עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בן ממשיך – כיצד ממנים בן ממשיך, מיהות הבן הממשיך - מדריך לבעל הנחלה
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני מושבים - בעל נחלה - בן ממשיך - מנהל מקרקעי ישראל - חוזה משולש - אגודה שיתופית - המשקם - חקלאי
 
עורך דין תמיר יחיא

  מאת: עו"ד תמיר יחיא
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני מושבים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
נחלה
בן ממשיך מדריך לבעל הנחלה
מאת: עו"ד תמיר יחיא ועו"ד אלי סלהוב

(ברשימה זאת נתייחס להעברת זכויות לבן ממשיך בנחלות שהזכויות לגביהן מוסדרות על פי "החוזה המשולש")

בחלק גדול מהמקרים באגודות השיתופיות, הזכויות במקרקעין מוסדרות במסגרת "החוזה המשולש". משמעות ה"שילוש" הוא כי מינהל מקרקעי ישראל (אשר אחראי על ניהול קרקעות שבבעלות גופים שונים של המדינה כגון: קק"ל, רשות הפיתוח ועוד), אשר משכיר את הנחלות לחוליה השנייה בשרשרת היא הסוכנות היהודית (אשר הינה גם הגוף המיישב). הסוכנות היא זו שמעבירה את הנחלות לאגודות השיתופיות. החוזה מתחדש אחת לשלוש שנים ומסדיר את היחסים בין הצדדים לו, ובין היתר קובע מהו השימוש המותר במקרקעין, וכן מהו מעמד המתיישבים כבני רשות בנחלות.

יוצא, שזכויות האגודה השיתופית, ומכוחן גם "בעלי" הנחלות הינן זכויות המוכרות בדין כזכויות "בר רשות" בלבד. החוזה המשולש, שמגדיר את מערכת היחסים בין המינהל הסוכנות והאגודה השיתופית, קובע הוראות שונות על פיהן המתיישב אינו יכול לנהוג בנחלה כאילו הייתה שלו. כך לדוגמא, ע"פ החוזה הנחלה אינה חלק ממצבת הנכסים שיכול המתיישב להוריש. הבעלים בנחלה הוא מינהל מקרקעי ישראל והוא זה שיקבע איך ולמי תעבור הנחלה.

מתוך מטרה לשמור על הנחלות כיחידות עצמאיות, ביקש מינהל מקרקעי ישראל לקבוע כי לאחר מות בעלי זכויות "בר הרשות" הנוכחיים, העברת הנחלה תהיה לתא משפחתי אחד, אשר ינהל את כל הנחלה על חלקיה השונים. מדיניות זו היא שהובילה ליצירת המעמד של ה"בן הממשיך". מכיוון שהמחזיקים בנחלה יכולים להעביר זכויות רק מכוח החוזה המשולש, הרי שהם יצטרכו לקבוע בחייהם מי מבין ילדיהם יזכה לקבל את המקל ולהמשיך בניהול הנחלה.
(לא למותר להזכיר כי על פי החוזה במות בן הזוג יעברו מלוא זכויותיו בנחלה לבן הזוג החי)

יוצא מהאמור לעיל,
שקביעת בן ממשיך בחיי המתיישב בעל הנחלה היא הדרך הנכונה על פי החוזה המשולש לקבוע מי יזכה בנחלה לאחר פטירת בעלי הנחלה. ברם, מינויו של הבן הממשיך, על פי הדין והפסיקה הינו מינוי בלתי חוזר. כלומר, לאחר השלמת ההליך (שיפורט בהמשך) לא ניתן לחזור מהמינוי אלא במקרים חריגים.

לצורך מינוי בן ממשיך יש לפנות לסוכנות היהודית, על-מנת לקבל ולהכין את אסופת המסמכים הבאה:
  1. 1.פרוטוקול האגודה על קבלת בן ממשיך, חתום בחותמת אגודה מקורית + 2 חתימות מורשי חתימה מקוריות, מעודכן לחצי השנה האחרונה.
  2. 2.מכתב מהמזכירות המאשר את הנאמר בפרוטוקול הנ"ל, מעודכן לחצי שנה האחרונה.
  3. 3.חתימה על "הצהרה והתחייבות המתיישבים לבן ממשיך".
  4. 4.חתימה על "מינוי בן ממשיך".
  5. 5.חתימה על "הצהרה של בן ממשיך".
  6. 6.התחייבות להעביר את ההסבר על משמעות המינוי לבעלי הזכויות, חתום ע"י עו"ד.
  7. 7.שאלון למועמדים.
  8. 8.צילום ת.ז. של הבן הממשיך.
  9. 9.ביטול צו מניעה של המינהלה להסדרים חקלאיים (המשקם) ככל שקיים.
  10. 10.הפקדת דמי טיפול.
חשוב לציין, כי הטפסים הנזכרים בסעיפים 3-7 מסופקים על ידי הסוכנות. עוד חשוב לציין כי כלקח מניסיון העבר וההווה, דורשת הסוכנות כי כל הטפסים שנוגעים למעביר הזכות ומי שמקבל אותה יאומתו בחתימתם על ידי עו"ד. דבר נוסף וחדש שדורשת הסוכנות הוא אישור כתוב כי משמעות ההליך הוסברה לנותני הזכות, חתומה על ידי עו"ד. חידוש זה הוא פרי של התדיינויות משפטיות רבות, בהן נטען לא אחת על-ידי נותני הזכות כי לא הבינו שלא ניתן לחזור מהמינוי.

ברם, השלמה של כל האמור לעיל, אין בה די. חוץ מהמסמכים הנ"ל קיים טופס נוסף בו ישנו מקום לארבע חתימות, של נותן הזכות, האגודה, הסוכנות והמינהל. זהו מעין טופס טיולים שנחתם בסדר שהוזכר ורק לאחר השלמת החתימות על הטופס רושם המינהל את מקבל הזכות כ"בן ממשיך". גם אם הדברים נראים ברורים, חשוב לומר כי כל עוד לא השלים נותן הזכות את החתמת ארבעת הגורמים הנ"ל, לא ניתן לרשום את המינוי בקרב מי שהוא הבעלים האמיתי בנחלה, כלומר מינהל מקרקעי ישראל.

חשוב לציין ולזכור ש"כמעט בן ממשיך", אינו שווה דבר ואין לו מעמד משפטי ביחס לרשויות. מי שיש בידו חתימות של חלק מהגורמים, ייתכן ויש לו זכויות חוזיות כאלו ואחרות שניתן להתווכח עליהן, אך זכויות כ"בן ממשיך" אין לו.

ברי, כי ההליך כולו עלול לקחת מספר שבועות ואף למעלה מכך, ובזמן זה עדיין לא ברור מעמדו של המועמד לקבל את הבן הממשיך. מחד, ההורים כבר התחייבו ויתכן שכבר האגודה או הסוכנות כבר חתמו, אולם מאידך טרם הושלם ההליך והוא עדיין לא מוגדר כ"בן ממשיך". המציאות מראה שלא מדובר בפלפול משפטי או שאלה תיאורטית גרידא, במקרים רבים החלו הליכים של בן ממשיך שמסיבות שונות לא הושלמו, ולאחר שנים רבות מבקשים בעלי הזכויות בנחלה לשנות את החלטתם הראשונה, דוגמא אחת מני רבות יכולה להיות מקרה בו בן נפטר באמצע ההליך וכעת ההורים מבקשים למנוע מצב בו הנחלה תעבור לאלמנתו.
זהו נושא סבוך בפני עצמו שעוסק בחוק החוזים בכלל ובחוק המתנה בפרט, התשובה מאוד מורכבת ותלוית נסיבות. באופן כללי ניתן לומר, כי הפסיקה מסתכלת על הנושא כולו דרך משקפיים של נותן מתנה ומקבלה. כאן יש מקום לשאלות רבות ומגוונות כגון: האם המינוי היה תלוי בתנאי מתלה, מדוע לא הושלם ההליך, האם שינה מקבל הזכות את מצבו לרעה, האם הייתה התנהגות מחפירה של מקבל הזכות כלפי הנותן וכיוצ"ב.

אמנם התשובה לשאלות הנ"ל הינה נושא למאמר נפרד, אך חכמים אמרו "סוף מעשה במחשבה תחילה" ולכן ייעוץ נכון, ע"י עוד המתמחה בתחום, בתחילת הדרך יכול מנוע שאלות משפטיות סבוכות וריב ומדון בתוך המשפחה.

לסיום יצוין, כי מאמר זה עוסק בסוג מסוים של נחלות וכל בעל נחלה צריך לבדוק מהו החוזה מכוחו הוא אוחז בנחלה ומהן הזכויות הנגזרות ממנו.
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד תמיר יחיא
טיפים ממשרד:  עו"ד תמיר יחיא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד תמיר יחיא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark