עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: אפליה פסולה בעבודה בצל המשבר הכלכלי
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - יחסי עובד מעביד - משבר כלכלי - יחסי עבודה - אפליה פסולה - פיטורים - שויון הזדמנויות - עבודת נשים - מיונים לעבודה - שירות מילואים - שי לחג
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
עבודת נשים
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
אפליה פסולה בצל המשבר הכלכלי
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

בשל המשבר כלכלי והמיתון במשק בתקופה האחרונה, מעסיקים רבים עורכים צמצומים בכוח העבודה הקיים, לרבות צמצומים בקבלת עובדים חדשים. הצמצומים באים לידי ביטוי גם בפיטורי עובדים קיימים ובשינוי חד צדדי של תנאי העבודה. יוצא מכך שלעיתים המעסיק מפלה את העובד/ת אף ללא ידיעתו.
במאמר זה אסקור את נושא השוויון והאיסור לאפליה בשוק העבודה, לאור חשיבותו של עקרון השוויון בכלל, ושוויון בין המינים בפרט.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כאיסור כללי, כי אין להפלות עובד או עובדת, בין היתר, על רקע מין, נטייתם המינית, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, הורות, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם או מפלגתם, או עקב שירותם במילואים. האיסור לאפליה הוא בקבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים, והטבות נוספות.

חוק זה בא להוסיף על ההגנה שניתנת לעובדים מכוח חוקים ספציפיים, כגון חוק עבודת נשים וחוק חיילים משוחררים, ולכן גם אם לעובד/ת לא עומדת הגנה מכוח החוק הספציפי, ייתכן ותהא לו/ לה הגנה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

דוגמאות לאפליה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות:

עובדת שהייתה בשלב מיונים למקום עבודה הודיעה למעסיקה הפוטנציאלי כי היא בהריון. המעסיק אמר לה שזה משנה את פני הדברים ולמחרת הודיעו לה כי היא לא התקבלה לעבודה, האם המעסיק פעל כראוי?

הגם שזכותו של המעסיק לבחור את עובדיו, אסור לו להפלותם בקבלה לעבודה על רקע הורות או הריון. לכן, בכך שהמעסיק לא קיבל את העובדת מחמת הריונה, הרי שפעל בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות.
מעסיק לא קיבל לעבודה אישה שציינה כי לא תוכל לעבוד במשמרות לילה מכיוון שיש לה שני ילדים קטנים. האם זוהי חלק מזכותו של המעסיק לבחור את עובדיו או המדובר באפליה?

כאמור, אפליה מחמת הורות היא אסורה. עם זאת, אם הדרישה לעבודה בלילות מתחייבת מאופיו או ממהותו של התפקיד, לא יראו זאת כאפליה.

עובד פוטר בסמוך להגיעו לגיל 60 בטענה שתפוקת עבודתו ירדה והוחלף בעובד צעיר יותר, האם מדובר באפליה?

אפליה מחמת גיל העובד היא אסורה. ככלל, פיטורים בסמוך להגיעו של העובד לגיל פרישה ייחשבו כאפליה מחמת גיל, והמעסיק יצטרך להוכיח שהפיטורים לא היו עם זיקה לגילו של העובד.

עובד שהובטח לו קידום בעבודה יצא לשירות מילואים וכאשר חזר לעבודה גילה כי עובד אחר קודם במקומו. לטענת המעביד איוש התפקיד נדרש במהרה, ולכן לא יכל להמתין לחזרתו של העובד משירותו במילואים, האם התנהלות המעביד תקינה?

חוק שוויון הזדמנויות אוסר על אפליה עקב שירות מילואים. כאמור, האיסור הוא גם בקבלת קידום בעבודה. אם העובד הופלה בשל שירותו במילואים, הרי שהתנהלותו של המעסיק אינה תקינה ועוברת על הוראות חוק שוויון הזדמנויות.

הגיע לידיעתה של עובדת, כי עובד אחר במקום עבודתה המבצע בדיוק את אותו התפקיד שלה, מקבל שכר גבוה יותר ממנה, האם העובדת יכולה לדרוש מהמעסיק שישווה את שכרה לשכרו של העובד?

חל איסור על מעסיק להפלות את עובדיו בשכרם מחמת מינם. אם המעסיק משלם לעובד שכר גבוה יותר ללא הצדקה אמיתית (כגון ותק מסוים או תפקידים נוספים שמוטלים על העובד), הרי שזוהי אפליה אסורה בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות.

עובד פוטר מעבודתו לאחר שהמעסיק החליט כי ברצונו להחליפו בעובדת ולהעסיק נשים בלבד בשל דרישת לקוחותיו. האם הפיטורים תקינים?

אפליה על רקע מין היא אסורה ע"פ חוק שוויון הזדמנויות. על המעסיק חל איסור להעדיף עובד אחד על פני השני רק מחמת מינו גם בקבלה לעבודה וגם בפיטורים. לפיכך, פיטורים כנ"ל הנם בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות.

עובד הביע את השקפתו הפוליטית בפני מנהלו ובפני עובדים אחרים. השקפתו הפוליטית לא הייתה לרוחו של מנהלו. למחרת ביטל מנהלו את השתתפות העובד בהשתלמות מקצועית בה היה עתיד להשתתף, האם המעסיק פעל כשורה?

חוק שוויון הזדמנויות בא להגן על אפליה מחמת השקפה פוליטית. באם ביטול השתתפותו של העובד בהשתלמות המקצועית נעשה כ"עונש" על השקפתו הפוליטית של העובד והפגנתה בעבודה, הרי שזוהי אפליה אסורה.

במקום עבודה קיים נוהג של מתן שי לחגים לכלל העובדים. שני עובדים נוצריים לא קיבלו את השי שניתן לעובדים לרגל חג הפסח בטענה כי זהו אינם חגם, האם טענה זו ראויה?

חוק שוויון הזדמנויות אוסר על אפליה על רקע דת. משכל העובדים מקבלים שי, על המעסיק לחלק את השי גם לעובדים הנוצריים. יש לציין, המעסיק לא נוהג לחלק לאותם עובדים נוצריים שי בחגים הנוצריים.

מעסיק פרסם מודעה בה נדרשים עובדים ערבים, האם יש בכך אפליה כלפי עובדים שאינם בעלי לאום ערבי?

חוק שוויון הזדמנויות אוסר על אפליה מחמת לאום. לכן יש במודעה זו משום אפליה, אלא אם הדרישה לעובדים ערבים מתחייבת מאופיו או מהותו של התפקיד.

עובדת בהריון פוטרה כאשר היא עובדת במקום עבודתה רק ארבעה חודשים וכתוצאה מכך חוק עבודת נשים אינו חל עליה. האם העובדת יכולה לזכות להגנה מכוח חוק שוויון הזדמנויות?

המחוקק אמנם הקנה לעובדות בהריון הגנה מפני פיטורים במסגרת חוק עבודת נשים, אבל הגנה זו תחול על עובדות בעלות ותק של שישה חודשים במקום עבודתן. למרות זאת, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אשר אינו מתנה את הגנתו בוותק מסוים במקום העבודה, אוסר על אפליית עובדת מחמת הריון. ההבדל הוא שבהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האיסור על פיטורים של עובדת בהריון שאין לה וותק של חצי שנה במקום עבודתה, יחול רק במקרה בו הפיטורים נעשו מחמת ההיריון.

עובדת פוטרה בזמן שהיא עוברת טיפולי פוריות, אך לא נעדרת עקב הטיפולים, האם הפיטורים יכולים להיחשב כאפליה?

חוק עבודת נשים מקנה הגנה לעובדות העוברות טיפולי פוריות אך משתמע מלשון החוק כי, אין ההגנה משתרעת על-פני פיטורים במהלך טיפולי פוריות ככל שאלה אינם כרוכים בהיעדרות מן העבודה.
עם זאת, ככל שלפיטורים תהיה זיקה עם טיפולי הפוריות, תהיה זו אפליה מחמת טיפולי פוריות בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

יחד עם זאת, חשוב לציין, כי בהתאם לסעיף 6 לחוק שוויון הזדמנויות, על המעביד קיים איסור לפגוע בעובד שהתלונן או תבע לפי חוק זה. לכן, העובד/ת לא צריכים לחשוש מלהתלונן נגד המעסיק.
מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני שהעובד/ת פונים למעסיק ושוטחים בפניהם את טענותיהם, וזאת מאחר ועל העובד/ת לנקוט בפעולות מסוימות שתוצאותיהן ישפרו את סיכוייהם להוכיח את טענתם בדבר אפליה.

במאמר נוסף נסקור את הדרך בה על העובד/ת להוכיח את האפליה.  

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark