עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חובת דיווח על עבירות בקטינים
מידע משפטי בנושאים: פלילי - קטינים - עבירות בקטינים - עבירות נוער - צוות רפואי - משטרה - קרבנות עבירה - קטינים נפגעי עבירות - אלימות במשפחה - חסרי ישע - פקיד סעד -
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פלילי
עבירות נוער
חקירה
משטרה
אי הרשעה
כתב אישום

חובת דיווח על עבירות בקטינים
מאת: עורכת דין שולמית קהלת אורן

עבירות אלימות ומין כלפי קטינים מוסדרות בחוק העונשין אשר קובע לצידן את הסנקציות העונשיות.

כך למשל, תקיפת קטין או חסר ישע הגורמת לו חבלה של ממש או חבלה חמורה או התעללות גופנית, נפשית ומינית בקטין ובחסר ישע או עבירות מין בקטין – הינו עבירות חמורות אשר לצידן קבועים עונשי מאסר של בין 5 ל- 20 שנים בהתאם לזהות מבצע העבירה ולחומרתה.

בהמשך, מסדיר החוק את החובה לדווח על עבירות כלפי קטינים כדלקמן:

  1. -על כל אדם מוטלת חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה במקרה בו היה לו יסוד סביר לחשוב שזה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע עבירה. הדיווח צריך להיעשות בהקדם האפשרי והעובר על הוראה זו, דינו – מאסר 3 חודשים.
  1. -על אנשי מקצוע כדוגמת רופא, אחות, פסיכולוג, שוטר ואנשי חינוך ישנה חובת דיווח מיוחדת ומחמירה יותר שחלה במקרה שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטין או בחסר ישע. הדיווח צריך להיות בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה והעובר על הוראה זו, דינו - 6 חודשי מאסר.
  1. -על מנהל או איש צוות במוסד או במסגרת חינוכית או במעון חלה חובת דיווח מיוחדת ומחמירה שחלה במקרה שנעברה עבירה בקטין הנמצא במעון, בזמן כלשהו ולאו דווקא לאחרונה והיא חלה גם אם מבצע העבירה אינו האחראי על הקטין. הדיווח צריך להיות בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה והעובר על הוראה זו, דינו - 6 חודשי מאסר.

  1. -על הורים ואחראים על קטין או חסר ישע ישנה חובת דיווח מיוחדת ומחמירה שנוגעת לעבירה שנעברה בקטין בזמן כלשהו, ולאו דווקא לאחרונה, על ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18. אשר דין הפרתה – 6 חודשי מאסר. גם במקרה זה מספיק יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה והעובר הוראה זו, דינו – 6 חודשים.
יש לציין כי חובת הדיווח אינה חלה על הקטין עצמו או על קטין אחר ובכל מקרה, דיווח לפקיד הסעד או למשטרה אינו בא בגדר של הטלת אשם או קביעה נחרצת ועל המדווח לא מוטלת חובת ההוכחה להתקיימות המעשה עליו דיווח.

דיווח למשטרה

כאשר נודע למשטרה על ביצוע עבירה היא פותחת בחקירה אשר מטרותיה לברר את העובדות על-ידי חקירת החשוד, חקירת עדים ואיסוף ראיות.

לעיתים, במהלך החקירה, יש צורך לבצע פעולות בשיתוף הקטין הנפגע, כגון: מסדר זיהוי, בדיקת רופא וכיו"ב.

בסופה של החקירה ובהתאם לממצאי החקירה, מתקבלת ההחלטה האם להגיש כתב אישום אם לאו.

יש לציין כי עם הדיווח למשטרה עליה להודיע על כך לפקיד הסעד ופעולותיה מתבצעות, בדרך כלל, לאחר היוועצות עימו.

דיווח לפקיד הסעד

עם קבלת דיווח פקיד הסעד יתחיל באיסוף מידע אודות נסיבות המקרה בכדי לברר האם מדובר בעבירה פלילית והאם יש צורך בהגנה על הקטין.

פקיד הסעד מחויב בדיווח למשטרה במידה ומתקיים חשד לעבירה פלילית.

יחד עם זאת: במקרה בו פקיד הסעד סבור כי דיווח למשטרה עלול להזיק לקטין, הוא רשאי לפנות לוועדת פטור ולבקש רשות להימנע מדיווח על מנת שהטיפול יהיה חוץ-פלילי.

ועדת הפטור משמשת "שסתום בטחון" מפני מקרים בהם הטיפול הפלילי-משטרתי-עונשי עשוי לגרום יותר נזק מתועלת.

כאמור לעיל, אם נפתחת חקירה פלילית משטרתית, היא תעשה על-ידי המשטרה ובתיאום עם פקיד הסעד.

חובת דיווח בין ובני משפחה

כאמור לעיל, כל אדם חייב בחובת דיווח במקרה בו היה לו יסוד סביר לחשוב שזה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע.

כך יוצא, המחוקק מעניק משקל בכורה להגנה על האינטרסים של הקטין וחסר הישע ומטיל חובת דיווח גם אם בכך נאלץ הורה לדווח לרשויות שהוא חושד בבן זוגו - וזאת על אף ההשלכות המרחיקות לכת שמילוי החובה עלול לגרום לחיי המשפחה כיחידה.

הנחיות פרקליט המדינה (הנחיה מס' 2.6) קובעות, בין היתר, כי "...אין להתעלם מן האשמה הרובצת לעיתים גם לפתחו של ההורה השני, הן כשותף לעבירה והן כעבריין עיקרי, בכך שנמנע מלקים את חובתו על פי חוק."

יחד עם זאת נקבע בהנחיה, כי יש לקחת בחשבון כי במקרים לא מעטים האישה היא בן הזוג הפאסיבי שאף היא קורבן להתעללות מצד בעלה – דבר שעלול להוות שיקול שלא לראות בה קורבן לעבירה. ובנוסף, שראוי לקחת בחשבון גם את טובתו של הקטין ולבחון מה תהיה ההשפעה על מצבו הנפשי אם ויעמידו לדין את הורהו הפאסיבי.

עמדת בתי המשפט בעניין זה הינה מחמירה; בית המשפט המחוזי החיפה (ת"פ 178/02) הרשיע את אביה של תינוקת בת שנתיים בהתעללות למרות שלא התעלל בה, וזאת משום שלא דיווח לפקיד הסעד או למשטרה על האלימות שבת זוגתו/אימה של התינוקת הפעילה נגדה.

וכך מציין בית משפט בפסק דינו:

"במצב עניינים זה, היה על הנאשם לנקוט, בשלב מוקדם יותר לאלימות הברוטאלית שבמהלכה נשברה צלעה של התינוקת, אמצעי משמעותי נוסף עד כדי דיווח לפקיד הסעד או למשטרה. בנסיבות כשלנו, זוהי גם דרישת המחוקק בסעיף 368ד(ג) לחוק...דרישת המחוקק מציבה את אמת המידה להתנהגותו של מי שנדרש, על ידי המחוקק, לפעול על מנת למנוע התעללות.

אמרו מעתה, מי שלא דיווח, בנסיבות נשוא דיוננו, על התעללות בת זוגו, אין להסתפק בהרשעתו בעבירה לפי סעיף 368ד(ג) לחוק העונשין, שכן, היה עליו לשמש לתינוקת לפה, אלא אם כן, היה מצליח לנקוט צעדים אחרים שהיו מביאים להפסקת ההתעללות."

במקרה אחר, גזרה כב' השופטת רייך שפירא מבית המשפט השלום בתל אביב (ת"פ 5369/06) את דינה של אם אשר הודתה בהפרת חובת דיווח והזנחת ילדים.

המדובר במקרה בו תפסה הנאשמת את בנה הבגיר מבצע מעשה מגונה בביתה הקטינה ולא דיווחה למשטרה או לפקיד הסעד. בחלוף מס' שבועות השאירה הנאשמת את ילדיה לבדם, תוך שהיא משאירה את ביתה הקטינה בלי לספק לה מזון, לבוש וצרכים אחרים. לאחר זמן מה התלוננה הבת בפני אימה על מעשים שנעשו בה, המתיישבים עם עבירות מין.

גם במקרה זה לא דיווחה האם למשטרה או לפקיד הסעד.

בסופו של דבר, שכנים ששמעו צעקות וקולות המתיישבים עם פעילות מינית הזעיקו משטרה.

בית המשפט גוזר על הנאשמת 18 חודשי מאסר בפועל וקובע, בין היתר,  כי "... משקל הבכורה בשיקולי, יינתן לאינטרס הציבורי, שהוא בראש וראשונה האינטרס של הילדה הקטנה, שלא חטאה, הושארה לגורלה על ידי אימה הנאשמת, בחזקת אחיה, והיתה קורבן ליצרים הבלתי מרוסנים שלו ושל חברו המתבגר..."

לסיכום, חקיקתה של חובת הדיווח מלמדת על עמדת המחוקק והמסר החד משמעי היוצא מפיו ובעניין זה יש לזכור כי חובת הדיווח גוברת על החיסון המקצועי וחובת הסודיות וכאמור, על קשרים משפחתיים.

בתי המשפט והרשות התובעת מייחסים חומרה יתרה להפרת חובת הדיווח על עבירות בקטינים ועל כן, במקרים המתאימים יש לפנות ולהיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום הפלילי ובתחום הנוער.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark