עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תאונות תלמידים - המדריך המלא לביטוח תאונות אישיות לתלמידים
מידע משפטי בנושאים: תאונות תלמידים עורכי דין - דיני נזיקין - דיני ביטוח - תאונות ילדים - תאונה בבית הספר - פיצויים - נזקי גוף - צרכנות רפואית - קופת חולים - עיריה
 
עורך דין גלעד רמתי

  מאת: עו"ד גלעד רמתי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

דיני צרכנות
דיני נזיקין
תאונות תלמידים
תביעות קטנות
דיני ביטוח
תאונות תלמידים - המדריך המלא לביטוח תאונות אישיות לתלמידים
מאת: עו"ד גלעד רמתי

ביטוח התלמידים במערכת החינוך בביטוח תאונות אישיות נעשה מתוקף חוק לימוד חובה, התש"ט-1949.
על-פי הוראות החוק, מוטלת חובה על הרשויות המקומיות לבטח את התלמידים
שבתחום שיפוטן.
בפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים (לה
לן: "הפוליסה") מוגדר מהו "תלמיד".
מ
דו"ח שהוגש בשנת 2007 ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת לועדת החינוך, התרבות והספורט עולה כי לפי סקר שנערך ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה  84% מההורים לא ידעו ולא קיבלו כל מידע על הפוליסה לביטוח תאונות אישיות ועל הזכויות המוקנות להם במסגרתה.  

חשוב לציין שהיתרון בתביעה עפ"י פוליסה זו הינה שאין צורך להוכיח רשלנות של גורם כלשהו (כמו בתביעה נזיקית רגילה) והורי התלמיד יקבלו את הפיצוי מחברת הביטוח עם הוכחת הנזק.

עם זאת, תביעה במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים אינה שוללת תביעה נזיקית כנגד הגורם המעוול שגרם ו/או היה אחראי לנזק שנגרם לתלמיד.

מהות הכיסוי הביטוחי וסכומי הביטוח
הביטוח מכסה נזק גופני שנגרם לתלמיד (לפי הגדרת הפוליסה: "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני") של התלמיד בכל שעות היממה, במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם בין אם לנזק יש קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לאו.

המבטח ישלם את תגמולי הביטוח בכל אחד מהמקרים הבאים:
 •    במקרה מוות- חברת הביטוח תשלם להורי התלמיד סך של 141,000 ₪.
 • במקרה של נכות מלאה וקבועה- חברת הביטוח תשלם להורי התלמיד סכום ביטוח בסיסי בסך 376,000 ₪. אולם, באם מדובר באחוזי נכות גבוהים ישולם "מענק חומרה" בסך 50% מסכום הביטוח הבסיסי, כלומר: סך של 564,000 ₪.
 • במקרה של נכות חלקית וקבועה- במקרה זה תשלום חברת הביטוח יהא בהתאם לפיצוי שיחושב על פי האחוזים הקבועים לדרגת אי הכושר הקבועה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 מתוך סכום הביטוח הבסיסי (376,000 ₪) ולמעט דרגת נכות הנמוכה מ- 5% ולמעט דרגת נכות בגין צלקות אסתטיות.
 • במקרה של נכות זמנית- חברת הביטוח תשלם להורי התלמיד סך של 94 ₪ לכל יום החל מהיום ה- 6 בו התלמיד נעדר מהלימודים ובתנאי שהנכות הזמנית תימשך לפחות 21 ימים רצופים ובלבד שהתקופה לא תעלה בחישוב מצטבר על שישה חודשים. חשוב לציין שלא כל היעדרות מהלימודים תזכה את הורי התלמיד בפיצויים, הפוליסה מתנה את היעדרות התלמיד מהמוסד החינוכי באישור רופא מומחה בתחום הפגיעה או אישור המוסד הרפואי שבו היה התלמיד מאושפז.
במקרה שהתלמיד היה מאושפז בביה"ח יהא זכאי לתוספת של 50% מהסכום היומי לכל אשפוז. כלומר: עבור הימים שהתלמיד היה מאושפז מעבר ליום ה-5 יקבל סך של 141 ₪ עבור כל יום אשפוז.

האם קיים כיסוי ביטוחי גם במהלך חופשת הקיץ?
הביטוח קיים במשך כל השנה, כל שעות היממה כולל חופשת הקיץ ובתנאי שלתלמיד יש אישורים רפואיים מרופא מומחה ו/או בית החולים המאשפז.

חריגים לכיסוי הביטוחי
הפוליסה אינה מכסה את המקרים הבאים:
 • תאונת דרכים בישראל.
 • תאונת דרכים בחו"ל (ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי חריג זה באמצעות תשלום פרמיה בטרם היציאה לחו"ל).
 • נזק כתוצאה ממלחמה, מעשה איבה, טרור וכו'
 • נזק במהלך פעילות צבאית.
 • תאונת עבודה.
 • רשלנות רפואית.
 • מחלה- בתנאי שהמחלה אינה נובעת מתאונה המכוסה בפוליסה.
 • נפגע שגילו אינו עולה על 45 שנה ביום תחילת הכיסוי הביטוחי.
 • נפגע שגילו במועד התאונה הינו מעל 14 שנים וניזוק כתוצאה מהשתתפות פעילה בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע.

מהי תקופת ההתיישנות בתביעה מול חברת הביטוח במקרה של תאונות תלמידים?
מועד התיישנות התביעה הינו 3 שנים לאחר הגיע התלמיד הנפגע לגיל 18. כלומר, הגיל המקסימאלי שבו ניתן יהיה לתבוע פיצויים מחברת הביטוח במסגרת הפוליסה תהא  עם הגיעו של התלמיד הנפגע לגיל 21.  

האם גם הורי התלמיד מכוסים בביטוח במקרה שנגרם להם נזק?
ההורה יהא מכוסה במקרה של נזק בסכומי ביטוח זהים לנזקי התלמיד כפי שצוינו לעיל אולם בתנאי שנטלו חלק בפעילות רשמית של המוסד החינוכי המתקיימת בשטחו או מחוץ לשטח המוסד החינוכי כמלווה טיולים ו/או בכל אירוע רשמי אחר מטעם המוסד החינוכי ללא קבלת שכר.
כלומר, להבדיל מהכיסוי הביטוחי המלא במשך כל מקום בכל שעות היממה שחל על התלמיד ניתן להבחין ש
על ההורה חל הכיסוי רק במקרה שהוא/היא פועל/ת בהתנדבות מטעם המוסד החינוכי בו נוטלים חלק ילדיו/ה.


אירעה תאונה חו"ח- מה עלי לעשות?

כמו בכל תביעה משפטית, חשוב מאוד לשמור מסמכים שמהווים למעשה את הראיה להוכחת הנזק.

יש לשמור כל מסמך רפואי וכל קבלה ותיעוד של
ההוצאות שהוצאו בגין התאונה, כגון: תרופות, עזרים רפואיים, הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים וכו'.

כמו כן, מומלץ לצלם את מקום התאונה וזאת על מנת להוכיח רשלנות (במידה ואכן קיימת) כנגד הגורם שגרם לרשלנות ו/או הגורם המפקח כגון: המוסד החינוכי, משרד החינוך וכו'.

לא
חר איסוף כל התיעוד שלעיל מומלץ לגשת לעו"ד העוסק בתחום הנזיקין על מנת להעריך את סיכויי התביעה כנגד הגורם המעוול.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
טיפים ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark