עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: גירושין ודיני משפחה בחברה הפרטית - מהי הדרך הראויה לפירוק שיתוף בין בני זוג במניות חברה משפחתית - חלק א
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - גירושין - פירוק שיתוף - חברה משפחתית - חלוקת רכוש - מניות בחברה - משפט מסחרי - דיני חברות - מקרקעין - חלוקה בעין - חברות - מזונות
 
עורכת דין ליאן קהת

  מאת: עו"ד ליאן קהת
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני משפחה
גירושין
חברות
מזונות
חלוקת רכוש
פירוק שיתוף בדרך של תשלום כסף או שווה כסף עבור המניות

במספר פסקי דין נקבע כי השותף הפעיל בחברה ירכוש את חלקו של השותף הסביל בחברה על פי הערכת שווי המניות על ידי מומחה.

יובהר כי פתרון זה הוחל גם במקרים בהם בן הזוג הסביל היה מעוניין לקבל את המניות בפועל לידיו.

חלוקת נכסים בין בני זוג במסגרת הליכי גירושין תוצאתה לעיתים קרובות רכישת נכסים על ידי בני הזוג זה מזה. ההבדל הוא  כי במקרה זה נעדר אלמנט ההדדיות ובן הזוג הפעיל מחוייב לרכוש את חלקו של האחר ונדרש לצורך כך לגייס ממון.

מאידך, היתרון שבפתרון זה הוא שמירה על פעילותה של החברה באשר "זכות לשיתוף בנכסים אינה מקנה זכות לחדור לחברה פרטית, שמתנהלת תוך הרמוניה ושיתוף פעולה בין חבריה ומנהליה".  ה"פ (ת"א) 39/89 ברנוביץ נגד ברנוביץ (לא פורסם).

בתמ"ש   (ים) 17481/04 א.ב. נגד נ.ב. נתן ביום 30.3.08 (פורסם באתר נבו) דובר בחברה בה היו לבעל 55% ממניות החברה כאשר יתרת המניות  הוחזקו בידי שותף אחר.  במקרה זה האישה היא זו שביקשה  להצהיר כי היא זכאית לקבל לידיה -50% מהמניות של הנתבע בחברה.  בית המשפט דחה את עתירתה של האישה לקבל המניות בעין בקבעו:

"ככלל ובהעדר נימוק משכנע, כמו מעורבות בני הזוג שניהם בעסק ורצון שניהם לנהלו, תוך קיום יחסים טובים ביניהם גם לאחר שנפרדה חבילת הנישואין, או העדר השקעה בחברה, וכאשר אחד מבני הזוג מנהלה  והשני לא מעורב, יעשה פירוק השיתוף בין בני זוג בזכויותיהם בחברה על דרך תשלום כספי מבן הזוג הפעיל בחברה לזה שאיננו פעיל בה".

בתמ"ש (ב"ש)  17661/04 ט.מ. נגד ט.נ.  נתן ביום 20.7.08,  הבעל החזיק ב 90 אחוז ממניות החברה והאישה ב  10 אחוז. הבעל ניהל את החברה בפועל.
המומחה שמונה על ידי בית המשפט המליץ כי המניות והשליטה בחברה יישארו ברשות  הבעל והוא ישלם לאישה כספים בגין המניות, במסגרת האיזון הכולל, על פי הערכת שווי המניות שנעשתה על ידו.

הבעל ביקש לבודד את רכיב החברה מיתר הרכיבים בחוות הדעת והציע להעביר לאישה 50% מהון המניות של החברה בפועל. בית המשפט  קבע כי אין חולק כי המדובר בחברת הבנויה בעיקרה על עבודתו של הבעל כאשר  ביצוע החלופה אותה מציע הבעל של העברת 50% מהון המניות לאישה, ממשותה הוא ריקון החברה מתוכן.

במקרה זה העריך המומחה את שווי החברה בסכום של 2,146,000 ₪ ולאחר ביצוע איזון כולל בכלל  זכויותיהם של הצדדים הגיע למסקנה כי לאישה יתרת זכות בסך של כ- 800,000 ₪ אותה על הבעל להעביר לה.  לפיכך פסק בית המשפט כי על הבעל להעביר לאישה את הסכום הנ"ל בתשלום כספי או באמצעות העברת נכסים שקבל לזכותו במסגרת האיזון הכולל שנעשה.

היטיב לסכם את העקרונות החלים על פירוק השיתוף במניות חברה משפחתית כבוד השופט גייפמן בתמ"ש (ת"א) 20644/96 סטריק נגד סטריק (לא פורסם) נתן ביום 9.2.04  בקבעו כי בחברה משפחתית קטנה המהווה מעין חברת יחיד אין לחלק את המניות בין בני הזוג בעין על ידי רישום מחצית המניות על שם האישה. שכן הדבר עלול להביא למריבות אין סופיות בהפעלת החברה ולשיתוק פעולות החברה וכן משום שבחברה משפחתית שהיא מעין חברת יחיד הבנויה בעיקרה על עבודת הבעל אין זה רצוי לרשום מחצית מניות על שם האישה  שאינה רצויה בה זאת דבר העלול להביא לכך ששווי זכויות האישה בחברה ירד ערכם כתוצאה מדפוסי התנהגות שינקוט הבעל. נוסף לכך שיקול נוסף מתחום דיני המשפחה והוא כי הסדר ממוני הקושר את בני הזוג זה לזה אחרי פרידתם אינו רצוי והוא מאריך שלא לצורך את תהליך הפרידה.

בתמ"ש (קריות)  15172/07 ח.ח. נגד י.ח. נתן ביום 3.12.09 (פורסם באתר נבו) טען הבעל כי אין בסיס בדין לאלצו לרכוש את חלקה של האישה בכסף כאשר אינו מסוגל לכך מחוסר אמצעים נזילים וכן בשל כך שהאישה לא הגישה תביעה לפירוק שיתוף ומימוש זכויות אלא רק תביעה לסעד הצהרתי ושמירת זכויות. בדחותה את טענות הבעל קובעת כבוד השופטת  אספרנצה אלון "כזכור, לבעל מאז ומתמיד, שליטה מלאה בחברה, שליטה אשר נוצלה על ידו לרעה. הצדדים מתכתשים בערכאות שיפוט שנים רבות, פעורה ביניהם תהום עמוקה של היעדר אמון. במצב זה לא יהיה הוגן ו/או נכון לפסוק כי יש להעביר לאישה את חלקה במניות בעין אלא יש וראוי כי הבעל ישלם לאישה שווי מחצית מניותיו".

במקרה אחר של חברת פרסום מסחרית בה הבעל החזיק במחצית מההון הנפרע של החברה ובמחציתה האחר החזיק שותף אחר, טען הבעל כי חלוקת המניות צריכה להתבצע כחלוקה בעין שכן אין מדובר בחברה משפחתית אלא בחברה מסחרית בה מתבצעת העבודה על ידי עובדי החברה ובעלי המניות וכי מחצית המניות מוחזקות בידי שותף אחר כך שלא נתן לצוות על פירוק החברה או מינוי כונס נכסים וכי בנסיבות אלה אין גם חשש שאם התובעת תקבל מחצית המניות תיווצרנה מריבות אינסופיות.

בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע החיל את אותם קריטריונים המוחלים על חברה משפחתית  באמרו כי "הנתבע אינו מתכחש לעובדה שלתובעת אין כל מושג בתחומים המקצועיים בהם עוסקת החברה ואף מציין שהידע מצוי אצלו ואצל השותף השני ועובדיה. בנסיבות אלה אם תקבל התובעת 25% ממניות החברה בעין לא תהיה לכך כל תרומה לחברה. מעורבותה כבעלת מניות בחברה וכבעלת זכויות הצבעה חסרת תועלת מחד ועלולה לגרום לנזק מאידך ומנגד כבעלת מניות היא תהיה חסרה יכולת לייצג את האינטרסים שלה עצמה".ראה תמ"ש (ב"ש) 5150/06 נ.מ נגד נ.י. נתן ביום 31.7.08 (פורסם באתר נבו).

פירוק השיתוף בדרך של חלוקה  בעין של המניות

בתמ"ש 17220/04 (ים) ח.א. נגד ח.א. ואחרים (נתן ביום 10.7.07) דובר בחברה שהיתה בעלת חנויות בשכונת מלחה בירושלים והוחזקה על ידי שני אחים בחלקים שווים ביניהם.  

בקשת האישה לקבל את שווי המניות בשווה כסף כאשר תמורת ויתורה על זכויותיה במניות הבעל תועבר לידיה מלוא הבעלות בדירת בני הזוג נדחתה.

בין יתר הנימוקים לדחיית העתירה סמך  בית המשפט ידו על חוות דעת של מומחה שמונה להערכת שווין של מניות הבעל אשר אישר כי לא היו הברחות של כספים מהחברה וכי לא הוצגה תשתית עובדתית שיש בה כדי לעורר חשש למעמדה של  התובעת כבעלת מניות בחברה, כן הסתמך בית המשפט על כך שבין האישה ולבין גיסה (השותף עם בעלה) היו יחסים טובים "בענייננו לא הוצגה תשתית עובדתית שיש בה כדי לעורר חשש באשר למעמדה של התובעת כבעלת מניות בחברה, זאת אף אם מסיבות כלשהן לא יפעל מי מבעלי המניות בחברה לפירוקה. כפי שכבר הוזכר, המומחה לא מצא עדות לפעילות בלתי תקינה במסגרת החברה ו/או להברחת כספים. כמו כן, הצדדים אינם בעלי המניות היחידים בחברה, אלא בעלי מחצית המניות בלבד.
שותפותו של הנתבע 2 ומעורבותו בחברה מפחיתות את החששות מפני התנהלות לא תקינה המכוונת לפגוע בתובעת. יודגש  כי היחסים בין התובעת לגיסה – נתבע 2, טובים ובמסדרונות בית המשפט קיבלו זה את זה בחיבוק ובחום".

בית המשפט במקרה זה נתן זכות לבעל לרכוש את חלקה של האישה בשווה כסף על פי הערכת המומחה שמונה על ידי בית המשפט לחילופין הורה כי היה והבעל לא יהיה מעוניין לרכוש המניות תרשם האישה כבעלת 25% ממניות החברה

לסיכום

במקרה שבו קיים בן זוג אחד פעיל (בדרך כלל הבעל) ואחד סביל (בדרך כלל האישה) יטה בית המשפט בדרך כלל להורות  על רכישת המניות על ידי בן הזוג הפעיל לפי הערכת שווי שתיערך על ידי מומחה מטעמו. לפיכך מומלץ לנשים המגישות תביעות כאלה להגיש בקשה להערכת שווי המניות ככל בהקדם ככל שנתן.

יקשה על בית המשפט לכפות על הבעלים הפעיל חלוקה בעין של המניות מחשש להתערבות של בן הזוג האחר בענייני החברה בדרך לא ראויה תוך גרימת נזק לחברה.

במקרים בהם נתן יהיה להראות כי אין פגיעה במעמדו של בן הזוג הסביל יכול ובית המשפט יורה על חלוקה בעין של המניות לבקשת בן הזוג הפעיל הגם שזו אינה דרך המלך לפירוק חברות משפחתיות. כך למשל בעל שאינו מעוניין ברכישת מניות אשתו בשל העדר תזרים מזומנים מתאים יוכל לפחות לפרק זמן מסויים לדחות את הקץ אם יוכל להוכיח כי החברה ממשיכה לתפקד כתמול שלשום וכי לא נגרם נזק למעמדה של האישה כבעלת מניות ראה לעניין זה דוגמא ב בתמ"ש 17220/04 (ים) ח.א. נגד ח.א.

במקרים בהם שני בני הזוג פעילים בחברה יחולו הכללים הרגילים של פירוק שיתוף כגון מתן זכות סירוב ראשונה לאחד מבני הזוג לרכוש את זכויות בן הזוג האחר וכיוצ"ב.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
טיפים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark