עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: על בגידות ובגידות וירטואליות בעידן האינטרנט ומשמעותן המשפטית
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - גירושין - בגידות - בני זוג - בגידות וירטואליות - בגידה אעיונית - גט - הגנת הפרטיות - הקלטות סתר - צאט - בגידה באמצעות מחשב - מזונות -רכוש
 
עורכת דין ליאן קהת

  מאת: עו"ד ליאן קהת
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני משפחה
גירושין
ירושה
מזונות
חלוקת רכוש
על בגידות  ובגידות וירטואליות בעידן האינטרנט ומשמעותן המשפטית
מאת: עורכת דין ליאן קהת

כללי

בעידן המודרני חוסר נאמנות בחיי הנישואים הוא דבר נפוץ לכאורה. עדיין רבים הנישואין המסתיימים בגירושין בגלל בגידה של אחד מבני הזוג ולמרות המתירנות בני זוג עדיין חשים מרומים ולעיתים עד עמקי נשמתם כאשר הם מגלים כי בן זוגם ניהל רומן חשאי סוער במהלך חיי הנישואים.

בגידה של אחד מבני הזוג באחר נחשבת כעילת גירושין על פי ההלכה, הן כלפי גבר והן כלפי האישה אלא שבעוד אישה שבגדה דינה גירושין, לגבר שבגד יש דרך חזרה.

בעוד אישה שבגדה "אסורה" על פי ההלכה "על בעלה ועל בועלה" הרי שבעל שהפסיק לבגוד נשמטת כנגדו עילת הגירושין.

הוכחת הבגידה

קושי ניכר טמון בהוכחת מעשה הבגידה.  

ההלכה מורה בין היתר כי את מעשה הבגידה יש להוכיח בשני עדים שראו את האישה מקיימת יחסי מין עם אחר.  משמע כי ההוכחה על הגבר הטוען לבגידה הוא נטל כבד ביותר. לרוב גברים ישקיעו מאמצים רבים יותר בהוכחת בגידה משום שתוצאת הבגידה של אשת איש כלפי בעלה על פי ההלכה הוא חמור מאין כמותו בעוד שהוכחת בגידתו של גבר כלפי גבר אישתו אינה סוף פסוק.

הוכחת הבגידה מול אינטרס הגנת הפרטיות

סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות קובע כלל פסילה לפיו ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות אינן קבילות.

"חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות יהיה פסול מלשמש ראיה בבית משפט, ללא הסכמת הנפגע, זולת אם בית המשפט התיר מטעמים שיירשמו להשתמש בחומר, או אם היו לפוגע, שהוא צד להליך, הגנה או פטור לפי חוק זה".

בית המשפט העליון בבג"צ 6650/04 "פלונית" להלן "פ"ד פלונית" שנתן בשנת 2006 מנתח את כלל הפסילה ואת איזון האינטרסים שבין דרכי הוכחת בגידה לצורך הליך גירושין לעומת הזכות לפרטיות.

ב"פ"ד פלונית" דובר בבני זוג שנפרדו לאחר שהבעל עזב את בית מגורי הצדדים. לצורך הוכחת תביעת הגירושין נכנס הבעל לבית הצדדים בו התגוררה אשתו בלא ידיעתה או הסכמתה וצילמה מקיימת יחסי מין עם גבר אחר במרתף ביתם של בני הזוג בנוכחות שני עדים, חברים מטעמו.

בית הדין הרבני האיזורי קיבל את תביעת הבעל לגירושין על סמך התמונות שהוצגו בפניו בקבעו כי הגם שהתמונות הושגו תוך פגיעה בפרטיות ותוך עבירה על סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות, הרי שלבעל עומדות ההגנות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות בסעיף  18 (2) לחוק:

(ב)    הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה.

  • (ג)הפגיעה נעשתה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הפוגע.

בית הדין הרבני אישר את פסקו של בית הדין הרבני האיזורי ואף הוסיף כי חוק הגנת הפרטיות אינו מתאים ליחסים בין בני זוג לאור העדר מושג של פרטיות נפרדת בחיי זוגיות.

השופט ברק (בדימוס) ב"פ"ד פלונית" מנתח את הזכות לפרטיות הן מכוח חוק הגנת הפרטיות (1981) והן לאור חקיקתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (1992) סעיף 7 שבו הקובע: 7 (א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.7(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

(ג).................(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

וקובע כי חוק הגנת הפרטיות חל על בתי הדין הרבניים וכי לאחר חקיקת חוק כבוד יסוד האדם וחירותו הזכות לפרטיות קיבלה מעמד חוקתי וכלשונו, "כלל הפסילה הקבוע בחוק הגנת הפרטיות הוא כלל מדיני הראיות ומשקף את מעמדה החוקתי של הזכות לפרטיות, ובית דין רבני חייב לפעול על פיו".

השופט ברק דוחה את עמדתו של כבוד הרב דיכובסקי מבית הדין הרבני הגדול שקבע בפסק דינו כי חוק הגנת הפרטיות אינו מתאים ליחסים בין בני זוג לאור העדר מושג של פרטיות נפרדת בחיי זוגיות וקובע כי  הנישואין אינם שוללים מבני הזוג את זכותם לפרטיות זה כלפי זו וכלשונו "יש לאזן בין האינטרס הציבורי לעשיית צדק ושאיפה לאמת  ולבין האינטרס הציבורי של הגנה על הפרטיות".

בית המשפט בפ"ד פלונית מנתח השאלה האם נפגעה פרטיותה של האישה העותרת במקרה דנן בנתחו את המונח "רשות היחיד". פגיעה בפרטיות הנה פגיעה הנעשית ברשות היחיד על פי סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות. בית המשפט קובע כי אין זה משנה באיזה מחלקי הבית נעשתה הפגיעה בפרטיות באמרו כי  ברגע שהבעל עזב את דירת בני הזוג גם אם הוא בעלים משותף של הבית מבחינה קניינית  הפך הבית להיות רשות היחיד של האישה על כל חלקיו.

השופט ברק אף מרחיק לכת בקבעו כי "בהקשר שלנו , שעניינו צילום של אדם שלא בהסכמתו, הדיבור "ברשות היחיד" אינו מצביע על יחידה קניינית. הוא מצביע על יחידה "אוטונומית". הוא לא נקבע על פי דיני הנכסים. אכן, הזכות לפרטיות היא זכותו של אדם ולא של המקום. אכן, סביב כל אדם יש מרחב שבתוכו הוא זכאי להיות עם עצמו. מרחב זה נע עם האדם עצמו. היקפו של המרחב נגזר מהצורך להגן על האוטונומיה של הפרט. על כן הוא עשוי לחול גם במקום בו אין לפרט כל קניין (כגון בית הוריו, בית חולים, תא טלפון...)".

יצויין כי קביעה זו של כבוד השופט ברק מרחיבה עד מאוד את ההגדרה של המונח "רשות היחיד" שבחוק.

השופט ברק בפ"ד פלונית קובע כי לא עומדות למשיב ההגנות שבסעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות באשר לא פעל בתום לב כאשר תנאי להחלת ההגנות הנה כי הפגיעה בפרטיות נעשתה בתום לב, וכלשונו -"המשיב פגע בגרעין הקשה של הזכות לפרטיות. הוא חדר כשהוא מצוייד במצלמה מלווה בשני חבריו שצפו בכל המתרחש למיטתה של העותרת. אין לך פגיעה קשה מזו בפרטיות. פגיעה זו היא מעבר לכל מידה ראויה. עמדו לרשות המשיב אמצעי הוכחה שונים שאינם פוגעים כלל בפרטיותה של העותרת".

כלל הפסילה היחסי

יש להדגיש כי כלל הפסילה הקבוע בחוק הגנת הפרטיות הוא כלל  פסילה יחסי אשר מאפשר לבית המשפט לעשות שימוש בראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות על פי שיקול דעתו של בית המשפט ומטעמים שירשמו. מהם השיקולים שינחו את בית המשפט להעדיף את עקרון גילוי האמת על עקרון הגנת הפרטיות? לדידו של השופט ברק בפ"ד פלונית שני כללים מרכזיים ישנם בעניין זה  א. ככל שהפגיעה בפרטיות גדולה יותר כך ירצה בית המשפט להגן על הזכות לפרטיות. ב. ככל שהראיה חיונית יותר להוכחת האמת כן יגבר משקלה לעומת משקלה של הפגיעה בפרטיות.

בסיכום פ"ד פלונית, השופט ברק קובע כי במקרה דנן יש להעדיף את אינטרס ההגנה על הפרטיות שכן הפגיעה בפרטיות היתה קיצונית וכן בשל העובדה כי בית הדין לא בחן האם נתן להכריע בעניין גם בלא הצילומים אלא באמצעות ראיות אחרות שדי בהן כדי להוות עילת גירושין על פי המשפט העברי. במקרה זה הוחזר התיק לבית הדין הרבני האיזורי על מנת להמשיך בהליך במסגרת אותה התווה בית המשפט העליון.

עידן המחשב והשלכותיו על הגנת הפרטיות

האמצעים הטכנולוגיים שקיימים היום כמו גם פרסומם ברשת מאפשרים לכל אדם מן הישוב להתחקות אחר מעשיו של בן זוגו במקרה של חשד לבגידה כזו או אחרת אלא שקשה מאוד לעקוב אחר מישהו מבלי למעשה לעבור על החוק.

כך למשל  נתן להתקין תוכנה במחשב הביתי שתעקוב אחר בן הזוג. מובן כי הדבר אינו חוקי  מצד בן הזוג המתקין. למרת זאת קיימים לא מעט יצרנים שמייצרים תוכנות מעקב ברשת- המדובר בתוכנה שמותקנת במחשב הביתי ועוקבת אחר הנעשה באינטרנט. התוכנה רואה הכול ופועלת כמו מצלמה מהירה. ומידי שניה  מצלמת את תוכן צג המחשב. אחר כך אפשר להציג את התמונות כמו מופע שקופיות.  באמצעות התוכנה נתן גם לאתר את הסיסמה של כתובת המייל של בן הזוג.  

כאמור יכול השימוש בראיות אלה בבית המשפט או בית הדין להיות בעייתי בשל אי קבילותן. יחד עם זאת, גם אם שימוש בראיות בבית הדין או בבית המשפט יכול להוות בעיה עצם הידיעה על הבגידה מקדמת את  בן זוג המתחקה ומאפשרת לו לגבש את  רצונו כיצד לנהוג,  לפרק הנישואין או לפנות לשיקומם. במקרה של פירוק זה בהחלט יכולות ראיות על בגידה לשמש בידיו כקלף מיקוח גם מבלי לעשות שימוש בפועל בראיות שהושגו. כך למשל, בשלב זה כשבן הזוג כבר יודע על הבגידה הוא יכול לנסות להקליט את בן/בת הזוג  האחר/ת  ולהוציא ממנו הודאה על הבגידה.

יוזכר כי עצם ההתחקות תוך פגיעה בפרטיות כפי שצויין לעיל יכולה להגיע  לכדי עבירה פלילית ולפיכך יכול שבן זוג נבגד יורשע בפלילים בגלל התחקות פסולה. כך למשל בעניין ע"פ (י-ם) 30352/06 אריה אדלר נגד אורה אדלר,  נדון ערעור על זיכויה של אישה במסגרת קובלנה פלילית פרטית שהוגשה כנגדה על ידי בעלה בעקבות זאת שבמהלך הליך הגירושין נכנסה לבית מגוריו ולקחה מממנו תדפיסי חשבון בנק שלו. בית המשפט הרשיע את האישה בקבעו כי כניסתה לבית של הבעל בו כבר לא התגוררה ונטילת המסמכים מהווה עבירה על חוק הגנת הפרטיות. בית המשפט דחה את טענתה כי מגיעות לה ההגנות הקבועות בחוק בקבעו שהאישה לא פעלה תום לב והרשיעה בפלילים.

האם בגידה וירטואלית היא בגידה המהווה עילת גירושין

על פי ההלכה בדין העברי בגידה מהווה קיום יחסי מין עם בן זוג שאינו בן הזוג החוקי.  במובן זה בגידה וירטואלית לא תוכל להיחשב כבגידה. יחד עם זאת לא מן הנמנע כי קיום קשר אינטימי ברשת, אף ללא מגע, עם גבר זר תחשב כמעשה שמגיע לכדי עילת גירושין מצד האישה כלפי הבעל.   בפ"ד  שנתן ביום 4.4.06 בבית הדין הרבני באשקלון קבע בית הדין כי קשרים של אישה באינטרנט עם גברים זרים מהווים "משחקים אסורים" המגיעים לכדי עילת גירושין גם אם אינם בגדר בגידה וקבל את תביעת הגירושין של הבעל, "אם הבעל טוען שאינו יכול לעבור לסדר היום לאחר סידרה של בגידות וירטואליות והוא אינו מסוגל לחיות עם אישה שמקיימת קשרי אישות וזימה רעיוניים עם גבר זר הרי זוהי טענה מוצדקת ומובנת ועל כן זכאי הוא לתבוע גירושין".

לסיכום

בגידה של אחד מבני הזוג באחר נחשבת כעילת גירושין על פי ההלכה, הן כלפי גבר והן כלפי האישה אלא שבעוד אישה שבגדה דינה גירושין, לגבר שבגד יש דרך חזרה.

בעוד אישה שבגדה "אסורה" על פי ההלכה "על בעלה ועל בועלה" הרי שבעל שהפסיק לבגוד נשמטת כנגדו עילת הגירושין.

באשר להוכחתה של בגידה, הנדרשת כדי לזכות בפ"ד לגירושין, קיים קושי רב שכן הוכחה כזו כרוכה לרוב בפגיעה בפרטיות. לפיכך בית משפט בבואו לשקול קבלת ראיות על בגידה יערוך איזון אינטרסים בנסיבות התיק שיעמוד בפניו האם הפגיעה בפרטיות הייתה מחוייבת המציאות בנסיבות העניין.

באשר לבגידה וירטואלית נראה כי בגידה כזו תהווה עילת גירושין בבית הדין הרבני אם כי לא במובן ההלכתי של בגידה, משמע אשת איש שבגדה בבעלה בגידה וריטואלית לא תהא מחייבת בגט במובן של "אסורה על בעלה" אלא שהדבר יהווה עילת גירושין עבור בעלה במידה וירצה לגרשה. יש להניח כי גם במקרים של בגידות וירטואליות בתי הדין הרבניים יחמירו יותר עם נשים מאשר עם גברים.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
טיפים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark