עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החזר הוצאות נסיעה: כל השאלות והתשובות*
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - יחסי עבודה - החזר הוצאות נסיעה - דמי נסיעה - מדריך משפטי
 
עורך דין משה וקרט

  מאת: עו"ד משה וקרט
החזר הוצאות נסיעה: כל השאלות והתשובות*
מאת: עו"ד משה וקרטלהלן יפורטו הכללים הקיימים בדין לתשלום החזר הוצאות נסיעה. על מנת להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות. במידה וקיימות לכם שאלות נוספות או ברצונכם לקבל הבהרות, הינכם מוזמנים להפנותן אלינו באמצעות פורום בתחום דיני עבודה המופעל באתר: .www.law-info.co.il

מכוח מה זכאי עובד לתשלום החזר הוצאות נסיעה?
ככלל, הזכאות להחזר הוצאות נסיעה נובעת מכוח הסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן: הסכם הקיבוצי), ואשר הוראותיו הורחבו בצו הרחבה על כלל המשק (להלן: צו ההרחבה).
יובהר, כי הוראות צו ההרחבה אינן חלות על עובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים.

מי זכאי להחזר הוצאות נסיעה?
בהתאם להסכם הקיבוצי, כל עובד הנזקק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקיו השתתפות, עד לסכום התקרה המפורטת להלן, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

מהו שיעור החזר הוצאות נסיעה לו זכאי העובד?
החל מיום 6.1.2003 הועלה החזר הוצאות הנסיעה לעבודה וממנה עד לתקרה כספית של 20.76 ש"ח ליום עבודה. סכום זה מתעדכן מפעם לפעם.
בהתאם להסכם הקיבוצי הוצאות הנסיעה נקבעות לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, עד לתקרה כספית הנקובה לעיל. כלל זה נכון ויפה גם שעה שהעובד משתמש ברכבו הפרטי לצורך הגעתו לעבודה.
עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות נסיעה, בגבולות התקרה הכספית כאמור, בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3 תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.
בהתאם להלכה הפסוקה, עובד המועסק ביום מפוצל זכאי להשתתפות בהוצאות נסיעה עבור ארבע נסיעות ביום, לכל יום בו עבד בפיצול.

האם עובד שנעדר מעבודתו זכאי לתשלום דמי נסיעה?
בהתאם להסכם הקיבוצי, עובד שנעדר מסיבה כלשהי, אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור תקופת ההיעדרות.

האם ניתן לכלול במסגרת השכר הכולל תשלום החזר הוצאות נסיעה?
בהסכמת העובד והמעביד ניתן לכלול במסגרת השכר הכולל החזר הוצאות נסיעה. הסכמה כזו צריכה להיות מפורשת וברורה ועל המעביד הנטל להוכיח את קיומה.
ואולם, במקרה שקיימת הסכמה כאמור יש לעדכן את השכר עם עליית תעריפי הנסיעה.
עוד יובהר, כי אין בהכללת החזר הוצאות הנסיעה בשכר הכולל כדי לגרוע מזכויות העובד מכוח צו ההרחבה.

האם החזר הוצאות נסיעה הינו בגדר רכיב לתשלום פיצויי פיטורים או חופשה?
החזר הוצאות נסיעה אינו בגדר רכיב שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים או חופשה.

האם העובד יכול לוותר על זכותו לקבל החזר הוצאות נסיעה?
התשובה שלילית - היות והזכות לקבלת החזר הוצאות נסיעה נובעת מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה אין היא ניתנת לוויתור, גם אם העובד הסכים לכך.

האם עובד שמוסע על ידי המעביד שלו זכאי להחזר הוצאות נסיעה?
בהתאם להסכם הקיבוצי עובד איננו זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם הוא מוסע לעבודה על חשבון המעביד או על ידי מי מטעמו.
עובד הזכאי להיות מוסע למקום עבודתו ברכב מעבידו, אף מעדיף, מנימוקיו הוא, שלא להיזקק לאותה הסעה, אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
אם מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), יהיה הוא זכאי עד למחצית סכום התקרה הנקובה לעיל.

האם ניתן לתבוע החזר הוצאות נסיעה ממעביד שלא שילם במהלך תקופת העבודה החזר הוצאות נסיעה?
ניתן לתבוע מעביד שלא שילם החזר הוצאות נסיעה עד 7 שנים אחורנית, גם אם התנתקו יחסי עבודה בין הצדדים.
יחד עם זאת, על העובד חלה החובה להקים את התשתית העובדתית והראייתית הנדרשת לצורך קבלת ההחזר. במסגרת זו על העובד להציג את הראיות והמסמכים המעידים על דבר ההוצאה ושיעורה. ניתן להוכיח מחיר של כרטיס חופשי חודשי באמצעות הגשת מכתב מחברת האוטובוס.

האם החזר הוצאות נסיעה הינו רכיב הנושא פיצויי הלנה?
החזר הוצאות נסיעה אינו רכיב הנושא זכות לקבלת פיצויי הלנה, כך שהעובד יכול לתבוע תוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק בלבד.


* רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
רשימה זו נכונה ויפה לחודש 9/2004.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד משה וקרט
טיפים ממשרד:  עו"ד משה וקרט
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד משה וקרט
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark