות הם אסורים, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות. לכלל זה מתווסף כלל נוסף הקובע שלא ניתן לפגוע או לשנות את תנאי ההכנסה או תנאי המשרה במהלך התקופה בה העובדת נמצאת בהריון, טיפולי פוריות, בחופשת לידה או במעון לנשים מוכות.

מעסיק המעוניין לפטר עובדת במהלך היותה בטיפולי פוריות,  בהיריון, לאחר חופשת לידה או במעון לנשים מוכות או מעוניין לשנות את תנאיי עבודתה, יהא חייב לקבל אישור מראש לפיטורי העובדת או לשינוי תנאי עבודתה. המעסיק יצטרך לקבל היתר לפיטורים אף במקרה של סגירת החברה או סגירת העסק.

להלן מס' מקרים שיכולים לדמות מצב בו את מצויה:

האם למעסיק מותר לפטר עובדת בהריון / במהלך טיפולי פוריות ימים ספורים לפני שצברה העובדת תקופת וותק של שישה חודשים?

בהתאם לחוק עבודת נשים, האיסור על פיטורי עובדת בהריון או עובדת שעוברת טיפולי פוריות הנו לגבי עובדות שיש להן וותק של שישה חודשי עבודה בפועל. עם זאת, נפסק לא אחת כי, פיטורים שנעשו ימים ספורים לפני שצברה העובדת וותק של חצי שנה מתוך כוונה להתחמק מההוראות חוק עבודת נשים, הנם אסורים, וכמו כן, נוגדים את חוק שוויון הזדמנויות.

כיצד על המעסיק לפעול במידה והודעה על הריון / טיפולי פוריות מתקבלת במהלך שימוע לפני פיטורים?

במידה ולעובדת ישנו וותק במקום העבודה של שישה חודשים ומעלה, על המעסיק לחזור בו מכוונתו לפטר את העובדת ולבקש היתר לפיטורים מהממונה על עבודת נשים. במידה ולעובדת אין וותק של שישה חודשים, וסיבת הפיטורים היא לא ההיריון / הטיפולים (הרי המעסיק כלל לא ידע על ההיריון/ הטיפולים טרם כוונתו לפטרה), המעסיק יוכל להמשיך עם השימוע ולשקול את פיטורי העובדת.

האם יש משמעות למתן הודעה על הריון/ טיפולי פוריות במהלך תקופת ההודעה המוקדמת לפני פיטורים?

במידה והעובדת עונה על תנאי החוק על מנת ליהנות מההגנה מפני פיטורים, הרי שהפיטורים יהיו בטלים. למרות שההודעה על הריונה/ טיפולי פוריות ניתנה למעסיק רק לאחר פיטוריה ובתקופת ההודעה המוקדמת, האיסור על הפיטורים הוא אבסולוטי, אלא אם כן יקבל המעסיק היתר לפיטורים מהממונה על עבודת נשים.

האם עובדת חייבת להודיע למעסיק על כך שהיא עוברת טיפולי פוריות/ הפריה חוץ גופית?

חוק עבודת נשים מעניק לעובדת העוברת טיפולי פוריות הגנה מפני פיטורים, באם עומדת היא בתנאי הסעיף, היינו, באם היא נעדרת מעבודתה בתקופה בה היא עוברת טיפולי פוריות, באם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב היעדרות ובתנאי שהודיעה למעביד על כך מראש.
בכך למעשה מגן החוק על עובד או עובדת הנאלצים להיעדר מעבודתם בשל טיפולי פוריות, אולם זאת תוך מודעות לזכות המעביד לדעת מראש על היעדרות זו ולקבל אישור מהרופא המטפל בכתב ומראש כי הטיפול מחייב היעדרות.

האם עובדת חייבת להודיע למעסיק על היותה בהריון?

חוק עבודת נשים אינו מטיל חובה על עובדת להודיע למעסיקה על דבר הריונה בחודשי ההיריון הראשונים. עם זאת, אנו מציעים לעובדות כן לספר למעביד על דבר הריונן, ורצוי להודיע על כך בצורה פורמאלית ובכתב, זאת על מנת שהמעסיק יוכל לשמור על זכויותיהן כפי שמתחייב מחוק עבודת נשים, וכן כדי שתהא לעובדות הוכחה כי המעביד ידע שהן בהריון במידה ויתעוררו מחלוקות בנושא.


עובדת אשר עוברת טיפולי פוריות ויש לה וותק של שנתיים במקום עבודתה קיבלה הודעה ע"י מעסיקה על כוונתו לפטרה עקב סגירת המחלקה בה היא עובדת. האם הפיטורים מותרים?

חל על מעביד איסור, מכוח חוק עבודת נשים, לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית לקראת ילדה הראשון או השני, בימי היעדרה לצורך הטיפול ובמשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימים אלה. החריג לכך הוא, אם המעסיק יקבל היתר משר העבודה והרווחה באמצעות הממונה על עבודת נשים (במאמרנו הקודם סקרנו בפירוט את ההליך לקבלת היתר לפיטורים).

הדבר נכון גם לגבי פיטורים עקב סגירת מחלקה, והמעסיק יצטרך להוכיח כי אין לו עבודה חלופית שהוא יכול להציע לעובדת, אף במחלקה אחרת.

עובדת בהריון עבדה במקום עבודתה כשלוש שנים. מעבידה מכר את המפעל לבעלים חדשים והעובדת המשיכה לעבוד אצל המעביד החדש ובאותו מקום עבודה. עם סיום עבודתה אצל המעביד הראשון היא קיבלה פיצויי פיטורים וכן את כל הזכויות הנובעות מסיום יחסי העבודה בינה לבין אותו מעביד. לאחר ארבעה חודשי עבודה בלבד פיטרה המעביד החדש, האם חל איסור על המעביד החדש לפטרה?

סעיף 9 לחוק עבודת נשים קובע, כי פיטורי עובדת בהריון שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות הם אסורים, ללא היתר משר העבודה והרווחה.
לכן במקרה כזה, מתקיים התנאי של רציפות בעבודה במשך שישה חודשים "באותו מקום עבודה" ולא ניתן לפטרה, אפילו אם התחלפו המעבידים.

מעביד החליט על הפחתת שכר גורפת לעובדי החברה עקב המצב הכלכלי, בין עובדי החברה ישנן גם עובדת בהריון ועובדת העוברת טיפולי פוריות, האם ניתן לפגוע גם בשכרן?

כל שינוי בתנאי העבודה, מחייב את הסכמת שני הצדדים. כמו כן, חוק עבודת נשים קובע כי אין לפגוע בהכנסתה של עובדת בהריון ושל עובדת העוברת טיפולי פוריות (העונות על תנאי החוק). לכן, המעביד לא יוכל לפגוע בשכרן ו/או לפטרן ללא קבלת היתר מהממונה על עבודת נשים.

מעביד פיטר עובדת בימי היעדרותה עקב הפלה, האם הפיטורים תקינים?

לפי חוק עבודת נשים חל איסור לפטר עובדת בימי היעדרותה עקב הפלה, וימים אלו לא יבואו במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים. עובדת שעברה הפלה לאחר שבוע 26 להריונה, ההפלה תיחשב ללידה, לרבות כל המשמעויות הנובעות מכך, דהיינו, העובדת זכאית לחופשת לידה, ועל המעביד חל איסור לפטרה בתקופה זו ובמשך 60 הימים שאחר חופשת הלידה. עם זאת, העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה (לפי רצונה בלבד).

מעביד הגיש בקשה להיתר פיטורים של עובדת בהריון, כשהתקבל ההיתר לפיטורים העובדת כבר ילדה, האם ניתן להפסיק את עבודתה?

ההיתר שקיבל המעסיק לפיטורים כבר לא יהיה תקף. לעומת כל שאר המצבים בחוק עבודת נשים, האיסור לפיטורים בזמן חופשת לידה הוא אבסולוטי, ולא ניתן לבקש היתר לפיטורים בימים אלו. לכן, ההיתר שקיבל המעסיק עבור פיטורים בזמן ההיריון כבר לא יהיה תקף, והמעסיק יצטרך להמתין לאחר תום חופשת הלידה על מנת לבקש היתר חדש במהלך ה-60 יום לאחר חופשת בלידה בהם יש איסור לפיטורים ללא מתן היתר, או לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים רק לאחר תום 60 הימים לאחר חופשת הלידה.

עובדת יצאה לחופשת לידה וכשביקשה לחזור הציע לה המעסיק תפקיד שונה מהתפקיד אותו ביצעה בטרם יציאתה לחופשת לידה בטענה כי, תפקידה הקודם כבר אויש. העובדת סירבה לתפקיד החדש ולא שבה למקום עבודתה.

בכך שהמעסיק שינה באופן חד צדדי וללא הסכמתה של העובדת את תפקידה, לא מילא את חובתו להחזירה לעבודתה בפועל לאחר חופשת הלידה, שכן למעשה הציע לה עבודה חדשה. משכך, נקבע בפסיקה כי כאשר מעביד מסרב להחזיר עובדת לאחר חופשת לידה לתפקיד אותו ביצעה קודם לכן, הוא למעשה מפטר אותה שלא כדין.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark