עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פרסום שם של קטין הנאשם בפלילים?
מידע משפטי בנושאים: פלילי - עבירות נוער - פרסום שם קטין - איסור פירסום - קטינים - חשיפת זיהוי של קטין - עבירה - בית משפט
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פלילי
עבירות נוער
חקירה
משטרה
אי הרשעה
כתב אישום
פרסום שם של קטין הנאשם בפלילים?
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן

הכלל לפיו בית משפט ידון בפומבי אינו מתקיים כאשר המדובר בקטינים שטרם מלאו להם 18 שנים.

המחוקק קבע במספר חוקים הוראות מפורשות להגנה מפני פרסום זהותם של קטינים, כדלקמן:

בסעיף 70 (ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"
ד-1984 נקבע כי "לא יפרסם אדם, בלי רשות בית משפט, שם קטין שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים והוא נאשם או עד במשפט פלילי..."

ובסעיף 9 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 נקבע כי "
בית משפט לנוער ידון בדלתיים סגורות, אולם רשאי הוא להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו."
אשר לעונשו של מי שהפר את הוראת איסור הפרסום, הרי שבסעיף 24(א)(1)(ד) לחוק הנוער (טיפול והשגחה) תשך"-1960, נקבע כי המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין או לרמוז על זיהויו, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות דבר שיש בו כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות, דינו מאסר שנה אחת.
מהו הרציונאל שעומד בבסיס איסור הפרסום של שם קטין שהינו נאשם?
בתי המשפט קבעו, כי בבסיס האיסור האמור, עומד הצורך להגן על קטין שהסתבך עם החוק בתקופת קטינותו והרצון לאפשר לו שיקום לקראת בגרות, מבלי שדרכו לחיים נורמטיביים תיחסם על ידי הכתם בו הוכתם בטרם בשלה אישיותו.

וכך נאמר בתפ"ח 1098/01, מפי השופטת שפירא:

"
חשיפת זהותו של הקטין הנאשם אכן תטיל בו אות קלון ותעביר מסר של גינוי. אולם, בו בזמן, תסמל הרמת-ידיים ותגרום לסתימת הגולל עליו, על עתידו, ועל סיכוי כלשהו לטפל בו ולשקמו. המשמעות מבחינת אינטרס הציבור היא סיכון ממשי להמשך התנהגות עבריינית ופגיעה צפויה, שאת סופה מי יודע."

באילו מקרים מותרים הפרסומים בעניינם של קטינים?

חוק הנוער (טיפול והשגחה) קובע אימתי מותרים פרסומים בדבר שמו של קטין או כל פרט אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין או לרמוז על זיהויו לפי חוק, כדלקמן:

1. אם בית המשפט התיר את הפרסום.

2. אם הפרסום נעשה על ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת פשעים, חקירת מוות או חיפוש אחר קטינים שנעלמו כשאין להימנע מהפר
סום.

זאת ועוד: בבש"פ 203/05 קבע בית המשפט המחוזי, כי כאשר מתברר שקטין שהורשע בפלילים, אדיש לעניין שיקומו, עולה השאלה לגבי הפריבילגיה של החיסיון שהוענקה לו, שהינה, כאמור, מתבססת על שיקומו.

כך למשל, באותו מקרה דובר על קטין שהורשע בעבירות מין ואלימות קשות נ
גד קטינים בני שש ועשר. דינו של הקטין נגזר, בין היתר, לשלוש שנות שהייה במעון סגור וכחצי שנה לאחר גזירת דינו הוא נמלט.

בית המשפט קובע כי המדובר במצב שיש בו כדי לסכל כל תקווה לשיקומו ואף לסכן את הסביבה אליה נמלט והתיר את פרסום שמו ותמונתו של הקטין במטרה להבטיח את שלומם של קטינים אחרים שעשויים ליפול לידיו ולהיפך לקורבנותיו.

יוער כי בית המשפט העליון דחה ערר שהגיש הקטין על ההחלטה לפרסם את שמו ותמונתו ואישר את החלטת הפרסום.

מאידך, בע"פ 1855/02 דובר על קטין בן 17 וחצי אשר דקר למוות אדם צעיר בשל סכסוך של מה בכך. הקטין הודה בעבירה של הריגה ונידון ל- 15 שנות מאסר בפועל. בבית המשפט המחוזי היתה השופטת שפירא בדעת מיעוט כשסברה שאין לפרסם את זהותו של קטין אשר הורשע בעבירות חמורות ביותר. בית המשפט העליון אימץ את דעת המיעוט, וסבר כי גם אם מדובר בעבירה חמורה ביותר אין להתיר פרסום פרטיו של קטין אם אין נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות פרסום זה.

האם ניתן לפרסם זהותם של נאשמים בגירים שהורשעו בהיותם קטינים?

לשאלה זו נדרש בית המשפט העליון בעניינם של הקטינים אשר הורשעו ברצח נהג המונית דרק רוט ז"ל.

הנאשמים הורשעו בהיותם קטינים בעבירת רצח, כאשר הדיון בעניינם התקיים בדלתיים סגורות ושמותיהם נאסרו לפרסום.

לאחר מספר שנים, בהיותם בגירים, הואשמו השניים בביצוע עבירות רכוש חמורות שביצעו באחת החופשות אליה יצאו מן הכלא.

התקשורת פרסמה את החשד הנוגע לב
יצוע עבירות הרכוש ללא פרסום שמותם, אולם תוך ציון העובדה כי החשד מיוחס לרוצחי דרק רוט.
בית המשפט המחוזי החליט שלא להותיר את פרסום שמם, שכן הפרסום יחשוף את זהותם כמבצעי הרצח שבוצע בהיותם קטינים וקבע כי פרסום שמם יידון מחדש אם יורשעו.

לאחר הרשעתם ביקשה המדי
נה לפרסם את שמם ובית המשפט העליון קבע כי מכיוון שהכלל הוא שאין לאסור פרסום שמות של בגירים, הרי אם יישמר חיסיונם של הנאשמים – הם יזכו בפריבילגיה שנאשמים בגירים אחרים אינם זוכים לה.

במילים אחרות, נקבע, כי
החיסיון שחל על זהותו של קטין שהורשע בפשע, לא יכול להוות שיקול לגיטימי למניעת פרסום שמו כחשוד בביצוע פשע בהיותו בגיר.

מהם השיקולים לפיהם תיבחן בקשה להתרת פרסום שמו של קטין שהורשע?

בבואו של בית המשפט להחליט אם במקרה שלפני ראוי להותיר על כנו את הכלל האוסר פרסום שמו של קטין או להתיר את הפרסום האמור – עליו למצוא את נקודת האיזון הראויה בין הצורך להגן על הקטין ועל סיכויי שיקומו לאחר ריצוי העונש שהושת עליו, לבין הצורך להבטיח את שלום הציבור ובטחונו.

לשם מציאת נקודת האיזון ישקול בית המשפט, בין היתר, את השיקולים הבאים:

1.
אינטרס שיקום הקטין שפשעכאשר תכלית השיקום נתפסת כשירות לטובת הפרט, שכן אם יצליח הקטין להתנתק ממעגל העבריינות ולנהל חיים נורמטיביים התרומה תהא גם לחברה בה הוא חי.

2. הגנה על נפגעי העבירה - בפרט כאשר מדובר בנפגעים שהינם קטינים.

3.
הערכת מסוכנותו של קטין שפשעאין די בחומרת העבירה, אלא שאלת המסוכנות תיבחן בהתייחס למכלול נסיבות העניין ורק כאשר לא ניתן למנוע את הסיכון בדרך הולמת אחרת, יש לבחון את שאלת הפרסום לשם מניעת הסיכון הנובע מהקטין.

יודגש, כי על מנת ללבן לעומק את השיקולים המוזכרים לעיל יבחן בית המשפט את יחסו של הקטין למעשים שביצע, האם הפנים א
ת חומרת מעשיו ואת הנזק הגלום בהם וכן התנהגותו של הקטין בתקופה שלאחר הרשעתו.

המדובר במערכת שיקולים רחבה וגמישה אשר תשתנה בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו.

בסופו של דבר, מסקנה לפיה יש להתיר חשיפת פרטיו של קטין הינה החלטה שיפוטית חריגה ובלשון בית המשפט העליון בבש"פ
10566/08:

"בית המשפט יתיר את הפרסום באותן נסיבות יוצאות דופן המצדיקות זאת ועל מנת להגן על שלום הציבור ובטחונו, אולם הפרסום ייעשה באופן ובהיקף שיצמצמו את הפגיעה בקטין ובסיכויי שיקומו, ככל הניתן בנסיבות העניין."

לסיכוםקטינים המעורבים בפלילים זקוקים להגנה מיוחדת בהיותם חשופים במיוחד לפגיעה ולנזק אשר עשויים לעמוד להם לרועץ בהמשך חייהם הבוגרים.

על כן, מומלץ לפנות לעורך הדין המתמחה בתחום עבירות הנוער מיד עם היוודע דבר מעורבותם בפלילים.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark