עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: על החשיבות בקיום פיקוח מקצועי על עבודות בנייה
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - בניה - עבודות בניה - פיקוח בניה - מפקחי בניה - הסכם -
 
עורך דין אורי אסא

  מאת: עו"ד אורי אסא
על החשיבות בקיום פיקוח מקצועי על עבודות בנייה
מאת עו"ד אורי אסאלקיומו של פיקוח הנדסי מטעם מזמין עבודות בנייה על עבודת הקבלן נודעת חשיבות רבה ביותר, וזאת על מנת להבטיח ככל הניתן כי המוצר עבורו משלם המזמין סכומים ניכרים יהיה ברמה הנאותה.

האמור ברשימה זו מתייחס לכל אדם אשר מבקש לבצע בניה בהיקף משמעותי, בין אם מדובר בבניית יחידה צמודת קרקע, מבנה לצרכי תעשיה, אחסנה, מסחר וכד' ובין אם מדובר בתוספת למבנה קיים.

בדרך כלל אדם המזמין שירותי בנייה מקבלן אינו מצוי ברזי הבנייה, כאשר לעומתו מבצע העבודה – הקבלן בקי בהם היטב. חוסר יכולתו של המזמין להתמודד באופן שווה עם הקבלן, עלול לגרום לכך שמזמין העבודה לא יקבל את התמורה ההולמת לכספים ששילם, ובבניה עלולים להתגלות ליקויים ולעיתים אף ליקויי בטיחות, והמזמין ידרש להשקעות נוספות על מנת לתקן הטעון תיקון.

בנסיבות אלו קיימת כאמור חשיבות רבה לשכירת שירותי פיקוח מקצועי על הבנייה, כאשר תפקידו של המפקח לשמור על האינטרסים של מזמין העבודה ולוודא כי המוצר שיתקבל יהיה ראוי. גם הקבלן, כאשר הינו יודע, כי קיים פיקוח מטעם המזמין על עבודתו, יקפיד יותר בביצועה. אמנם, שכירת שירותי מפקח כרוכים בהוצאה נוספת, אולם, זו מתגמדת לנוכח התועלת הטמונה בה.

ראשית, יש להבטיח את כפיפותו של הקבלן להוראות המפקח, וזאת על ידי עיגון מעמדו בחוזה הבנייה עם הקבלן בו יש לציין כי על הקבלן לפעול לפי הוראות המפקח. למותר לציין, כי חובה לערוך עם הקבלן טרם תחילת העבודות חוזה מסודר ואין להסתפק בפירוט העבודות בלבד או בחוזה שהקבלן סיפק.

חשיבות עבודת המפקח באה לידי ביטוי במספר תחומים עיקריים (יש להתאים את היקף שירותי המפקח להיקף העבודות):

השלב הראשון הינו עוד טרם תחילת הבנייה – בשלב זה ניתן להעזר במפקח לשם הכנת המסמכים הטכניים המהווים חלק מהחוזה עם הקבלן, לשם עריכת מכרז לקבלנים השונים, בחינת הצעותיהם וניהול משא ומתן ולבסוף בבחירת הקבלן אשר יבצע את העבודות.

השלב השני הינו שלב ביצוע הבנייה – זהו כמובן השלב בו מעורבות המפקח הינה החשובה ביותר. בשלב זה תפקיד המפקח הינו לבחון את מכלול עבודת הקבלן, אופן ביצוע העבודה וטיב החומרים בהם נעשה שימוש. על המפקח לוודא כי הקבלן מבצע את עבודתו בהתאם להוראות החוזה והוראות החוק, כי עובדי הקבלן יודעים את מלאכתם וכי לא נעשים "קיצורי דרך" בבנייה.
מבחינת טיב החומרים, על המפקח לוודא כי החומרים המסופקים מתאימים לנדרש על פי חוזה הבניה וכי הינם עומדים בתקנים המחייבים. לעיתים קרובות מתגלות תוך כדי הבנייה בעיות שונות והמפקח יכול לתת פתרונות מתאימים לבעיות אלו. תפקיד המפקח בשלב זה הינו גם לוודא כי הקבלן עומד בלוחות הזמנים שנקצבו לו.

המפקח משמש גם גורם מאשר לצורך ביצוע תשלומים לקבלן עבור העבודה שביצע. בדרך כלל מומלץ לבצע תשלומים לקבלן בהתאם לקצב הביצוע באתר, וזאת הן על מנת לתמרץ את הקבלן והן על מנת שלא יווצר מצב בו שולמו כספים אך לא ניתנה תמורה בגינם. מקובל, כי המפקח בוחן את העבודות שנעשו ומאשר או שאינו מאשר את החשבונות שמגיש הקבלן. השימוש בגורם מקצועי כמפקח לצורך אישור התשלומים, גם מוריד את הלחץ של הקבלן על המזמין בנושא זה.

השלב השלישי הינו שלב השלמת הבנייה ומסירת המבנה למזמין – בשלב זה לאחר שהקבלן מודיע כי השלים את הבנייה, בוחן המפקח את העבודות ומורה אם יש מקום לבצע תיקונים בעבודות, ורק לאחר שהעבודה הושלמה לשביעות רצונו מאשר את ביצוע התשלום הסופי לקבלן.

היות והמפקח הינו איש אמונו של המזמין מול הקבלן חשוב לבחור באדם מהימן ולדרוש המלצות לגביו. אף עם המפקח יש לערוך חוזה מסודר ולעגן בו את תפקידי המפקח, היקף הפיקוח שינתן על ידו, התשלומים להם הינו זכאי וכד'. כמו כן יש להקפיד, כי למפקח יהיה ביטוח אחריות מקצועית בהיקף המתאים לעבודות הבניה.

כמובן שבנייה בתחום המגזר החקלאי כרוכה בהיבטים נוספים הנוגעים למינהל מקרקעי ישראל, האגודה השיתופית וכד', אולם נושאים אלו חורגים ממסגרת הענין שנדון במאמר זה ועליהם נרחיב בהזדמנות אחרת.

עורך דין אורי אסא עוסק ביעוץ וליווי משפטי בתחום המקרקעין והבניה ובתחום המשפט המסחרי.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש תחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אורי אסא
טיפים ממשרד:  עו"ד אורי אסא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אורי אסא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark