עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מתי נאשם בפלילים רשאי שלא להשיב לאשמה?
מידע משפטי בנושאים: פלילי - כתב אישום - משפט פלילי - טענת אין להשיב על האשמה - עבירות נוער - סניגור - עורך דין פלילי - דיני ראיות - נטל הראיה - נאשם
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פלילי
עבירות נוער
חקירה
משטרה
אי הרשעה
כתב אישום
מתי נאשם בפלילים רשאי שלא להשיב לאשמה?
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

במשפט פלילי על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר את אשמתו של נאשם. לפיכך, התביעה היא זאת שנושאת בנטל הוכחת האשמה.

עם כפירתו של נאשם במיוחס לו בכתב אישום מתנהלת "פרשת התביעה" במסגרתה עליה להציג בפני בית המשפט את כל הראי
ות , לרבות עדים ומסמכים שונים שיש בהם כדי להוכיח את האשמה.

בסיום פרשת התביעה ולאחר הצהרת התובע כי "אלו עדיי", קמה לנאשם הזכות, במקרים המתאימים, לטעון "אין להשיב לאשמה" ובלשון סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב-1982:

"
נסתיימה פרשת התביעה ולא הוכחה האשמה אף לכאורה, יזכה בית המשפט אין הנאשם בין על פי טענת הנאשם ובין מיוזמתו לאחר שנתן לתובע להשמיע את דברו בעניין..."

"אין להשיב לאשמה" הינה טענה שבבסיסה עומדת הטיעון לפיו אין לחייב נאשם להשיב לאשמה שמייחסת לו התביעה, שכן היא לא הוכיחה ולו לכאורה,  את אשמתו. במילים אחרות: בראיות שהביאה התביעה אין אפילו הוכחה לכאורית לביצוע העבירות המיוחסות לנאשם בכתב האישום.

הכוונה במושג "ראיות לכאורה" הינה כי גם אם ייתן בית המשפט את מלוא המשקל והאמון לראיות התביעה – לא יהיה בכך כדי לבסס את הרשעת הנאשם.

כאמור בס
עיף המצוטט, טענת "אין להשיב לאשמה" יכולה לעלות גם ביוזמתו העצמאית של בית המשפט, אולם במרבית המקרים על הנאשם בעצמו לעלות את הטענה ולבססה כדבעי.

מתי קמה חובת הנאשם להשיב לאשמה?

בית המשפט העליון קבע בשורה של החלטות כי על מנת לחייב נאשם להשיב לאשמה על התביעה להציג בפני בית המשפט ראיות בסיסיות ביותר:

"...כדי לחייב נאשם להשיב לאשמה אין צורך אלא בראיות בסיסיות, אם כי דלות, להוכחת יסודותיה של העבירה שפרטיה הובאו בכתב האישום ודי בקיומה של מערכת ראיות ראשונית, המעבירה את הנטל של הבאת הראיות על שכמו של הנאשם."

וי
ש להדגיש, כי בשלב בו בוחן בית המשפט האם הובאו לפניו אותה מערכת ראיות ראשונית, אין הוא בוחן את משקלן של הראיות ו/או את מהימנותם של עדי התביעה; השאלה שעומדת בפני בית המשפט במקום בו הוא נדרש להכריע האם די בראיות שהוצגו לפניו בכדי לחייב את הנאשם להשיב לאשמה, הינה: בהנחה שכל החומר שהובא לפניו לחובת הנאשם יזכה במלוא האמון והמשקל, האם יהיה בו כדי לבסס הרשעה בעבירה המיוחסת לנאשם.
תשובה חיובית לשאלה זו, תביא להחלטה שיפוטית לפיה חובה על הנאשם להשיב לאשמה ותשובה שלילית תביא לזיכויו של הנאשם מהטעם של העדר הוכחה לכאורה.

יחד עם זאת, ישנם מקרים חריגים (נדירים) בהם יבחן בית המשפט את אמינותן של ראיות התביעה לצורך הדיון בטענה "אין להשיב לאשמה", כדלקמן:

1. במקרה בו לא הובאה עדות כלשהי להוכחת רכיב יסודי וחיוני של האשמה.

2. כאשר מסתבר בעליל כי ראיות התביעה הן כל-כך בלתי אמינ
ות עד אשר אף ערכאה דיונית בת-דעת לא הייתה מסתמכת עליהן.

מתי תתקבל טענת "אין להשיב לאשמה?

כאמור לעיל, טענת "אין להשיב לאשמה" תתקבל במקרים בהם יקבע ביתה המשפט כי התביעה לא הוכיחה, אף לא לכאורה, את האשמה אותה ייחסה לנאשם בכתב האישום.

כך למשל, בת"פ 2705/07,
ייחסה התביעה לנאשם עבירה של הסעת שני תושבים זרים השוהים בישראל שלא כדין (שב"ח).

בתגובתו לכתב האישום, הודה הנאשם כי הוא אכן הסיע את השניים, אולם בנסיבות שבהן לא חשד שמדובר בשוהים בלתי חוקיים בישראל.

לאחר פרשת התביעה טענה ההגנה כי התביעה לא הוכיחה את כל קשת האפשרויות המוכיחות שהייה שלא כדין בישראל.

בית המשפט השלום בירושלים מקבל את טענת "אין להשיב לאשמה" בקובעו כי על התביעה היה להוכיח העדר קיומו של רשיון לישיבה ארעית בישראל ממרשם האוכלוסין  או היעדר מידע אודות צווי ביניים המ
ונעים הרחקה מישראל עפ"י המסוף המשטרתי. לדברי בית המשפט, התביעה הסתפקה בהגשת מסמכים השוללים היתר שהייה מטעם המת"ק (מנהלת תיאום וקישור) בלבד – ואין בכך בכדי להרים את הנטל להוכחת שלילת השהייה בישראל.

בהעדר ראיות מטעם התביעה פוטר בית המשפט את הנאשם מלהשיב לאש
מה ומזכה אותו מהעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.

במקרה אחר, זיכה בית המשפט השלום בתל אביב (ת"פ 6810/06) נאשם אשר יוחסה לו עבירה של החזקת רכוש החשוד כגנוב.

המדובר במקרה בו הוצא בעניינו של הנאשם צו לחיפוש סמים בביתו. המשטרה ביצעה את החיפוש ומשלא מצאה סמים, תפס
ה רכוש אחר (גיטרות, תופים, מגבר) וטענה כי המדובר ברכוש החשוד כגנוב.

בית המשפט קובע כי צו החיפוש שהוצא אינו כולל את החפצים שנתפסו ואשר אינם מעלים חשד - מעצם טיבם והחזקתם – שהושגו בגניבה.

לאור האמור, בית המשפט מקבל את טענת הנאשם כי אין עליו להשיב לאשמה וקו
בע כי לא הוכחה האשמה, קרי: לא הוכח שלגבי הנכסים שנתפסו מתקיים חדש סביר שהם גנובים, אף לכאורה ועל כן – הנאשם מזוכה מכל המיוחס לו בכתב האישום.

דחיית טענת "אין להשיב לאשמה"

כאשר דוחה בית משפט טענת נאשם לפיה אין לחייבו להשיב לאשמה - ממשיך המשפט להתנהל כסדרו, קרי: שמיעת פרשת ההגנה – ראיותיו של הנאשם.

דחיית טענת "אין להשיב לאשמה" אינה מלמדת על תוצאות המשפט ואינה מעידה על כך שבית המשפט עומד להרשיע את הנאשם.

ישנו הבדל עצום ומהותי בין בחינת הראיות בסיום פרשת התביעה לבין בחינת הראיות בסיום פרשת ההגנה ועל כן, כא
מור, בית המשפט אשר דוחה טענה של "אין להשיב לאשמה" יכול להחליט, בסופו של דבר, על זיכויו של הנאשם.

בנוסף, רשאי בית המשפט לקבל את טענת "אין להשיב לאשמה" בנוגע לחלק מהאישומים המפורטים בכתב האישום ואזי יזוכה הנאשם מאישומים אלה בלבד ויחויב להשיב לאשמה בנוגע ליתר האישומים.

כך למשל, בת"פ 422/08 (בית המשפט השלום בקרית גת ) יוחסו לנאשם עבירות של הספקת סם והפרעה לשוטר.

במסגרת פרשת התביעה, עד התביעה המרכזי לא זומן ולא העיד ועל כן טענה ההגנה כי אין לחייב את הנאשם להשיב לאשמה בנוגע לעבירה של הספקת סם.

במקרה זה, התביע
ה הסכימה כי אשמה זו לא הוכחה כלל והנאשם זוכה מהעבירה של הספקת סם וחויב להשיב על האשמה בנוגע לעבירה של הפרעה לשוטר.

סיכום

טענת "אין להשיב לאשמה" הינה טענה משפטית מובהקת אשר קבלתה מביאה לזיכויו של נאשם מהאשמה המיוחסת לו בכתב האישום.

את הטענה יש לטעון באופ
ן מושכל, שכן העלאתה במקרים שאינם מתאימים, עלולה לגרום לפגוע בהגנת הנאשם ולהחלישה.

אשר על כן, מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום הפלילי כבר בתחילת ההליכים הפליליים.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark