עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הקמת רשות כיבוי ארצית– בעקבות השריפה בכרמל
מידע משפטי בנושאים: משפט מנהלי - השריפה בכרמל - שירותי כבאות - דיני תאגידים - חברה עירונית - משפט מסחרי - שירותי כבאות - דיני מכרזים - שריפה בכרמל - שלטון מקומי
 
 עורך דין אהוד גרא

  מאת: עו"ד אהוד גרא
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני חברות
מכרזים ציבוריים
הסכם
ליטיגציה
משפט מנהלי
חברה עירונית
מכרזים
הקמת רשות כיבוי ארציתההיבט הארגוני-משפטי
מאת: עו"ד אהוד גרא *

השריפה בכרמל  בראשית חודש דצמבר והקשיים הגדולים שהיו למערך הכיבוי הקיים לכבות אותה בזמן סביר, חשפו את הצורך לבצע שינויים יסודיים במערך זה מיד ולקראת העתיד. אם לסכם את הכשלים העיקריים שהתגלו, הרי שהם אלה:    

  • זמן התראה ארוך מנע כיבוי הדליקה בראשיתה;
  • מערך הכיבוי הנוכחי אינו ערוך לכיבוי שריפות במקומות שהגישה אליהם קשה, דוגמת יערות;
  • מספר הכבאים והכבאיות וגם כמויות חומרי הכיבוי אינה מספיקים;
  • הציוד [ואולי גם שיטות הפעולה] מיושן ואינו עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר;
  • למרות שהדבר התברר בשריפה אחרת מן הזמן האחרון [במגדל שלום] מערך הכיבוי אינו יכול להתמודד אלא עם שריפות קטנות ובינוניות בדירות ומפעלים בישובים ובקומות נמוכות, לכל היותר בשריפות קוצים במקומות נוחים לגישה.
שריפות מעשה ידי אדם, בכוונה או ברשלנות, ושריפות שהטבע גורם להן קורות בהרבה ארצות. לעומת זאת, שריפות [בעיר, בכפר ובטבע] בעת מלחמה הן, לגבינו עניין אחר. אצלנו, פריצת מלחמה בסדר גודל זה או אחר, היא עניין של זמן. יתר על כן, כפי שאנו מתבשרים על ידי מומחים, גם רעש גדול הוא עניין של זמן, וכידוע, רעידות אדמה ושריפות הולכים יד ביד.

על מערך הכיבוי הקיים אין להכביר מלים. התיאור החוזר ונשנה של הפיצול לעשרות איגודי כיבוי, כלים מיושנים, תקנים חסרים ויכול מוגבלת מורים היום היטב לכל. כל מלה נוספת תהיה בגדר זריעת מלח על פצע פתוח. אני גם שותף לדעה כי אין צורך בהקמת ועדת חקירה, הן כדי לברר מה ארע, או מה לא בסדר או מה צריך לעשות. הדברים ברורים למדי. בכלל, אני סבור שהממשלה צריכה למשול, וזה כולל את פעולת איסוף המידע, חשיבה וקבלת החלטה, ולא צריך למנות ועדה ציבורית שתעשה זאת. מסקנות אישיות [התפטרות] בעקבות הטלת אחריות מיניסטריאלית ממילא לא יוסקו. וזה גם לא העיקר.

הרפורמה של שירותי הכבאות מחייבת הקמת מטה ארצי, שיחידות הכבאות האזוריות, יהיו כפופות לו. המחלקות הראשונות שיש להקים במטה הן מחלקת מידע, תרכז את כל הידע בתחום; מחלקת הדרכה, שתדריך ותפקח על הרמה המקצועית של כל המערך, לרבות הפעלת בית ספר; ומחלקה מניעה, אשר תהיה מופקדת, במסגרת ועדות הבנייה ופורומים נוספים, על הקטנת הסיכויים לפריצת שריפות, תוך נקיטת האמצעים המיטביים הידועים.

עם זאת עיקר המאמץ [הכספי] צריך להיות מופנה לכיבוי שריפות, בעתיד. ההערכות לכיבוי שריפות שצריכה לה
יות מותאמת לשריפות הצפויות, על פי הניסיון: שריפות עירוניות, תעשייתיות, שדות וקוצים, בנייני קמות, שריפות בהיקף גדול, שריפות יער ושריפות במהלך מלחמה, מלחמה מוגבלת [לבנון, רצועת עזה וכד'] ומלחמה כללית [המפרץ, איראן וכד'].

כל שריפה, על-פי סוגה ועל פי מיקומה [לרבות 'צירופים' של שריפות] צריכה לקבל את המענה האופטימאלי, בהתאם לידע המקצועי, שיביא לכיבויה במינימום של נזקים. בהנחה סבירה, כי האמצעים שיתנו את המענה כוללים תוספת ניכרת של תקציב, שתאפשר רכישה והפעלה של מטוסי כיבוי, מכוניות כיבוי משוכללות ותוספת כוח אדם, וזאת במשך מספר שנים, השאלה הנשאלת היא: מהו המבנה המשפטי-ארגוני המתאים ביותר להפעלת מערך הכיבוי הארצי [שייתן מענה החל משריפה 'קטנה' ועד לשריפות ענק, בשלום ובמלחמה], באחריות איזה משרד או שר צריך המערך הזה להיות? וכיצד ישתלבו איגודי הכבאות הקיימים, במסגרתו?

להיותנו מדינה קטנת מימדים [אם כי לא דלת אוכלוסיה], ולכך שעיקר סיכוני האש מרוכזים במחצית הצפונית שלה, יש משום יתרון בנושא הכיבוי. כמו ששאר שירותי החירום [משטרה, מגן דוד אדום, בתי סוהר, נמלים ונמלי תעופה] הם ארגונים ארציים עם היררכיה פנימית, כך גם יש לארגן את רשות הכיבוי הארצית. אירועים 'מקומיים' יטופלו, כבעבר, על ידי התחנות המקומיות [גם בעניין מספר התחנות, מיקומן, גודלן ציודן וכו' תערוך רשות הכבאות רפורמה], שריפות 'אזוריות' יטופלו על ידי מספר תחנות, לפי העניין. למותר לציין שככל שהכיבוי יהיה יותר יעיל ומהיר, כך תהיינה השריפות יותר קטנות. התחנות, שהיום מופעלות על ידי איגודים יועברו להפעלה על ידי הרשות החדשה, כמו גם כל תקציבם.

מערך הכיבוי צריך לפעול בשיתוף פעולה עם חיל האוויר, לפחות בשני נושאים: האחד, צי מטוסי כיבוי קטן, שיוכפל בתקופות הקיץ [ובאירועי שיא גם יגייס מטוסי כיבוי מחו"ל]; ומטוסים ללא טייס אשר 'יפטרלו' בתקופות ובאזורים שמועדים לפורענות ויתריעו על שריפות בראשיתן.

בעת מלחמה יחולו על רשות כיבוי האש אותם הסדרים החלים על יתר שירותי החירום במדינה, והם יופעלו במסגרת פיקוד העורף.

העברת עובדי האיגודים מהאיגודים אל הרשות, תעשה בלא פגיעה בזכויותיהם, בדומה למה שנעשה עם העברת עובדי רשות הנמלים להיות עובדים של חברות הנמלים. באשר לנכסי המקרקעין של תחנות הכיבוי וכן ציוד הכיבוי הקיים שלהן, שבבעלות האיגודים ו/או הרשויות המקומיות, אלה יועברו לידי הרשות, או יוחכרו לה לתקופות ארוכות. בתמורה לכך, יקוזזו משוויים של  אלה כל הכספים אשר הועברו לאיגודים במרוצת השנים מקופת המדינה, לרבות באמצעות רשויות מקומיות.

מערך הכיבוי, בדומה למגן דוד אדום ולמשטרה, יפתח את מערך המתנדבים שלו. בנוסף, יופעל המערך בצורה כלכלית ככל האפשר, ובכל מקום שבו יש הצדקה ואפשרות לגביית תשלום [לרבות במסגרת תביעות שיבוב שמוגשות על ידי חברות הביטוח] יגבה מערך הכיבוי תשלום [לא סמלי] ממי שימצא אחרי לשריפה.

לסיום, יש לשקול שכפי שמפעל הפיס מממן פרויקטים בשלטון המקומי, ומשרד האוצר מחייב את מפעל הפיס לבנות ברשויות המקומיות מכסה שנתית של כיתות לימוד, כך גם ניתן להקצות מרווחי מפעל הפיס, במסגרת של תכנית חומש, מקורות לשיפור מערך בכבאות.

----------------------------------
* הכותב, משפטן מומחה בתאגידים ציבוריים ,שימש מנכ"ל משרד הכלכלה והתכנון, סמנכ"ל משרד התחבורה, היה שותף להקמת רשות שדות התעופה, וייעץ בנושאי הטלפון הסלולארי, תהליכי הרפורמה בנמלים. כיום הוא מנהל משרד עורכי דין שמתמחה במכרזים.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
טיפים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark