עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חלוקת דירת המגורים במקרה גירושין – חלק א'
העברה או מכירת הדירה מבן זוג אחד לבן הזוג השני
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - גרושין - חלוקת דירת המגורים
 
עורך דין איתי ד. גור

  מאת: עו"ד איתי ד. גור
חלוקת דירת המגורים במקרה גירושין – חלק א'
העברה או מכירת הדירה מבן זוג אחד לבן הזוג השני
מאת: עו"ד איתי ד. גור

בהתחשב בכך שאצל זוגות רבים דירת המגורים המשותפת הינה הנכס העיקרי והמשמעותי המצוי בידיהם , מובן כי לשאלה של אופן ודרך החלוקה של דירת המגורים המשותפת, במסגרת כלל החלוקה והאיזון של נכסיהם המשותפים של בני הזוג העומדים בפני פרוק התא המשפחתי ו/או גרושין , נודעת חשיבות ראשונה במעלה . נוסיף לכך את העובדה כי מעבר למשמעות הכלכלית וההיבטים המשפטיים הנלווים למכירת וחלוקת כספי התמורה של דירת המגורים, יש לעתים בנוסף משמעויות נוספות בתחומים הרגשיים – סנטימנטליים ובמישורים הפרסונליים האחרים , וממבט ראשון נקבל דרך שנראית כמעט ללא מוצא . התשובה לכך טמונה , כמובן, בניווט זהיר ומקצועי של ההיבטים השונים הנוגעים לפרוק שיתוף דירת המגורים במינימום נזקים, בבחירת האופציה האידיאלית המתאימה לכל אחד ואחד , על פי היתרונות והחסרונות של כל דרך ודרך בה נבחר במבוך דרכים זה.

טרם שנכנס לעובי הקורה, חשוב להדגיש כי לבני הזוג עצמם נתונה הבחירה להסכים על דרך פירוק השיתוף בדירה נתונה, אלא אם כן מתעוררת מחלוקת ו/או שאחד מבני הזוג לפי רצונו, משיקולים שונים, הגיש תביעה לפרוק השיתוף לבית המשפט למשפחה (או בבית הדין במסגרת תביעת גירושין כרוכה). במקרה האחרון, לאחר שבית המשפט נוכח כי הצדדים ו/או באי כוחם אינם מסוגלים להגיע להסכמות שעשויות להקטין את הנזקים הצפויים, הרי שבמצב שכזה יקבע בית המשפט או בית הדין את דרך החלוקה של הדירה, באמצעות מינוי כונסי נכסים למכירתה, ואת יחס חלוקת תמורת המכירה. במאמר מוסגר נוסיף כי אמנם קיימות הגנות מסוימות ובלתי שכיחות במיוחד כנגד עצם המכירה ,בעיקר לאשה בנסיבות מסוימות ושעיקרן: צו קודם בזמן של ביה"ד הרבני לזכות האשה "למדור ספציפי בדירת המגורים" , ושל הגנת סע' 40א' לחוק המקרקעין הנוגעת לעיכוב המכירה להבטחת הסדר מגורים חלופי לילדים ולבן הזוג המחזיק בהם. ואולם יודגש כי הגנות אלו לעולם אינן מוחלטות, וככלל סופן להביא אך לדחיית מכירת הדירה ופינויה ולא לסיכול התביעה עצמה.

פירוק השיתוף בדירה יכול להיעשות אם כן במספר דרכים, כאשר ישנן שתי דרכים עיקריות ודרכים נוספות המהוות שילוב בינהן.

בחלק זה של המאמר נדון באפשרות של העברת או רכישת חלקו של אחד מבני הזוג ע"י בן הזוג השני. בחלקו השני של המאמר נדון באפשרות של מכירת הדירה לצד ג' (קונה זר) וחלוקת התמורה בין הצדדים כפי שסיכמו בניהם או כפי שקבע בית המשפט.
לכל אחת מהאפשרויות יש יתרונות וחסרונות משלה ויש להתאים לכל מקרה לגופו את האפשרות התואמת את נסיבותיו בצורה הטובה ביותר.

העברת או רכישת חלקו של אחד מבני הזוג ע"י בן הזוג השני:
העברת או רכישת חלקו של בן זוג בדירה מבן הזוג השני הינה זכות קדימה בדין, ואולם זו אפשרית בפועל ורלוונטית אך בשלושה מקרים. האחד, כאשר לאחד מבני הזוג יש יכולת כלכלית המאפשרת לו לרכוש את חלקו של בן הזוג השני. המקרה השני הוא כאשר אחד מבני הזוג מוותר, ללא תמורה ומסיבות שונות, על זכויותיו לטובת בן הזוג השני או לטובת ילדיו . המקרה השלישי, הנפוץ ביותר, הוא כאשר אחד מבני הזוג צבר במהלך שנות הנישואין זכויות סוציאליות ו/או כספים וחסכונות , כאלו העולים על ערך שווים של זכויות בן הזוג האחר, באופן שלאחר הערכת שווים נמצא כי חלקו של בן הזוג בדירת המגורים דומה לחלקו של בן הזוג השני בזכויות הסוציאליות.
להעברת חלקו של בן זוג אחד לבן הזוג השני יתרונות וחסרונות- ואלו עיקרם:

היתרונות:
א. במקרים רבים הזכויות הסוציאליות של בן הזוג אינן ניתנות לפירעון במעמד הגירושין וזכותו עפ"י דין לחלקן רק במועד בו ניתן לממשן. מצב כגון זה עשוי לגרור שותפות כלכלית רבת שנים בין בני הזוג המתגרשים, מצב בלתי רצוי במרבית המקרים.
ב. אפשרות להסכמה להקטנת תשלום המזונות במקרה בו מעורבים קטינים: במקרה של מכירת דירת מגורים משותפת יחידה, יהיה על בן הזוג החייב במזונות לשאת בין היתר גם בתשלום דמי המדור עבור הקטינים (בין בהשתתפות בחלק היחסי של דמי השכירות , ובין במימון חלק יחסי במשכנתא שתלקח לצורך רכישת דירה חלופית למגורי הילדים). במקרים רבים, בעיקר וככל שמדובר בילדים קטנים יותר, נשיאה בתשלום המדור לאורך השנים אינה משתלמת, שכן בדר"כ הסכום שיתקבל בפועל ע"י כל אחד מהצדדים ממכירת הדירה , אינו מספיק לצד כלשהו לרכישת דירה חלופית מבלי להסתייע במשכנתא, ולעתים אף יעמיד את הצדדים במצב של כורח לשכור דירה ללא כל אפשרות לקניה. באמצעות העברת חלקו של בן הזוג האחד לבן הזוג השני, מאפשר בן הזוג המעביר לילדיו להמשיך ולהתגורר בדירה ללא חובות ו/או הוצאות בקשר לכך, ובכך פוטר את עצמו מחובת תשלום דמי המדור לקטינים לאורך השנים.
ג. הקניית יציבות לקטינים הנותרים לגור בדירה המשפחתית בתקופה כה קשה בחייהם.
ד. חיסכון בתשלום מיסי מקרקעין: העברת דירה בין בני זוג במסגרת הסכם גירושין, פטורה מתשלום מס שבח ומס רכישה. לעומת זאת במכירת הדירה לצד ג' יחויבו בני הזוג בתשלום מיסי המקרקעין ללא כל זכאות מיוחדת לפטור מכח הגרושין.

חסרונות לדוגמא לאפשרות זו:
בן הזוג המעביר/המוכר את חלקו עשוי להיוותר עם זכויות סוציאליות שאינן ניתנות למימוש במועד הגירושין והוא יהא מחוסר אמצעים לרכישת/השכרת דירת מגורים חלופית עבור עצמו. כמו כן, במידה ועל הדירה המשותפת רובצת משכנתא שתועבר על שמו של בן הזוג המקבל את חלקו של השני, לא תמיד מסוגל יהיה בן זוג זה לשאת בתשלומי החזר המשכנתא החודשיים.

בחלקו השני של המאמר נדון באפשרות של מכירת הדירה לצד ג' (קונה זר) וחלוקת התמורה בין הצדדים כפי שסיכמו בניהם או כפי שקבע בית המשפט.


הערה: אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואין להסתמך על האמור מבלי להוועץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark