עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תפקידו ומעמדו של שירות המבחן למבוגרים ולנוער - בהליך הפלילי
מידע משפטי בנושאים: פלילי - שירות המבחן למבוגרים - עבירות נוער - שירות מבחן לנוער - שיקום עבריינים - שיקום נפגעי עבירה - קצין מבחן - קציני מבחן לנוער - תסקיר מבחן - עיון
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פלילי
עבירות נוער
חקירה
משטרה
אי הרשעה
כתב אישום
תפקידו ומעמדו של שירות המבחן למבוגרים ולנוער - בהליך הפלילי
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

שירות המבחן הינו שירות ממלכתי סוציאלי במשרד הרווחה המהווה, בין היתר, חלק ממערכת אכיפת החוק הפלילי, שכן, השירות אמון על מתן שירותי אבחון, פקוח, טיפול ושיקום למעורבים בפלילים - לחשודים, נאשמים ונפגעי עבירה.

עובדי שירות  המבחן, הינם, למעשה, עובדים סוציאלים אשר הוכשרו באופן מיוחד לעבודתם כ"קציני מבחן".

מטרות שירות המבחן נסבות, בעיקר, סביב הרעיון ה"שיקומי / טיפולי", תוך מתן סיוע לאדם הפונה, להשתלב במסגרת הנורמטיבית ובהסדרים החברתיים הקיימים.

לשירות המבחן למבוגרים מופנים אנשים מגיל 18 ומעלה ולשירות המבחן לנוער מופנים קטינים מתחת לגיל 18.

עיקר תפקידי השירות ביחס לאוכלוסיה המופנית אליו הינם:

הגשת תסקירים וחוות דעת – המדובר בהמלצות למשטרה, לפרקליטות ולבתי משפט לגבי בגירים אשר נפתחו נגדם תיקים פליליים. כאשר מדובר בקטינים, הגשת התסקיר היא חובה על פי חוק.

הכנת תסקיר מעצר וביצוע פיקוח מעצרים – על פי החוק ובצו בית משפט, נדרש קצין המבחן לערוך "תסקיר מעצר" ובו להמליץ על חלופה אפשרית למקום מעצר או תנאים מיוחדים לשחרור ממעצר.

הגשת תסקיר ליועץ המשפטי לממשלה – המדובר בתסקיר מוזמן על ידי היועמ"ש אליו מוגשת בקשה לעיכוב הליכים פליליים. התסקיר מסייע ליועמ"ש לגבש החלטתו ואף לקבוע את התנאים שבהם הוא יאשר את עיכוב ההליכים.

בנוסף, לשירות המבחן תפקידים מיוחדים ביחס לקטינים, שעיקרם:

מסירת דוחות לשכת הגיוס בנוגע לקטינים המועמדים לגיוס לצה"ל.
חקירה וטיפול בקטינים שהופנו לשירות במסגרת הליך ט.מ. בעבירות סמים.
חקירת ילדים לצורך איסוף ראיות.
טיפול בקטינים על פי צו בית משפט.

מעמדו של שירות המבחן בהליך המשפטי הפלילי

כאשר המדובר בבגירים, אין על בית המשפט חובה לקבל תסקיר שירות המבחן בטרם מתן גזר הדין, אלא אם מדובר בהטלת מאסר בפועל לבגיר שביום ביצוע העבירה לא מלאו לו 21  שנים.

כאשר מדובר בקטינים, מוטלת על בית המשפט חובה על פי חוק, לקבל תסקיר שירות המבחן המתייחס לסיום המשפט.

התסקיר שנערך על ידי קצין המבחן מתבסס על שיחות עם הנאשם בנודע לעברו, משפחתו, מצבו הכלכלי, מצבו הבריאותי ונסיבות פרטניות ומיוחדות אחרות.

בנוסף, מסתייע קצין המבחן, במסמכים שונים שנמסרים לו, בדרך כלל,  על ידי הנאשם ו/או ממוסדות לימוד, מעבידים, מורים, רופאים ורשויות הצבא.

שירות המבחן, אם כן, מביא לתהליך גזירת העונש שיקולים חוץ משפטיים, מתחום האבחון והטיפול,
והמלצתו בתסקיר מבוססת  בעיקר על סיכויי הנאשם לשיקום.

בית המשפט אינו מחויב לקבל את המלצות תסקיר שירות המבחן, אשר כאמור, שוקל בעיקר שיקולי שיקום וטיפול שכן, בהחלטתו מצווה בית המשפט לשקול קשת רחבה של שיקולים, כגון: מניעה, גמול והרתעה ולאזן בניהם.

יחד עם זאת, שירות המבחן הינו גוף אשר נחשב למקצועי, אמין ויסודי ועל כן, במקרים רבים, הרשות התובעת מאמצת את חוות דעתו לאופן סיום המשפט ומכאן – נסללת דרך נוחה יחסית הדרך לאימוץ ההמלצה על ידי בית המשפט.

עיון הנאשם בתסקיר המבחן

סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, מתייחס למעמדו המיוחד של תסקיר שירות המבחן וקובע כי הוא יימסר לתובע ולסנגורו של הנאשם.
    
במילים אחרות, הכלל הוא שתסקיר לא יימסר לבעל הדין עצמו.

חריג לכלל זה נקבע אף הוא בסעיף האמור אשר קובע כי בית המשפט רשאי לצוות כי תסקיר יימסר לבעל הדין – מטעמים מיוחדים.

יש לציין, כי באופן כללי, העדיפות היא שלא לגלות את תסקיר שירות המבחן לבעל הדין.

כך למשל, בבג"ץ 2754/94, דן בית המשפט העליון בסירוב משרד העבודה והרווחה למסור לעותר מידע שהצטבר בתיקו האישי ובו חוות דעת של פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים בעניינו.

בית המשפט העליון הצדיק את הסירוב למסור את המידע, והעדיף את הטעמים נגד הגילוי, כדלקמן:

"עם טעמים אלה ניתן למנות את הטעם של שמירת הסודיות על מנת שאנשים שמסרו או ימסרו בעתיד מידע לשירות המבחן ולרשויות האחרות, ימשיכו לעשות כן בהסתמכם על סודיותו הנמשכת, ויאפשרו למערכת לפעול כראוי. כמו כן ניתן למנות גם את הטעם של שמירת פרטיות ה'אחרים' המשתפים פעולה עם שירות המבחן. ... השמירה על ייחודו של התסקיר ומעמדו של קצין המבחן, והאינטרס הציבורי בעידוד המומחים למסור את חוות דעתם החופשית והמלאה ובעידוד ה'אחרים' למסור מידע, גוברים ככלל על האינטרס הפרטי של העותר בקבלת המידע. זאת במיוחד כאשר מטרתה הסופית של השגת המידע כאמור אינה קשורה בניהול משפט פלילי ואינה דרושה לצורך ההגנה על חירותו ועל שמו הטוב של הנוגע בדבר"


על חשיבות שבהכנה לקראת המפגש עם קצין המבחן

למפגש עם קצין המבחן יש להיערך בהתאם ולייחס לו חשיבות מרובה, שכן, לעיתים קרובות, המלצת שירות המבחן תשפיע ותכריע את החלטת המשטרה או הפרקליטות – האם להמשיך בהליכים הפליליים או לסגור את התיק נגד החשוד.

כמו כן, המלצת שירות המבחן בנוגע לגזר הדין תעמוד בפני בית המשפט בבואו להחליט האם להרשיע את הנאשם שבפניו או להימנע מהרשעתו, האם להקל או להחמיר בעונשו.

הכנה ראויה למפגש (ולעיתים קרובות המדובר במס' מפגשים) עם קצין המבחן, משמעותה, בין היתר, הבנת חשיבות התהליך, הפגת הלחץ והחששות, והגברת הסיכויים ליצור עם קצין המבחן תקשורת אישית וחיובית.

בנוסף, הכנה ראויה תקל עם הפונה אשר יכיר מושגים רלבנטיים, כגון: הרשעה, אי הרשעה, צו מבחן, פיקוח, צו השגחה זמנית וכיו"ב.

אשר לקטינים, הרי שבעניינם, חשיבותה של ההכנה לקראת המפגש עם קצין המבחן מקבלת משנה תוקף.

המדובר באוכלוסיה רגישה, חסרת ניסיון ומורכבת.  לעיתים קרובות, קטינים בוחרים בסוגי התנהגויות ועקרונותאשר עשויים להכשילם וליצור רושם שלילי ומוטעה. עריכת "מקצה שיפורים" עתידי, אינו תמיד אפשרי ולעיתים אף עלול להזיק ועל כן, כאמור – יש לאפשר לקטינים לרכוש את הכלים המתאימים שהשימוש בהם יניב את הפירות המקווים.

הורים לקטינים שהסתבכו בעבירות פליליות והמלווים אותם לאורך כל הליך, צריכים אף הם לדעת ולהכיר את שרות המבחן והמשקל שיש להמלצותיו. ובהקשר זה יודגש כי להוריי הקטין, טיפולם בילדם ויחסם להתנהגותו -  הינם פקטור חשוב בהמלצת קצין המבחן.

לסיכום שירות המבחן בהליך הפלילי הינו גורם משמעותי ויש לייחס לו את החשיבות הראויה. על כן, טרם המפגש עם קצין המבחן מומלץ לפנות לעו"ד פלילי לשם קבלת ייעוץ והכוונה.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark