עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מעמד חבר קיבוץ העובד במפעל שבבעלות הקיבוץ לפני המועד הקובע להפרטת הקיבוץ
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה בקיבוץ - דיני קיבוצים - מגזר חקלאי - יחסי עבודה - עובד מעביד - פיטורים - זכויות עובדים - הפרטה - חבר קיבוץ - תעשיה קיבוצית
 
 עורכת דין שירלי כהן אדיב

  מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני עבודה
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
בן ממשיך
נחלה
מיסים מגזר חקלאי
מעמד חבר קיבוץ העובד במפעל שבבעלות הקיבוץ לפני המועד הקובע להפרטת הקיבוץ
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב


כידוע, תהליך ההפרטה של קיבוץ כרוך בשינוייים מבנים שונים ועמוקים במבנה הקיבוץ ומעמדם של חבריו כלפיו, וכולל בין היתר, שינויים במערכת ששכר והתמחור של עבודות החברים בקיבוץ המופרט, כאשר במערכת זו יש התחשבות במגוון רחב של שיקולים, ובהם גיל החבר, השכלתו, מעמדו בהיררכיה במקום עבודתו, ותק חברותו בקיבוץ, ועוד. במאמר זה בחרנו לעמוד על מעמדו של חבר קיבוץ שעובד במשך שנים במפעל או בבית עסק השייך בבעלות מלאה של הקיבוץ, ולדון בסוגיה האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין החבר ומפעל/בית העסק, או שמא אין יחסים שכאלה.

שאלה זו, של מעמדם של חברי קיבוץ העובדים במפעלים ובבתי עסק שבבעלות הקיבוץ, חוזרת על עצמה לא אחת בבתי המשפט. השאלה עולה כאשר חבר קיבוץ שעבד במשך שנים במפעל השייך לקיבוץ מסיים את עבודתו, אם מסיבות של פרישה בתנאים "רגילים" ואם בנסיבות של פרישה הנובעת ממצב רפואי, ודרישתו של החבר לקבלת פיצויי פיטורין וזכויות אחרות המגיעות לעובד, ודרישה לקבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.

הפסיקה מכירה במספר מצבים שונים של העסקת חבר קיבוץ. המצב הראשון הינו עבודת החבר במסגרת "סידור עבודתו" או "שיבוצו" של החבר כחבר קיבוץ, אם בתוך הקיבוץ ואם בגוף נפרד לקיבוץ המצוי בבעלות בלעדית של הקיבוץ בו הוא חבר והן אצל גוף חיצוני כעובד מושאל. יצוין, כי הגוף החיצוני יכול להיות בבעלות מעורבת של הקיבוץ ושל גוף אחר, גוף של התנועה הקיבוצית אליה משתייך הקיבוץ או גוף שאין לו כל שייכות לקיבוץ.

ביצוע עבודה במפעל חיצוני במסגרת סידור עבודה בקיבוץ אינו מזכה את החבר בשכר, אלא התמורה המשתלמת עבור עבודתו של החבר מועברת לקיבוץ בתור תשלום עבור שירות שהקיבוץ נותן למפעל החיצוני.

מצב שני המוכר בהקשר זה הינו מצב בו מבצע חבר הקיבוץ עבודה כמו כל עובד שכיר אחר, בדרך של התקשרות וכריתת חוזה ישיר בינו ובין מקום עסקו. במקרה זה החבר מקבל שכר ותנאים מכוח משפט העבודה כמו כל עובד אחר בשוק העבודה, אבל בדרך כלל, ועל פי תקנות הקיבוץ, מבקש העובד מבית העסק להעביר את שכרו במישרין לקיבוץ.

לפי חוק המוסד לביטוח לאומי, חבר קיבוץ הינו במעמד "עובד" של הקיבוץ כאשר הוא מבצע עבודה במסגרת סידור העבודה בקיבוץ. אולם, כאשר החבר מבצע עבודה במסגרת התקשרות אישית עם מעסיק חיצוני, נחשב הוא "עובד" של המעסיק החיצוני לצורך חוק הביטוח הלאומי, ובנסיבות אלו יהיה זכאי לקבלת קצבאות וגמלות בדומה לכל עובד אחר לפי חוקי העבודה וחוק המוסד לביטוח לאומי.

בחוק הביטוח הלאומי נקבעו הוראות מיוחדות ביחס לחברי קיבוץ וחברי מושבים שיתופיים. הוראות מיוחדות נדרשו לגופים הללו לנוכח ההבחנה בין חברים המבצעים את עבודתם במסגרת המושב או הקיבוץ לבין חברים המועסקים מחוץ להם. ההיגיון בכך הוא, שאת עבודתם במסגרת האגודה מבצעים החברים בכובעם כחברים בה ולא כעובדים שכירים של הקיבוץ. בהקשר זה יצויין, שהקיבוץ זכה לתנאים מיוחדים בחקיקה, בין היתר, בקביעת דמי ביטוח המוטל על החברים שהינם שכירים מזה החל על שכיר שאינו חבר קיבוץ. עם זאת, שיעור דמי הביטוח המופחת אינו חל במקרה שחבר קיבוץ עובד כשכיר על פי התקשרות אישית.

כאשר חבר קיבוץ מועסק מחוץ לקיבוץ על פי חוזה עבודה בינו לבין מעביד חיצוני, שאינו הקיבוץ, דינו כדין כל שכיר אחר, ואין כל חשיבות לעובדה ששכר עבודתו מועבר לקיבוץ ע"י המעביד החיצוני, שכן כל עובד רשאי להוציא את כספו כרצונו. יתרה מזאת, שכרו מועבר לקופה הקולקטיבית בהתאם לתקנון הקיבוץ, החל על היחסים בין החבר לבין הקיבוץ, ואינו נוגע למעסיק החיצוני.

לא
ור קיומו של הסדר מיוחד זה החל על חברי קיבוץ המועסקים אצל מעבידים חיצוניים לקיבוץ, יש שוני גם בהיקף זכאותם לקצבאות או גמלאות במקרים שונים, ואף במקרים של גמלאות הנובעות מפגיעות בעבודה, אולם מאמר זה אינו עוסק בכך.

באשר למעמדו של חבר קיבוץ המועסק בגוף המצוי בבעלות מלאה של הקיבוץ, קבעו בתי המשפט בשורה ארוכה של פסיקות, כי מעמדו של החבר אינו כמעמדו של עובד "רגיל" שאינו חבר קיבוץ, ובנסיבות אלו בוחן בית המשפט האם עובד החבר במקום העבודה החיצוני במסגרת שיבוצו לעבודה בקיבוץ ככל החברים (הכוונה ל"סידור העבודה" הנהוג בקיבוצים), ואם זה המצב, אזי לא יחולו יחסי עובד מעביד בין החבר לגוף המעביד, שכן עבודתו נעשית בדומה לשאר חברי הקיבוץ המועסקים בענפי הקיבוץ השונים. מציאות זו מתקיימת גם כאשר הגוף בו מועסק החבר מקיים התחשבנות נפרדת עם הקיבוץ, ומהווה חלק נפרד ואישיות משפטית נפרדת מהקיבוץ. במקרה זה, לא יהיה זכאי החבר למעמד של "עובד" אצל הגוף בו מועסק, ואילו הקיבוץ יהא מעבידו.


לסיכומו של דבר, לצורך בחינת מעמדו של חבר קיבוץ המועסק ע"י גוף חיצוני לקיבוץ, בטרם הפרטתו, יש לבחון את מידת הקשר בין עבודתו של החבר ובין תפקידיו בקיבוץ. ככל שיימצא קשר ישיר בין עבודתו ובין סידור העבודה שלפיו משובץ החבר לעבוד בגוף המעסיק- אזי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד. בכל הנוגע לסוגיה זו לאחר הפרטה, תיבחן סוגיה זו בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, כאשר אם מדובר בתשלום דיפרנציאלי לחברי הקיבוץ בעטיה של ההפרטה, ללא שהשתנה דבר במערך השיבוץ לעבודה, הרי שמעמדו של החבר לא ישתנה גם כן, אולם סוגיה זו צריכה בירור נקודתי בהתאם לשלב ההפרטה ולאופייה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
טיפים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark