עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תמריצים במסגרת תמ"א 38
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - עיבוי בינוי - תמ"א 38 - תכנון ובניה - בית משותף - מיסוי מקרקעין - חיזוק מבנה - תמריצים - תוספת זכויות בניה - התחדשות עירונית - קוי בניה
 
 עורך דין אביב טסה

  מאת: עו"ד אביב טסה
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
בית משותף
שכירות
תמריצים במסגרת תמ"א 38
מאת: עו"ד אביב טסה

תמ"א 38 הנה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. תכנית זו עוסקת בהיבטים תכנוניים וסטטוטוריים של חיזוק מבנים קיימים בלבד שהיתר הוצא לבנייתם קודם ה-01.01.1980.
התוכנית קובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה ובמקביל מגדירה תמריצים כלכליים כגון: הוספת יחידות דיור והרחבת יחידות דיור קיימות, במטרה לעודד תושבים לבצע את החיזוק של המבנה בכוחות עצמם.

הוראות תמ"א 38 קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה מכוחה, ועל כן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית, כמובן תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוקו ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים.

היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה וההתארגנות הדרושה לכך מצויה בידי בעלי המבנה. התכנית מציעה
תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה יכולה לכפות אותו, אלה בקבלת מסה קריטית של מחזיקי זכויות, בעד המהלך.

אילו תמריצים מציעה תמ"א 38 לעידוד חיזוק המבנים?

  • תוספת זכויות בנייה: התמריץ הכי מהותי הינו מתן זכויות בנייה נוספות למבני מגורים קיימים ולמבנים שאינם מיועדים למגורים. למבני מגורים מציעה התמ"א 38 שני סוגים של תוספות: תוספת יחידות דיור למבנה ו\או הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה. לעומת זאת, למבנים שאינם מיועדים למגורים מציעה תמ"א 38 תוספת בשטח בניה של קומה טיפוסית.
  • חריגה מקווי בניה ומגובה: זכויות הבניה בתמ"א גוברות על התב"ע לאחר חיזוק המבנה, התמ"א 38 מאפשרת חריגה מקווי בניה ומגובה המותרים על פי התכנית הערונית המאושרת החלה על המבנה. יצוין, כי מידת החריגה תקבע בהתאם לנדרש על פי שיטת החיזוק והחומרים שיאושרו בהיתר לחיזוק.
  • היטל השבחה: תמריץ חשוב לא פחות נקבע לעניין חובת תשלום היטל השבחה. בחוק התכנון והבנייה (עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (הוראת שעה), התשס"ח-2007 נקבע כי שיעור מופחת של היטל השבחה בעת מתן היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, בתנאים כפי שמפורט בחוק.  כמו כן נקבע, כי שר הפנים רשאי באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לקבוע יישובים או אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, שבהם לא תחול כלל חובת תשלום היטל השבחה (למשל אזורים בעלי סיכון סיסמי גבוה, אזורי פריפריה וכו'). הוראות חוק זה הינן חלק מהוראת שעה אשר תעמוד בתוקף במשך 3 שנים מיום 29.11.2007 ומטרתה לעודד חיזוק המבנים בהקדם. (ראה בהרחבה מאמר – "תשלום היטל השבחה במסגרת תמ"א 38")
  • תשלום היטל השבחה על בקשה להיתר לחיזוק: על מנת לעודד חיזוק בהקדם, נקבע בתקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה)(הוראת שעה), התשס"ח-2008, כי לא תחול חובת תשלום היטל השבחה על כל בקשה להיתר לחיזוק מבנה מפני רעידות אדמה אשר תוגש בתוך שנה מתחילתן של התקנות, למעט בתחום מחוז ת"א.  
  • פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה ומס רכישה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשס"ח-2008, מעניק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38, פטור ממס שבח ומס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תמ"א 38 בתנאים כפי שמפורט בחוק.
  • הרוב הדרש בבית משותף לתמ"א 38: חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 לפיו נקבעו הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש המשותף ועבודות אחרות הנלוות להן שיש בהן כדי להשביח את הרכוש המשותף, בתנאים כפי שמפורט בחוק. הרוב הדרוש היום לביצוע וקידום התוכנית הנו 66% בלבד. יש לציין כי שינוי זה היווה מנוע צמיחה מהותי, בצמיחת פיתרון תמ"א 38 בשוק הבניה הכללי וזאת בעקבות הורדת כח המיקוח והסחטנות של בעלי הזכויות המתנגדים למהלך.
למרות כל התמריצים המפורטים ברשימה זאת, עדיין יש קשיים רבים ביישום תוכנית תמ"א 38 שהמחוקק טרם פתר ובכללם, עניין אחוז ותהליך ההסכמות, קושי בהערכת עלויות, קושי בגיוס מימון בנקאי והעמדת בטוחות, קושי במיסוי שאינו ברור דיו והסדרת סוגיית המע"מ, התערבות אינטרסים זרים לבניין, הליך הוצאת היתר בנייה.
הדר
ך הנכונה והמהירה להוציא מהכוח אל הפועל את תוכנית תמ"א 38 הינה הקמת רשות התחדשות עירונית, אשר תהיה אחראית הן על תמ"א 38 והן על תוכנית מכוח פינוי בינוי ועיבוי בינוי.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביב טסה
טיפים ממשרד:  עו"ד אביב טסה
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביב טסה
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark