עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: קובץ שאלות ותשובות בנושא הסכם שכירות
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - חוזה שכירות - שכירות מוגנת - חוק הגנת הדייר - שוכר - פינוי - פרשנות הסכם - שכירות משנה - אופציה - הפרת החוזה
 
 עורכת דין שירלי כהן אדיב

  מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
בית משותף
שכירות
תכנון ובניה
מיסים
קובץ שאלות ותשובות בנושא הסכם שכירות
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיבמה רצוי לדעת לפני שחותמים על הסכם שכירות?

מיהו ערב?  מי אחראי על סיוד הדירה? מהי שכירות מוגנת?

כל מה שכדאי לדעת בנושא שכירות בקובץ שאלות ותשובות, להלן:

ש: אני עומדת לשכור דירה והבעלים להעביר לי טיוטת הסכם שכירות. הסעיף הראשון בהסכם מתייחס לחוק הגנת הדייר, ובכותרת מצוין:"הסכם שכירות בלתי מוגנת". מהי שכירות בלתי מוגנת?

ת: מטרתם של דיני הגנת הדייר באה להבטיח דיירים בדירות ובעסקים שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב 1972, חל על שכירותם, בין השאר, מפני פינוי ושיעור דמי שכירות הנגבים מהם שלא פי החוק.
"המטרה החקיקתית שברקע חוק הגנת הדייר מראשיתו, הייתה לתת הגנה לדיירים לבל ימצאו עצמם חסרי קורת גג או נעדרי יכולת לנהל ולקיים בית עסק בגלל דרישות שרירותיות של בעלי בתים.
היסוד התכליתי שבהנהגת החוק הוא כלכלי חברתי. אולם גם משהוענקה ההגנה של החוק לדיירים בתום תקופת השכירות, הייתה זו הגנה 'מותנית' - מותנית בכך שהדייר יקיים את התחייבויותיו על פי חוזה השכירות ולא יעשה דבר הנוגד את הכללים הבסיסיים שנקבעו בחוק שפרש עליו את הגנתו.
ראוי מטעמים אלה לפרש את הוראות החוק האמור על דרך הצמצום. ... ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליון הוסיפה נדבך לפרשנות של דיני הגנת הדייר. נקבע כי לאחר שהשתנו העתים, והמחסור בדירות אינו כה כבד כפי שהיה בעת חוק הגנת הדייר, ואותה מצוקת דיור איננה קיימת עוד - יש לצמצם על ידי פרשנות נאותה את הזכויות שהוקנו לדיירים למען בעל הבית אשר הנאתו מנכסיו המושכרים צומצמה בגלל חוק זה. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מחזק פרשנות כזו".

(ד' בר אופיר, סוגיות בדיני הגנת הדייר (הוצאת פרלשטיין גינוסר) עמ' 20-20א).


ש:אני בעל דירה. הסתבר לי, כי הדיירים לא שילמו את תשלומי הארנונה לעירייה במשך 3 שנים. חשבון הארנונה עדיין רשום על שם הדייר הקודם. כיצד עלי לפעול?

ת: על פי פקודת העיריות, חובה על משכיר דירה לתקופה העולה על שנה, למסור לעירייה הודעה, לפיה הדירה מושכרת. במצב בו, המשכיר מסר הודעה כאמור לעירייה, אזי שעל השוכר לשלם את הארנונה. ואולם, במקרה בו לא נמסרה הודעה לעירייה ע"י המשכיר כאמור, המשכיר ישא בתשלום הארנונה בתקופת השכירות.
בהשכרה לתקופה הקצרה משנה, המשכיר יהיה חייב לשאת בתשלומי הארנונה.

על מנת להימנע מאי הבנות, מומלץ לסכם מראש את נושא הארנונה בהסכם השכירות.

ש: אני גרה בדירה שכורה. בי
מי הגשם חדרו מים, ובכל הבית מופיעים סדקים. בעל הבית דורש שאצבע את הדירה לפני שאני עוזבת את הדירה. האם עלי לצבוע את הדירה?

ת: סעיף 3 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 (להלן:"חוק השכירות") קובע, כי:"פרטים של חוזה שכירות שלא נקבעו בהסכם בין הצדדים יהיו לפי הנוהג שהצדדים להסכם ראו אותו כמקובל עליהם בעיסקאות קודמות שביניהם, ובאין נוהג כזה - לפי הנוהג שצדדים סבירים רואים אותו כחל בעיסקאות מאותו סוג".
על כן, אם קיימת הוראה בהסכם השכירות, לפיה אין חובה על השוכר לצבוע את הדירה לפני עזיבתו, הרי שהשוכר לא יהא מחויב לצבוע את הדירה. ואולם, במקרה בו הסכם השכירות שותק בעניין זה ועל פי הנוהג בחוזה שכירות, על שוכר דירה לסייד את הדירה המושכרת עובר לפינויה, או אז יהא על השוכר לסייד את הדירה.

ש: אני עוזבת את הארץ בעקבות הצעת עבודה. ביקשתי מהמשכיר לעזוב את הדירה, לפני שנסתיימה תקופת השכירות. המשכיר מסרב לאפשר לי לסיים את ההתקשרות, אלא אם אשלם בעבור כל תקופת השכירות. האם הוא צודק?

ת: סעיף 22 לחוק השכירות קובע, כי:" השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות-משנה, אלא בהסכמת המשכיר....".

מלשון הסעיף עולה, כי במקרה בו המשכיר סרב לביצוע העסקה מטעמים בלתי סבירים רשאי השוכר להעביר את השכירות בלח הסכמת המשכיר כאמור.

על מנת להימנע מחלוקי דעות, מומלץ להוסיף להסכם השכירות סעיף, לפיו לשוכר תהיה רשות להציע למשכיר שוכר חליפי תחתיו.

ש: אני גרה בשכירות בדירת 5 חדרים. דירתי נפרצה ודלת הפלדלת ניזוקה כך, שאי אפשר היה לתקן אותה ונאלצתי להחליפה בדלת פלדלת חדשה. מי צריך לשאת בהוצאות החלפת הדלת?

ת: על פי סעיף 7 לחוק השכירות משכיר חייב, תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מהשוכר, לתקן במושכר, כל דבר השולל או המגביל הגבלה של ממש את השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות, למעט פגם שהשוכר אחרי לו על פי חוק.
ככל שפנית למשכיר בדרישה לתיקון הדלת, וזה האחרון לא נאות לתקן את הדלת כאמור תוך זמן סביר, הרי שהינך רשאית לתקן בעצמך את הטעון תיקון ולדרוש מהמשכיר את עלות התיקון.

ש: אני עומד לשכור דירה והמשכיר דורש ששני אנשים יערבו להתחייבויותיי כלפיו. אילו השלכות יכולות להיות לכך ומה משמעות עניין הערבות?

ת: ערבות היא התחייבות של אדם, כלפי אדם שני, הוא הנושה, לכך לגורם שלישי, החייב, יקיים את חיוביו כלפי הנושה, ואם לא יקיים – יוטל החיוב על הערב.

רוצה לומר, במידה ולא תעמוד בהתחייבויותיך כלפי המשכיר על פי הסכם השכירות, הערבים ידרשו לסלק במקומך את חובותיך למשכיר.


סוף דבר, אני ממליצה להימנע מלחתום על הסכם שכירות מבלי שהבנתם את המשמעויות וההשלכות שיש לעניינים העולים מתוך ההסכם הנ"ל. במידה ובחרתם לחתום על הסכם שכירות, רצוי לעשות כן כאשר הנכם מיוצגים על ידי עורך דין.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
טיפים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark