עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תיקון בית משותף שהוגדר כמבנה מסוכן
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים - תמ"א 38 - מבנים מסוכנים - תיקון בית מסוכן - התחדשות עירונית - חזוק מבנה - תכנון ובניה
 
עורך דין אביב טסה

  מאת: עו"ד אביב טסה
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
בית משותף
שכירות
תכנון ובניה
מיסים
תיקון בית משותף שהוגדר כמבנה מסוכן
מאת: עו"ד אביב טסה

אם אתה גר בבית משותף וקיבלת הודעה כי הבית בו אתה גר הוכרז על ידי העירייה כמבנה מסוכן וכי אתה נדרש להתייצב לדיון בבית משפט לעניינים מקומיים, המאמר הבא ישרת אותך היטב.

בטרם נרחיב לגבי האופציות המשפטיות, יש להבהיר מהו מבנה מסוכן?

מבנה מסוכן הינו מבנה עם ליקויים במעטפת החיצונית של הבניין או בחדרי המדרגות אשר מהווים סכנה לציבור, כאשר הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בגושים רופפים של טיח ובטון, מרפסות ומעקות רופפים, חלודה על זיוני הברזל ועוד.

כלומר, לא מדובר בהכרח בליקויים בתוך הדירות, אלא לרוב מדובר בליקויים חיצוניים ההופכים אותו למבנה מסוכן לכן דורשים שבעלי הדירות יממנו עבודות שיפוץ. לחילופין, בעלי הדירות  יכולים לשקול שיפוץ הבניין במסגרת תמ"א 38 ו/או פינוי בינוי, פיתרון זה יעיל עבור בעלי דירות שאין לה אפשרות כלכלית לממן עבודות שיפוץ למבנה המסוכן.  

במדרג המסוכנות המכוננת את סמכויותיה השונות של העירייה, יש 3 דרגות:

  1. 1.מבנה מסוכן שעלול לסכן את המחזיקים, הציבור או הנכסים הסמוכים. ניתן לומר כי זו דרגת "המסוכנות" הנמוכה ביותר, שכן זהו מבנה שחלקים ממנו עלולים להוות סכנה, אך הוא יציב לכן לא מבקשים להרוס אותו, אלא לחזקו ולמנוע הינתקות של חלקים ממנו.
  1. 2.מבנה מסוכן שיש בו סכנה ממשית למחזיקים או לציבור או לנכסים הסמוכים. מדובר במבנה שאינו יציב ושיש להרסו או לאטמו מאחר ולא ניתן לשפצו. במצב זה מוצא צו הריסה אך לבעל הנכס שמורה האפשרות להגיש השגה על צו ההריסה ועל מהנדס העירייה לדון בה.
  1. 3.מבנה מסוכן שיש בו סכנה מיידית למחזיקים, לציבור או לנכסים סמוכים. מדובר במבנה "מט ליפול" המהווה סכנה מיידית וממשית. כאשר בניין נמצא מתאים להגדרה זו, ניתן להרסו מיידית ואף לפנות את הדיירים בו בסיוע המשטרה.
מה הרשות המקומית תעשה לך אם לא תשפץ?

סמכות הרשות המקומית לחייב בעל בניין לבצע תיקונים בבניין מושתתת על הוראות סעיפים 233 ביחד עם 236 וביחד עם 250 לפקודת העיריות. זה האחרון מורה במפורש כי:  "מועצה רשאית להתקין חוקי עזר... כדי לדרוש מבעל נכס או מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה האמורה".

בעל נכס מוגדר בסעיף 1 לפקודת העיריות, כדלקמן: ""בעל" - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר-משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים". מחזיק מוגדר כך: ""מחזיק" - אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון".

בהתאמה להגדרות האמורות הוגדר בעל בניין בחוק העזר בסעיף 1:

  • "הבעל הרשום של הנכס.
  • אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה או כנאמן או כבא כוח.
  • דייר לפי חוק הגנת הדייר... לרבות מחזיק. הגדרת המחזיק בחוק העזר זהה להגדרתו בפקודת העיריות.
  • בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969. סעיף 2 לחוק המקרקעין מגדיר בעלות כזכות להחזיק במקרקעין להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או הסכם."
לאור העובדה שמדובר בהגדרות חלופיות, הרי שדי להוכיח לבית משפט במידה הנדרשת את אחת הזיקות כדי לבסס את מעמדו של הנאשם כ"בעל בניין" כהגדרתו בחוק העזר.
אז מול מי אנו עומדים?

מדור "מבנים מסוכנים" ברשות המקומית הוא אשר מאתר מבנים מסוכנים ושולח לבעלים הודעות דרישה לתיקון מיידי של הליקויים. בשלב הבא, משלא בוצע תיקון המבנה המסוכן, הרשות המקומית תשלח כתב אישום ואז יפתח הליך פלילי במסגרתו יהא שלב הקראת כתב האישום, דיון הוכחות ולאחר מכן יינתן פסק דין.

גם לאחר ביצוע תיקון במבנה המסוכן וחיזוקו, נדרשת גוף זה גם יקיים ביקורת חוזרת של מהנדס בניין מטעמה על מנת לוודא שכל הליקויים שופצו.

מעניין לציין, כי נכון לשנת 2009 בעיריית תל אביב קיימים 777 בניינים שהוכרזו כמבנים מסוכנים.

מה קורה לאחר עבודות השיפוץ?

לאחר שיפוץ וחיזוק המבנה המסוכן, הרשות המקומית מנפיקה אישור אודות תיקון המבנה והסרתו מרשימת המבנים המסוכנים.

לאור האמור עולה השאלה, בבית משותף מי אמור לשאת בעלות עבודות השיפוץ?

האחריות לטיפול במבנה מסוכן חלה על כל בעלי הדירות בבניין, וזאת גם אם השיפוץ נדרש בקיר חיצוני לדירה מסוימת.

למשרדנו ניסיון רב בתחום מבנים מסוכנים ובפסק דין שניתן לאחרונה על ידי כב' המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב בתיק 55,60/08 שם משרדנו ייצג את נציגות הבית המשותף שפעלה לשיפוץ הבניין לאחר שהוכרז כמבנה מסוכן ותבעה בעל דירה שניסה להתנער מהשתתפותו בעלות שיפוץ המבנה המסוכן חויב לשאת בחלקו בעבודות השיפוץ, משום שעבודות השיפוץ שבוצעו הינם "החזקה תקינה".

לסיכום

  • במידה והנכם בעלי דירות בבית משותף וקיבלתם הודעה שהמבנה הוכרז כמבנה מסוכן, אתם נדרשים לכנס אסיפת דיירים ולהחליט בדבר שיפוץ הטעון שיפוץ במבנה המסוכן, למצוא קבלן לעבודות שיפוץ וכמובן ליידע את מדובר במבנים מסוכנים ברשות המקומית ולבקש ארכה. במקביל, במידה ומי מבעלי הדירות בבית המשותף אינו מוכן לשלם את חלקו בעבודות השיפוץ הרי שיש להגיש תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין. בעלי הדירות שאין באפשרותם לממן עבודות שיפוץ יכולים לשקול שיפוץ במסגרת תמ"א 38 ו/או פינוי בינוי.  
  • במידה ולא פעלתם לתיקון המבנה המסוכן, הרי שתקבלו כתב אישום בגין אי תיקון מבנה מסוכן לכן תדרשו להתייצב בבית המשפט לעניינים מקומיים במועד הדיון. בדיון מומלץ לראות נכונות לשתף פעולה לשם שיפוץ המבנה המסוכן אחרת תהיו חשופים לעונש חמור.
  • נושא זה מצריך סיוע עורך דין המתמחה בתחום מבנים מסוכנים ובסיוע מהנדס מומחה בביטול הכרזת מבנה כמבנה מסוכן שילווה אתכם בהכנת כתב כמויות לתיקון בהתאם לדרישת מדור מבנים מסוכנים וכן פיקוח על קבלן מבצע והסרת הכרזת המבנה כמבנה מסוכן במדור מבנים מסוכנים ברשות המקומית.

נושא זה הינו נושא מורכב ואינו פשוט ודורש הבנה והתמצאות בחוק ובהוראות השונות הרלבנטיות לנושא, ואין להתייחס אליו בקלות דעת ולבצע פעולות כאלה או אחרת ללא ייעוץ וליווי מתאים ע"י עו"ד העוסק בתחום. יעוץ וליווי מתאים יכול לחסוך לכם כסף רב שלא הייתם אמורים לשלם, שלא לומר עוגמת נפש רבה אותה ניתן היה למנוע מראש באמצעות תכנון זהיר וקפדני.

הכותב  הינו עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין.

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביב טסה
טיפים ממשרד:  עו"ד אביב טסה
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביב טסה
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark