עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: המדריך לנהג המואשם בעבירת תעבורה ו/או בתאונת דרכים
מידע משפטי בנושאים: מדריך לנהג - דיני תעבורה - עבירות תנועה - תאונת דרכים - עבירת תנועה קלה - ברירת משפט - תאונה - כתב אישום תעבורה - גרסת נאשם - פסילה מנהלית-רשיון נהיגה
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
נהיגה בשכרות
דיני תעבורה
תאונת דרכים
רשיון נהיגה
פסילה
מכון רפואי לבטיחות בדרכים
המדריך לנהג המואשם בעבירת תעבורה ו/או בתאונת דרכים
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

תחום התעבורה הינו תחום רחב המקיף סוגים שונים של עבירות, החל מעבירות שלצידן קנס בלבד, כגון חניה במקום אסור ועד לעבירות חמורות כגון, נהיגה בשכרות או גרם מוות.

עבירות תעבורה קלות מסוג ברירת משפט

נהג המבצע עבירת תעבורה קלה מקבל הודעת קנס שעליו לשלם תוך 90 ימים, אלא אם כן הודיע בתקופה זו על רצונו להישפט על העבירה או אם הגיש בקשה לביטול הדו"ח או המרתו באזהרה תוך 30 ימים.

את הבקשה לביטול דו"ח או להמרתו באזהרה רצוי לתמוך בטיעונים משכנעים ורצוי אף באסמכתאות.

תשלום הקנס משמעותו הודאה באשמה והנהג
יחויב בנקודות אם נקבע לעבירה חיוב בנקודות.

נהג שהודיע על רצונו להישפט יקבל הזמנה למשפט תוך שנה ורק במקרים מיוחדים רשאי בית המשפט להפחית מסכום הקנס המקורי.

הזמנה או הודעה לתשלום קנס נשלחת בדואר רשום ומסירתה תיחשב כדין
לאחר 15 יום מיום המשלוח, גם אם אישור המסירה לא נחתם, אלא אם הוכיח הנהג שלא קיבל את ההזמנה בשל סיבות שאינן בשליטתו.

עבירות תעבורה חמורות ותאונות דרכים

כתב אישום והזמנה למשפט תעבורה נמסר בדר"כ ידנית לנהג (למשל, אם נתפס ע"י שוטר) או נשלח בדואר רשום (למשל, אם מדובר צילום העבירה).

על גבי הדו"ח יופיעו פרטי בית המשפט אליו מוזמן הנהג והמועד שנקבע לתחילת המשפט.

כאשר מדובר בעבירות תעבורה חמורות או תאונות דרכים ישלח לנהג הנאשם כתב אישום בנפרד ותצורף לו הזמנה למשפט עם פרטי בית המשפט אליו הוא מוזמן והמועד שנקבע לתחי
לת המשפט.

אשר לגרסת הנהג - בדו"ח ידני תירשם גרסת הנהג על גבי הדו"ח עצמו ובעבירות חמורות הקשורות לתאונות דרכים או נהיגה בשכרות בנסיבות חמורות, ימסור הנהג את עדותו בתחנת המשטרה.

ישנה חשיבות גדולה לגרסה הראשונית של הנהג, שכן זוהי גרסה שניתנת
"בזמן אמת" והמשקל שיינתן לה על ידי בית המשפט יהיה בדר"כ מכריע.

על כן,
רצוי לפנות בהקדם האפשרי לעו"ד המתמחה בתחום התעבורה ועוד בטרם החקירה במשטרה.

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

קצין משטרה בדרגת פקח ומעלה ראשי לפסול מנהלית רישיונו של נהג לתקופה של 30-90 ימים.

פסילה מנהלית של 30 יום: גרימת תאונת דרכים או בעבירות המנויות בתוספת הרביעית, כגון: אי ציות לתמרור "עצור" או "האט", עקיפה בדרך לא פנויה, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים מהירות מופרזת העולה על 30 קמ"ש בדרך עירונית או ב- 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או מהירה.

פסילה מנהלית של 60 יום: גרימת תאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש.

פסילה מנהלית של 90 יום: גרימת תאונת דרכים קטלנית.

נהג שנפסל מנהלית רשאי להגיש בקשה לביטול הפסילה ובבואו של בית המשפט לשקול את הבקשה הוא יבחן שני שיקולים: 1) האם לקצין הפוסל היה יסוד סביר להניח
שיוגש כתב אישום. 2) אם אין בביטול הפסילה המנהלית כדי לפגוע בביטחון הציבור.

רצוי להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית באמצעות עורך דין המתמחה בתחום התעבורה, אשר יבחן את תקינות השימוע ואת יתר השיקולים שפורטו לעיל.

משפט תעבורה

תחילת המשפט בהקראת כתב האישום לנאשם וקבלת תגובתו – הודאה או כפירה.

ישנה אפשרות כי טרם תגובת הנאשם להאשמות נגדו הוא יבחר להעלות
טענות מקדמיות, כגון: "התיישנות", "הגנה מן הצדק" או "כתב האישום אינו מגלה עבירה". במידה ובית המשפט יקבל טענה מקדמית של נאשם הוא ראשי לזכותו.

הודה הנאשם בעבירה המיוחסות לו בכתב האישוםבית המשפט ירשיע אותו בעבירה בה הודה ויישמעו טיעונים ביחס לעונשו ובמסגרתם תגיש התביעה את גיליון ההרשעות הקודמות שלו בתחום התעבורה, לאחר שניתנה לו הזדמנות לעיין בו. בנסיבות מיוחדות, תגיש התביעה גם הרשעות פליליות קודמות.

כפר הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישוםיקבע בית המשפט מועד לשמיעת הוכחות ועדי התביעה יזומנו למועד זה. הנאשם יזמין את עדי ההגנה מטעמו.

אם לאחר שמיעת העדים ירשיע בית המשפט את הנהג בעבירה שיוחסה לו, יישמעו טיעונים לעונש כמפורט לעיל.

ביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם

בעבירות תעבורה שלא גרמו לתאונה שבה נפגע אדם פגיעה של ממש רשאי בית המשפט לפסוק את דינו של הנהג הנאשם בהעדרו.

נאשם שהוזמן כדין למשפטו ולא התייצב ייחשב כמודה בעובדות ובית המשפט יגזור את עונשו, למעט עונש מאסר או מאסר על תנאי.

נהג אשר נשפט שלא בפ
ניו רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין תוך 30 יום.

בית המשפט יבטל את פסק הדין אם
הוכחה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של הנהג או בכדי למנוע עיוות דין.

בקשה לביטול פסק דין צריכה להיות מפורטת, מלווה באסמכתאות ובתצהיר החתום ע"י עורך דין.

בתי המשפט נוטים שלא לבטל
פסקי דין שניתנו בהעדר הנאשם ולעיתים הדיון בבקשה נקבע לדיון.

על כן, מומלץ לנהג שנשפט בהעדרו ומבקש לבטל את פסק דינו לפנות לעו"ד המתמחה בתחום התעבורה, הן לצורך הגשת בקשה באופן מקצועי והן לשם ייצוג בדיון המשפטי.

עונשי בית המשפט לתעבורה

לשופט תעבורה מתחם שיקול דעת רחב בבואו לגזור את דינו של הנהג, שכן רוב העבירות אינן קובעות עונש מינימאלי.

קנס: בית המשפט רשאי להטיל על נאשם קנס בלבד או בנוסף לכל עונש אחר.

פסילת רישיון: בית המשפט רשיי להטיל על נאשם פסילה לכל תקופה שיחליט וזאת בהתאם לחומרת העבירה ונסיבותיה, הרשעותיו הקודמות בתחום התעבורה ושיקולים שונים אחרים.

ישנן עבירות בהן נקבעה תקופת פסילה מינימאלית, כגון: נהיגה בשכרות (שנתיים), אי ציות לתמרור "עצור" וגרימת תאונה ( 3 חודשים), אולם לבית המשפט שיקול דעת לסטות מרף הפסילה המינימאלי בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

פסילה על תנאי: בתי המשפט לתעבורה נוטים להטיל פסילה על תנאי כדבר שבשגרה אולם לא ניתן להטיל פסילה על תנאי במקום  פסילת מינימום.

מאסר: בעבירות תעבורה חמורות רשאי בית המשפט להטיל אף מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

בית המשפט לתעבורה שהטיל על נאשם מאסר בפועל רשאי
להורות שהמאסר ירוצה בעבודות שירות וזאת אם ימצא הנאשם כשיר לכך.

עבודות לתועלת הציבור: בית המשפט רשאי לפסוק כי נאשם יבצע עבודות של"צ וזאת בכפוף לחוות דעת שירות המבחן.

התחייבות כספית: בית המשפט רשאי להטיל על נאשם התחייבות כספית אשר משמעותה -  קנס על תנאי, קרי: התחייבות כי נאשם ישלם סכום כספי אם יבצע את העבירות שנקבעו בתנאי.

ערעור על פסק דין של בית המשפט לתעבורה

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה יוגש לבית המשפט המחוזי ויידון בפני דן יחיד (למעט עבירות של גרם מוות או הפקרה).

הערעור יוגש תוך 45 ימים מיו
ם מתן פסק הדין הסופי.

הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע העונש ועל כן, במקרים מתאימים, יש להגיש לעיכוב ביצוע העונש,(בדר"כ - פסילת רישיון או מאסר).

בית המשפט יבחן את מידת מסוכנותו של נהג המבקש לעכב את עונשו על פי השיקולים הבאים: חומרת העבירה ותוצאתה, נסיבות ביצוע העבירה, עבר פלילי הנוגע לעבירות תעבורה, אורך העונש שאותו מבקשים לעכב ושיקולים נוספים אחרים המצביעים על מסוכנות.

סיכום

עבירות התעבורה הינן עבירות שכל נהג, גם הזהיר ביותר, עשוי לעבור עליהן.

פסילה בפועל של רישיון נהיגה משבשת את מהלך החיים התקין ועל כן יש להתייחס במלוא הרצינות למעורבות בעבירות תעבורה, בתאונות דרכים ואפילו הקלות שבהן.

ייעוץ משפטי ע"י עו"ד המתמחה בתחום התעבורה עוד בטרם חקירת הנהג במשטרה והמשך, ייצוג משפטי בבית המשפט, עשוי לצמצם את הנזק ולהביא לתוצאות הרצויות.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark