עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חקירה במשטרה - מעמדם ונוכחותם של הורים בהליכים פליליים של ילדיהם הקטינים
מידע משפטי בנושאים: משפט פלילי - עבירות נוער - חקירה במשטרה - חקירת קטין - נוכחות הורים בחקירה - הודעה להורים- עיכוב חקירה-דיני נוער וקטינים - בית משפט לנוער - חוקר נוער
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פלילי
עבירות נוער
חקירה
משטרה
אי הרשעה
כתב אישום
חקירה במשטרה - מעמדם ונוכחותם של הורים בהליכים פליליים של ילדיהם הקטינים
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

חקירת עד קטין

הזמנת קטין למשטרה לשם מסירת עדות תהיה בידיעת הוריו, אולם ניתן להזמין את הקטין ולחוקרו ללא ידיעת הוריו במקרים הבאים:

 1. 1.הקטין ביקש כי לא תימסר הודעה להוריובמקרה זה תימסר הודעה לפקיד הסעד אשר יהי רשאי על פי שיקול דעתו למסור הודעה להורים.
 1. 2.לדעת הקצין הממונה על החקירה הזמנת ההורים תעכב את החקירה בשל קושי להזמינם במאמץ סביר ויש יסוד סביר שהעיכוב יסכל את החקירה או יסכל מניעה של פשע.
יחד עם זאת, הודעה על החקירה תימסר לבגיר האחראי על הקטין או      
    
לקרוב בגיר של הקטין והודעה להורים תימסר מוקדם ככל האפשר.

 1. 3.לדעת הקצין הממונה על החקירה לטובת הקטין או לטובת החקירה נכון שלא להודיע להורים בשל היות החשוד בעבירה הוא בן משפחתו של הקטין.
4. יש חשש ממשי לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.

חקירת קטין חשוד

קטין החשוד בביצוע עבירה פלילית יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו.

אם לא ניתן לאתר את ההורהתימסר הודעה לקרוב משפחה בגיר או בגיר אחר המוכר לקטין ובלבד שנשמעה עמדת הקטין לעניין זהות אותו בגיר.

קטין שהגיע למשטרה כחשוד, בין אם נעצר ובין אם לאו – הקצין הממונה יודיע להוריו ללא דחוי לאחר שיידע את הקטין, אלא אם כן התנגד לכך הקטין מסיבה סבירה.

כאשר מדובר בקטין עצור יינתן משקל ראוי לרצונו (שלא להודיע להוריו) בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו ובלבד שתימסר הודעה לקרוב אחר.

חקירת קטין
חשוד בלא הודעה להורה או לקרוב אחר אפשרית רק באישור הקצין הממונה וכאשר ההודעה להורה עלולה:

 1. 1.לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר.
 1. 2.להביא לשיבוש הליכי חקירה בשל חשד סביר שהבגיר האחראי היה צד לעבירה שבה חשוד הקטין.
 1. 3.לפגוע בביטחון המדינהבעבירות בטחון.
ובכל מקרה תימסר הודעה להורים:

 1. 1.לאחר 8 שעות.
 1. 2.אם לא הודיעו לקרוב אחר, ההודעה להורים תימסר אחרי 6 שעות, אלא אם אכן אישר קצין נוער מרחבי למסור את ההודעה לאחר 8 שעות.
 1. 3.הטעם שהצדיק את אי ההודעה חדל מלהתקיים.
נוכחות הורה או קרוב אחר בחקירת קטין חשוד

קטין חשוד (שאינו עצור) זכאי לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה ולהיוועץ במי מהם לפני תחילת החקירה.

הכלל הוא שהחקירה תעוכב עד להגעת ההורה, אולם ישנם מקרים בהם תתחיל החקירה מבלי להמתין לנוכחות ההורה:

1. ההורה לא הגיע תוך זמן סביר.

2. ההמתנה עלולה להביא למשל, לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או אדם אחר או להביא לשיבוש הליכי החקירה.

3. לא ניתן לאתר את ההורים או קרוב אחר במאמץ סביר.

ההחלטה לחקור ללא הזמנת ההורה תנומק ותתועד –
בכתב.

הורה יורשה להיות נוכח בחקירת בנו הקטין, אולם אסור לו להתערב בחקירה והוא לא יצא מחדר החקירה אלא אם התיר לו החוקר לעשות כן.

החוקר ראשי להרחיק את ההורה מחדר החקירה אם:

1. ההורה הפריע לחקירה.

2. ההורה התערב בחקירה.

3. ההורה איים על הקטין באופן ישיר או במרומז.

חקירת עד קטין שהפך לחשוד

במהלך חקירה משטרתית של עד קטין עשוי להתעורר חשד שהקטין היה מעורב בביצוע העבירה – והוא יהפוך מ"עד" ל- "חשוד".

במקרה זה
הקטין יהיה זכאי לכל הזכויות להן זכאי קטין שנחשד בעבירה מלכתחילה כפי שפורט לעיל.

חשוב לציין כי המרחק בין "עד" ל"חשוד" הוא באזהרה בלבד אולם הנזק שעלול
להיגרם לקטין שהפך חשוד הוא משמעותי.

על כן, גם במקרים בהם מוזמן הקטין רק לעדות יש להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום הנוער.

- הליכים בבית המשפט לנוער -

בית המשפט ימציא להורה הקטין העתק של ההזמנה לדין ושל כתב האישום עם הודעה לפיה הוא רשאי להיות נוכח בשעת הדיון.

ייתכנו מקרים בהם יקבע בית המשפט מטעמים מיוחדים שירשמו,
שאין להמציא להורה עותק מההזמנה לדין ומכתב האישום.

בעת המשפט לנוער ראשי
לצוות כי הורה הקטין יהיו נוכחים בבית המשפט.

כל בקשה שראשי לבקש הקטין הנאשם, ראשי גם לבקש הורה הקטין או אדם אחר שבית המשפט הרשה
ו לכך.

הורה הקטין אף ראשי לחקור עדים ולהשמיע טענות במקום הקטין או יחד איתו.

להורה הקטין תהיה הזדמנות להביע עמדתו בפני בית המשפט לנוער לגבי החלטות שונות, כגון:

 1. 1.צו השגחה זמנית לשירות המבחן.
 1. 2.לפני החלטת בית המשפט לגבי קטין שביצע עבירה.
 1. 3.לפני הטלת עונש.
 1. 4.לפני החלטת בית המשפט לנקוט באמצעי טיפול.

סיכום

קטין שמסתבך עם רשויות החוק הפלילי, נקלע לעולם מנוכר ומאיים אשר ישפיע על עולמו בתחומים ורבדים שונים. לפיכך, תפקידו של ההורה הינו משמעותי וקיבל הכרה רשמית בחוק הנוער החדש, כמפורט לעיל.

מעמדו של ההורה בהליך פלילי שננקט כלפי ילדו הקטין בא לידי ביטוי בתמיכה הנפשית והרגשית לה נזקק הילד וכן במתן סיוע והדרכה משפטית מקצועית על ידי עו"ד המתמחה בתחום הנוער אליו מומלץ לפנות בהקדם האפשרי ועוד בטרם החקירה המשטרתית .
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark