עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עריכת בדיקות מקדמיות טרם רכישת או השכרת נכס בתל אביב יפו
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - נכס בתל אביב - מבנים מסוכנים - מבנה לשימור - דיני תכנון ובניה - שכירות - שימוש חורג - תכנית שימור מבנים ואתרים בת"א - העיר הלבנה
 
 עורך דין אבי פרימס

  מאת: עו"ד אבי פרימס
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
בית משותף
שכירות
תכנון ובניה
מיסים
עריכת בדיקות מקדמיות טרם רכישת או השכרת נכס בתל אביב יפו
מאת: עו"ד אבי פרימס

רשימה זו, מטרתה להדגיש את החשיבות בעריכת בדיקות מקדמיות טרם רכישת או השכרת נכס נדל"ן תוך התייחסות ספציפית לסוג הנכס ולרשות המקומית בתחומה הוא מצוי. רשימה זו מתייחסת ל 2 נתונים המשפיעים על נכסים המצויים בתחומה של העיר תל אביב יפוחוק העזר מבנים מסוכנים והתוכנית לשימור מבנים. רשימה זו אינה מתיימרת למצות את הבדיקות המקדמיות שיש לערוך.

חוק עזר מבנים מסוכנים

נכסי נדל"ן הינם מקניינם המהותי והיקר ביותר של כל אדם ואדם. יחד עם זאת, לעיתים, יש לקניינם זה נגיעה לכלל הציבור. כך למשל, שעה שנכס מקרקעין אינו מתוחזק כראוי על ידי בעליו, והזנחתו יוצרת סיכון לציבור. לצורך מניעת מצב זה חוקקו רשויות מקומיות, וביניהם עיריית תל אביב, חוק עזר מקומי הנותן בידם סמכות לצוות על בעל נכס מקרקעין לשמור על שלמות הנכס.

כך לדוגמה, בהתאם לחוק עזר לתל אביב יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב – 2002  במידה וראש העיר, בהסתמך על חוות דעת של מהנדס, סבור כי נכס מקרקעין מהווה סיכון ליושביו, לציבור או לנכסים שכנים, ראשי הוא לצוות על בעל הנכס לבצע את העבודות הדרושות בהתאם לחוות הדעת ואם סבור הוא כי הנכס מהווה סכנה ממשית, יכול אף להורות בצו על הריסתו או אטימתו ואם עסקינן בנכס המהווה סכנה מיידית יינתן צו הריסה ו/או פינוי לאלתר.

במידה ובעל נכס נדרש לבצע עבודות ולא ביצע אותן במועד שנקצב לכך אזי רשאית העירייה לבצע את העבודות בעצמה ולגבות את ההוצאות הכרוכות בכך מבעל הנכס כאשר אישור המהנדס להוצאות יהווה ראיה לכאורה לאמיתותן.

חשוב לציין כי תנאי לכך שדרישת העירייה בדין תהיה, היינו כי הדרישה לביצוע העבודות נשלחה לבעל הנכס עובר לביצוע העבודות, תוך מתן הזדמנות לביצוען בעצמו ועל חשבונו. לצורך זאת נקבעו בחוק העזר  הוראות לעניין מסירת הודעה.

ע"פ חוק העזר בעל הנכס יחשב לכל אחד מאלה: הבעלים הרשום של הנכס, אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה בגין הנכס (לרבות בא כח, נאמן וכיוצ"ב), דייר מוגן, שוכר לתקופה של למעלה מ – 3 שנים וועד הבית.

בפסיקת בית המשפט נקבע, כי מוכר אשר ידע כי הנכס הוכרז כמבנה מסוכן ולא גילה עובדה זו לקונה הטעה את הקונה וההסכם בוטל. יחד עם זאת ולאור העובדה שהקונה יכל בנקל לברר סוגיה זו, ונמנע מביצוע בדיקה הכרחית זו, הקונה לא היה זכאי לפיצויי כספי. לפיכך, טרם רכישת הנכס ובמסגרת הבדיקות המקדמיות חשוב ליתן את הדעת לסוגיה זו ולבררה כהלכה. יוער כי לאור העובדה שחוק העזר מקנה לעירייה סמכות לפנות בדרישה גם לשוכר (לתקופה של למעלה מ – 3 שנים)  וכי ממילא מתן צו על פי חוק העזר עלול למנוע שימוש במושכר, מומלץ אף לשוכר לבצע בדיקות מקדמיות טרם חתימה על הסכם שכירות.

נכסים לשימור

ברחבי העיר תל אביב פזורים מאות מבנים בעלי ערך היסטורי אשר הקנו לעיר את ההכרה כ"עיר לבנה". מתוך רצון לשמור על מבנים אלו יזמה עיריית תל אביב תכנית שימור מבנים ואתרים בתל אביב - תב"ע 2650 ב,  אשר מצטרפת לתוכניות קודמות. תוכנית זו הכריזה כעל על אתרים כמבנים לשימור וקבעה הוראות להשגת יעדי התוכנית – שימור המורשת הבנויה של העיר תל אביב – יפו.

במסגרת התוכנית נקבעו הוראות אודות איסור הריסה ומגבלות בניה ומימוש זכויות ובצד הגבלות אלו מערכת תמריצים לבעלי נכסים לשימור.

התוכנית מבדילה את השימוש בנכסים לשימור מנכסים אחרים וקובעת הוראות שמטרתן לשמור על חזות המבנים. לאור זאת, אף שינויים פנימיים או שינויים חיצוניים אזוטריים אשר על פי רוב לא נדרש כלל היתר או שניתן לקבל היתר עבורם באופן מהיר וחסכוני, יבחנו בעין בוחנת והכל בדגש על שמירת החזות ההיסטורית. כך לדוגמה, אף החלפת חלונות ו/או וטרינה של נכס לשימור יותנה באישור הועדה המקומית או רשות הרישוי, לאחר קבלת חוות דעת של מהנדס העיר ותוך בחינה של השפעת השינוי המבוקש על חזות הנכס.  

כך גם בקשה לשימוש חורג בנכס שהוכרז כנכס לשימור, תבחן בנוסף לקריטריונים הרגילים, על פי התאמת השימוש החורג לאופי המבנה ולמטרת השימור.

במסגרת התמריצים לשימור נקבעה אפשרות להעניק הקלות ו/או זכויות בניה בנכס, לנייד זכויות בניה מנכס שהוכרז כנס לשימור לנכס אחר ברחבי העיר תל אביב יפו, כמו גם אפשרות למתן היתר לשימוש חורג.

לאור האמור, טרם רכישת מבנה טוב יעשה הקונה אם יבדוק האם עסקינן בנכס לשימור ואם כך הדבר יבחן היטב, באמצעות אנשי מקצוע, את השפעת ההכרזה על השימושים בנכס ובזכויות הבניה.

לאור העובדה כי הכרזת נכס לשימור משפיע על השימוש בנכס ועריכת שינויים מזעריים יכולה להיות לתוכנית זו אף השעה רבה על שוכר המעוניין בנכס ובייחוד לשימוש מסחרי ועל כן מומלץ אף לשוכר לבצע בדיקות אלו.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי פרימס
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי פרימס
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי פרימס
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark