עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מזונות זמניים לאישה לצורך מימון הוצאותיה המשפטיות הן בהליך הגירושין והן בכלל
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - דמי מזונות - מימון הוצאות משפטיות - מזונות זמניים - גירושין - גט - בני זוג - אלימוני - אלימות כלכלית בגירושין
 
עורכת דין ליאן קהת

  מאת: עו"ד ליאן קהת


מזונות זמניים לאישה לצורך מימון הוצאותיה המשפטיות הן בהליך הגירושין והן בכלל
מאת: עו"ד ליאן קהת


צדדים להליך גירושין נאלצים להוציא סכומי כסף נכבדים לצורך מימון הוצאותיהם המשפטיות לרבות אגרות משפטיות , הוצאות עורכי דין, הוצאות חוקרים ומומחים.

מימון הוצאות משפטיות הוכר בפסיקה כחלק ממזונות אישה בהם צריך לשאת בעלה.

לענין זה ראה פסק דינו של כבוד השופט  דרורי בבר"ע (י-ם) 1081/05 פלוני נ' אלמוני (פורסם באתר נבו) פסקה 69:

"...כאשר מדובר בפער כלכלי משמעותי בין בעל לבין אישה, יש חשש כי אי פסיקת מזונות זמניים בשיעור הולם, תיצור פערי כוחות בין בני הזוג, בעת המשא ומתן לגירושין, ובעת ההליכים     המשפטיים ביניהם. ייתכן כי אישה שהמזונות הזמניים שנפסקו לה יהיו נמוכים, או שלא ייפסקו     לה מזונות זמניים כלל, תמצא במצב נחות כל כך, עד שתהיה מוכנה במסגרת הסדר משא ומתן לגירושין או במהלך התדיינות ממושכת- שהבעל העשיר יכול להרשות לעצמו לוותר על המגיע     לה....

ובהמשך: "...יש לשקוד, עד כמה שניתן, להביא את בני הזוג למצב פחות או יותר שוויוני מבחינה כלכלית בסיום הנישואין, ופועל יוצא מכך הוא כי במשא ומתן לקראת הגירושין עצמם, מן הראוי כי כל אחד מבני הזוג יימצא באותו מצב כלכלי, פחות או יותר."

בע"א 330/56 פרידמן נ' פרידמן, פ"ד יא(1) 502, נקבע כדלקמן:
    
"(א) תשלום הוצאות המשפט הנגרמות לאשה בקשר לתביעת מזונות שהוגשה על ידיה נגד בעלה, הוא בגדר אלימוני pendente lite, שכן דרוש הדבר "לשם השגת הצדק" במשפט שבינה לבין בעלה. אסמכתא מפורשת לכך מצויה בפסק הדין שניתן עלי ידי בת הדין המיוחד בענין אלפרט (2),ובו נאמר:
     "אלימוני  
pendente lite הוא מה שהבעל מצטווה לשלם לאשתו במשפטים שבינו לבינה, אם     לשם גירושין ואם לשם פירוד משפטי, בין אם המשפט הוחל על ידו בין אם הוחל נגדו, כדי לספק לה האמצעים הדרושים לשם השגת צדק או למזונותיה הרגילים" (בית דין מיוחד 1/28 אלפרט נגד יו"ר ההוצאה לפועל (1920-33), פל"ר כרך 1, ע' 395, 397, (2))   "                          
    
וראה גם ע"א 51/78
פלוני נ' פלונית (לקוח מהאתר תקדין):
"המסקנה השנייה היא כי אין כללים אחידים ואוטומטיים, אלא הצרכים הללו נמדדים "לפי תנאי הזמן והמקום", הווה אומר, יש לבדוק בין היתר, בכל מקרה, מהו מצבה הכספי של האישה ויכולתה לכסות את ההוצאות מן הסכומים העומדים לרשותה ואם תוכל, למשל, לממן את ההליכים להבטחת זכויותיה ולצפות לקבלת הוצאותיה רק עם תום הדיונים. כן ראוי שתיבחן טיבה של התביעה בה מדובר ואם קיימים לפחות נתונים לכאוריים המצדיקים יזומה. לאור הגדרת אופיה של השאלה שלפנינו, היינו בחינת צרכיה האמיתיים של האשה במסגרת מזונותיה, אין גם נפקא מינה אם המדובר בהוצאותיו של המשפט בו נידונים הצרכים האמורים או בהוצאות הכרוכות במשפט אחר ובלבד שעניין לנו עם סיפוק צרכים אמיתיים במישור היחסים בין הבעל לאשתו ולא בהתדיינות לשמה.
כללים אלה היו ישימים גם במקרה שלפנינו; זכותה של המשיבה להוצאותיה במשפט המזונות, לגביה לא הוגשה בקשה מקדמית, כגון זו שהוגשה בע"א 300/56, יכלה, כאמור, להיבחן ולהידון כפשוטם של דברים במסגרת הוראותיה של תקנה 476 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963. אולם אם החליט בית-המשפט לדון בענין מבחינתו העקרונית וקבע, כי האשה התחייבה בתשלום 27,000 ל"י לפרקליטה וכי מדובר בצרכים אמיתיים, לא מחוור לי מדוע ראה עצמו בית-משפט קמא כבול לסכומים הקבועים בתעריף המינימלי של לשכת עורכי-הדין אשר מבחינתו של בית-המשפט אינו בגדר אמת מידה נוקשה שממנה אין לסטות בין למעלה ובין למטה."

    
וכן גם תמ"א (ת"א) 90/86 לבנון נ' לבנון (לקוח מהאתר תקדין):
"הלכה פסוקה היא כי הוצאות שמוציאה האישה לשם ניהול משפט, כאשר המשפט הוגש על מנת לממש את צרכיה האמיתיים של האשה, על הבעל להחזיר לה הוצאות אלו (ראה: ע"א 51/78, פד"י כרך ל"ג חלק שני, עמ' 505 בעמ' 516-7), ויש לראות יציאות כאלה, כולל תשלום שכ"ט לעו"ד, כאילו הינם חלק מהמזונות הכוללים שחייב בעל לאשתו.
במקרה זה טענה האישה כי השכר ששילמה לעורך הדין, היה עבור ניהול תביעת הנזיקין כנגד הבעל, וכן עבור ניהול חלק מההליכים שהתקיימו במשפטי המעמד האישי של הצדדים. ברור הוא שעל מנת לממש את זכויותיה המוקנות לאשה בדין, ובכלל זה לממש את צרכיה האמיתיים של האשה, לאחר שנגרמה לה נכות בשיעור של 27% בעטיו של הנתבע, היה עליה לשכור עו"ד בכדי שזה ינהל את "המערכה" כדין, ושכר טרחתו הוא בגדר צרכיה של האשה, כאמור לעיל".

    
במסגרת הליכים משפטיים שפתחה אישה כנגד בעלה לרבות תביעות מזונות     אישה וילדים ותביעות רכושיות פנתה האישה ובקשה כי בית המשפט יפסוק     לזכותה מזונות זמניים לצורך מימון הוצאותיה המשפטיות. האישה נימקה     בקשתה בכך שהשתכרותה נמוכה בעוד בעלה הינו אדם אמיד ביותר ואיש     עסקים בעל חברות מצליחות.

כבוד השופט בן ארי, קבל את בקשת האישה ופסק לזכותה של האישה     מזונות   בסך של 80,000 ₪ (שמונים אלף)  לצורך מימון ההוצאות שכבר     מימנה בקבעו:
    
"מקובלים עלי נימוקיה של המבקשת. ועל כל אלה יש להוסיף את הבנת     המציאות בה היא עומדת : "מאבק משפטי כנגד אדם אמיד כשאין     באמתחתה כסף לממן את המאבק, ויחסי הכוחות שנכפו עליה אינם     שוויונים ועל אי שיוויון זה היא נאבקת. משכך אני מחייב את הבעל לשלם     לה בתוך 14 יום סך של 80,000 ש"ח בין ההוצאות /השכר שכבר מימנה ובגין     הצפוי בתקופה הקרובה. אם ימשכו ההליכים זמן רב אדרש בשנית לבקשה     מעין זו." ראה תמ"ש 39811/08 החלטה מיום 10.5.10".

לסיכום נראה כי במקרים בהם יחסי הכוחות בין בני הזוג אינם שווים וכאשר מדובר באישה שנתמכה בבעלה והיתה החוליה החלשה מהבחינה הכלכלית יטו בתי המשפט לפסוק לזכות האישה מזונות  שיאפשרו לה לממן את הוצאותיה המשפטיות השונות.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
טיפים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark