עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עצות פרקטיות לתום שנת המס 2009
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - סוף שנת המס 2009 - עצות פרקטיות - דיווח על בסיס מזומן - הנהלת חשבונות עורכי דין - ניהול ספרים - הטבות מס - תרומות - הקמת חברה - עבירות מס
 
עורך דין יואב ציוני

  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עצות פרקטיות לתום שנת המס 2009
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני *

רשימה זו תעסוק בעצות פרקטיות, לקראת סוף השנה, בנוגע להיבטי מיסוי וכן ניהול ספרים לעורכי דין.


  1. 1.הכלל הבסיסי, לחיסכון במס,  לקראת סוף שנה הוא הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות. הדבר נובע מכך שהמס מחושב על בסיס שנתי. הואיל ועורכי דין מדווחים על בסיס מזומן, הרי שקיים יתרון מיסויי בקבלת בשקים דחויים לתחילת ינואר 2010, מאשר מזומן לסוף דצמבר 2009. עם זאת יש לשים לב כי ניכוי השק בבנק (או סיחורו לצד שלישי) דינו כמזומן החייב בהוצאת חשבונית. סוף השנה זה גם זמן טוב לביצוע תיקונים שוטפים (המהווים "שמירה על הקיים") והוצאת הוצאות שוטפות במשרד, כדי שההוצאה תוכר בשנת 2009, אם כי יש להקפיד שהחשבונית שתתקבל מהספק/נותן השרות, תהיה עד סוף שנת 2009.
  1. 2.מכל מקום יש לשים לב שבסיס המזומן של עורכי הדין אינו "בסיס מזומן טהור". כלומר, יש להבחין בין הוצאות קבועות (או הוצאות מראש), שזמן ההנאה מהן מתפרס על פני תקופה ארוכה כגון- שיפוצים, השקעה ברכוש קבוע, רכישת מחשבים (או שדרוג מסיבי בעלות משמעותית), רכישת ריהוט משרדי, ספרות מקצועית וכולי שהן הוצאות המופחתות על פני זמן, בהתאם לתקנות הפחת (קרי מוכרות כהוצאה על פני מספר שנים), לבין הוצאות שוטפות או הוצאות שאינן מהוות יתרון מתמיד (למשל תיקוני צבע, תיקון חלון שבור, תשלומי משכורות או בונוסים לעובדים, ציוד משרדי), המוכרות באותה שנה. כך למשל, עורכי דין אינן מנהלים מלאים ולכן ככלל רכישות ציוד משרדי כגון של נייר צילום הינן הוצאות שוטפות. יחד עם זאת ברור, שכל דבר צריך להיות בפרופורציה ואם יתברר למבקרי המס כי ביום 31/12/09 רכש המשרד כמות אדירה של נייר הרי שברור שהם ידרשו לתאם את ההוצאה ולהכיר בה רק בשנה העוקבת, השנה שבה הנייר ישמש לייצור הכנסה. באופן דומה תתואם הוצאה משמעותית על פרסום שהוצאה בסוף השנה, כאשר מדובר  על פרסום שיתבצע בפועל רק בשנה הבאה.  
  1. 3.ניהול ספרים-  יש לדאוג כי ליום 31/12/09 יהיה בידיכם פירוט  והסבר לסכום שבפיקדונות הנאמנות. מדובר בסוגיה קריטית הנבחנת על ידי מבקרי המס בקפדנות (ומהווה עילה לפסילת ספרים, הוצאת שומות ואפילו, במקרים חריגים, הליכים פליליים). כמו כן, ועל אף שמדובר בחשבונאות חד-צידית הרי שכללי ניהול ספרים החלים על עורכי דין, מחייבים ניהול ספר לקוחות וכן ניהול רשימה של שיקים דחויים. כמו כן (וגם אם הדיווח הוא חד צידי) יש לדאוג להכין חתך של לקוחות וספקים בסוף שנה.  ואם כבר הזכרנו את מבקרי מס הכנסה, קחו בחשבון כי אלו מצפים כי יהיה לכם הסכם שכר טרחה עם כל לקוח, וכן חשבוניות המלמדות על קבלת שכר הטרחה המוסכם.
  1. 4.תרומות- המחוקק מאפשר זיכוי בגין תרומות בסך 35% מסכום התרומה כאשר סכום התרומה המינימאלי לקבלת זיכוי הוא 400 ₪.
  1. 5.הטבות מס בגין הפקדות גמל וביטוח חיים- מדובר בתחום מסובך להפליא, וכדאי להתייעץ עם יועץ פנסיוני לפני שמפקידים. כדי לתת תמונה כללית בלבד, נציין רק,  כי הקלות מס בצורה של זיכוי לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה מתקבלות בגין הפקדות לקופות גמל. זיכוי מתקבל גם בגין תשלומים לחברת ביטוח בגין ביטוח חיים. החיסכון במס מזיכוי הוא לפי שיעור הזיכוי: 25% בקופת גמל  או בביטוח חיים, ו- 35% בקופת גמל לקצבה.  הקלת מס נוספת, בגין ההפקדות, ניתנת גם לפי סעיף 47 לפקודה בצורת ניכוי אישי. החיסכון במס מניכוי הוא לפי שיעור המס השולי. קיימת הגבלה בהפקדות לצורך קבלת זיכוי וניכוי המחושבת לפי שיעור מההכנסה החייבת עד תקרה מסוימת הנקראת "תקרת ההכנסה המזכה". עוד יצוין כי ב-1.1.2007 במסגרת תיקון 153 לפקודה תוקנו סעיפים 45 א ו 47 לפקודת מס הכנסה במטרה להיטיב עם יחידים (עצמאים ושכירים) אשר מפקידים באופן עצמאי בקופות גמל לקצבה, סכום שלא יפחת מסכום של 16% מהשכר הממוצע במשק.

  1. 6.קרן השתלמות- בהפקדה בקרן השתלמות, גלומה הטבת מס הן לשכירים והן לעצמאים. ההפקדה לקרן נחשבת הוצאה מוכרת בידי המעביד (ואינה נחשבת הכנסה חייבת בידי העובד) או העצמאי. המשיכה מהקופה תהיה פטורה ממס עם נעשתה לאחר 6 שנים ממועד התשלום הראשון או לאחר 3 שנים אם היא מיועדת להשתלמות. מכל מקום, לא כל סכומי ההפקדה מוכרים בניכוי. אצל שכירים הפרשת המעביד היא לכל היותר 7.5% מהמשכורת ואילו הפרשת העובד היא 2.5% מהמשכורת. בכל הנוגע לעצמאים הרי שמתוך הפרשה של 7% "מההכנסה הקובעת" (234,000 ₪ בשנת 2009), יותרו בניכוי לא יותר מ-4.5% מההכנסה הקובעת.

  1. 7.הקמת חברה- לעורכי דין בעלי הכנסות העולות על רמה מסוימת  כדאי לשקול, המשך הפעילות בשנת 2010, באמצעות חברת עורכי דין (שאינה בע"מ). השאלה האם לפתוח או לא לפתוח חברה, תלויה בעיקר בעלות הנהלת החשבונות ורואה החשבון עקב הנהלת חשבונות דו-צידית. להערכתי, לאור שיעורי המס והביטוח הלאומי, הרי שמהכנסה חייבת חודשית של כ- 40,000 ₪, הדבר הופך להיות כדאי. הקמת חברה עשויה לאפשר חסכון במס ובביטוח לאומי, וגמישות בתכנוני מס (לגיטימיים כמובן) עתידיים. העברת הנכסים מהעסק העצמאי יכולה להיות במכירה רגילה (תוך תשלום 20% מס על רווח ההון ממימוש הנכסים ככל שקיים. מצד שני לחברה יהיו נכסים להפחתה ולבעל המניות יתרת זכות בחברה) או בפטור ממס לפי סעיף 104 לפקודת מס הכנסה.
  1. 8.ניירות ערך- מימוש ניירות ערך שערכם ירד יכול יצור הפסדי הון אותם ניתן יהיה לנצל בשנת המס או בעתיד כקיזוז מרווחי הון. לחילופין ואם מדובר בפעילות ענפה בניירות ערך המלמדת על אלמנטים עסקיים ולא כחסכון (מחזור גדול, מספר רב של פעולות, לקיחת מימון להשקעה בניירות ערך, השקעה בניירות ערך או נגזרים פיננסיים בעל סיכון), וקיימים הפסדים, ניתן להגדיר אותה כפעילות עסקית, ולדרוש את ההפסדים כקיזוז מההכנסה העסקית.
* המאמר פורסם בבטאון לשכת עורכי הדין של מחוז חיפה והצפון.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark