ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
www.law-info.co.il - חיפוש מאמרים באתר לפי שם הכותב
יואב ציוני ושות', משרד עורכי דין
נמצאו 42 תוצאות.
 
החלטה חשובה לטובת המעסיקים בתביעות עובדים זרים-פגם בייפוי הכוח של העובד הזר *
מידע משפטי על: דיני עבודה - תביעות נגד חקלאים - עובדים זרים מתאילנד - פגם ביפוי כח - מגזר חקלאי - עובד זר
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני ועו"ד שמואל גלנץ
העסקת עובדים פלסטינאים בתחום החקלאות – קריאה לחשיבה מחדש
מידע משפטי על: דיני עבודה - מגזר חקלאי - חקלאים - חקלאות - עובדי שטחים - עובדים זרים - מת"ש - רשות האוכלוסין - זכויות עובדים - הפרשות - ניכויים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הטיות קוגניטיביות בשיפוט – חלק ב בעקבות תגובת קוראים דצמבר 2012
מידע משפטי על: פלילי - הטיות שיפוטיות - שיפוט - שופטים - עתירות אסירים - שחרור מוקדם
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הגנת הטיפשות בדיני המס הפליליים
מידע משפטי על: פלילי - עבירות מס - דיני מיסים - מיסוי - תחבולה לצורך התחמקות ממס - יסוד נפשי נדרש - הרשעה בפלילים - הגנת הטיפשות - הגנת אי שפיות - משפט ונוירולוגיה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הטיות קוגניטיביות וטעויות שיפוטיות בדין הפלילי
מידע משפטי על: פלילי - משפט פלילי - ענישה - שיפוט - הטיות שיפוטיות - מחקרים בתחום המשפט - משפט ופסיכולוגיה - פסיכולוגיה שיפוטית - סטריאטיפים - קיצור מאסר
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הרהורים על עצמאות שיקול הדעת השיפוטי בתיקי מס פליליים
מידע משפטי על: פלילי - עבירות מס - - עבירת מס - דיני מיסים - העלמת הכנסות - תיקי מס פליליים - כוונה פלילית - נטל הראיה - הרשעה אוטומטית - שיעור זיכויים - שיקול דעת
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
דיני מיסים – בחינת אי תלות הכנסות בני זוג - האפשרות של בני זוג לתבוע חישוב נפרד לאור הילכת מלכיאלי
מידע משפטי על: דיני מיסים - מס הכנסה - חישוב מס של בני זוג - עסקים במשפחה - חישוב נפרד - הלכת מלכיאלי - פסה"ד בענין קלס - משפט מסחרי - החלה רטרואקטיבית
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל הוראת שעה 15.11.11-30.6.12
מידע משפטי על: דיני מיסים - מס הכנסה - נוהל גילוי מרצון - הכנסות ונכסים מחו"ל - מיסוי בינלאומי - דיני חברות - מיסוי חברות ויחידים - הוראת שעה - רשות המיסים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
פגם בנוסח ייפוי הכוח של מס הכנסה מאפשר לנישומים להתנער מהסכמי שומה שנחתמו על ידי המייצג בלבד
מידע משפטי על: דיני מיסים - מיסוי חברות ועסקים - יפוי כח - יחסי עו"ד לקוח - יחסי רואה חשבון ולקוח - מייצג - שליחות - ביטול שומה - מס הכנסה - פקיד שומה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הצהרת הון - ייחוס הפרשי הון שניצמחו בשנה סגורה לשנה פתוחה עומד בסתירה להוראות הדין
מידע משפטי על: דיני מיסים - הצהרת הון - נישום - השוואת שומות - הפרשי הון - דיני חברות - עבירות מס - שומה - סעיף 147 לפקודת מס הכנסה - כופר
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הפיתרון הרצוי לבעיית גזי החממה- ינואר 2012 - חלק ראשון
מידע משפטי על: איכות סביבה - מיסוי בינלאומי - מיסים - גזי חממה = סחר בפליטות - מס פחמן - פרוטוקול קיוטו - התחממות האקלים - מדיניות ופתרונות - אנרגיות נקיות
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הפיתרון הרצוי לבעיית גזי החממה - יצירת תחרות כלכלית על הדור הבא של האנרגיות הנקיות - חלק שני
מידע משפטי על: פליטת גזי חממה - הפתרון הרצוי - מס פחמן - - מיסוי בינלאומי - דיני חברות - אנרגיה חלופית - אנרגיה ירוקה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סוגיית מיסוי חצרות צדיקים ותרומות – מקלט המס לצדיקים
מידע משפטי על: דיני מיסים - פלילי - עבירות מס - מיסוי תרומות - תרומה - חצרות צדיקים - ברכות - הכנסה חייבת - תשלומים ללא מקור - העלמת מס - מס הכנסה - רשות המיסים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
דיני מס ערך מוסף ועבירות מס בתאגיד - סמכויות רשות מע"מ לחייב בעל תפקיד בחברה בחובות החברה לפי סעיף 106ב
מידע משפטי על: מסים - פלילי - עבירות מס - דיני מע"מ - מס ערך מוסף - חברות - חיוב אישי של מנהל - בעל תפקיד - סעיף 106 ב לחוק מע"מ - גביה - אכיפה - שומה - ערעור
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הביקוש וההיצע לשחיתויות ברשות המיסים
מידע משפטי על: מיסים - עבירות מס - פלילי - שחיתות ברשות המיסים - נישום - גובה שומה - אכיפה - פגיעה באמון הציבור -דיני מיסים - מס הכנסה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
חיוב במס על הכנסה שבוצעה בחו"ל – פסיקה חדשה
מידע משפטי על: דיני מיסים - מיסוי בינלאומי - תחולה פרסונאלית - משפטנית - בוררות בחו"ל - פטור ממס - כפל מס - מס הכנסה - פקיד שומה - משלח יד - עבודה בחו"ל
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
העלמת הכנסות ועבירות מס - עצות לאמן שנחשד בהעלמת הכנסות
מידע משפטי על: מיסים - עבירות מס - דיני מסים - מיסוי - העלמת הכנסות - מס ערך מוסף - מס הכנסה - פלילי - עבירת מס - אמנים - זמרים - הופעות - כופר - שומה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הליכי שומה – לא רק הנישום חייב ...מדריך משפטי בענייני מס
מידע משפטי על: דיני מיסים - שומה - נישום -מדריך מס - מס הכנסה - שימוע - מע"מ - גילוי מסמכים - פסילת ספרים - חשבוניות פיקטיביות - עבירות מס - פלילי - משפט מסחרי
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
איך להגדיל את ההכנסות ממיסים *
מידע משפטי על: דיני מיסים - עבירות מס - דיני חברות - מס עזבון - מס גודש בערים - oecd - חוקי מס פשוטים - שומה מנומקת - העלמות מס - מעלימי מס כבדים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הליכי שומה במס הכנסה
מידע משפטי על: דיני מיסים - שומה - מס הכנסה - דו"ח סופי - השגה - אי דיווח - התיישנות - עבירות מס - פקיד שומה - שומה לפי מיטב השפיטה - נישום - ערעור - עורך דין מיסים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
העלמות מס - איך להלחם בהעלמות מס
מידע משפטי על: משפט פלילי - דיני מיסים - העלמות מס - עבירות מס - מיסוי - עבירות מע"מ - פקיד שומה - הצהרת הון - שומה לפי מיטב השפיטה - רשות המיסים - משפט וספורט
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עצות פרקטיות לתום שנת המס 2009
מידע משפטי על: דיני מיסים - סוף שנת המס 2009 - עצות פרקטיות - דיווח על בסיס מזומן - הנהלת חשבונות עורכי דין - ניהול ספרים - הטבות מס - תרומות - הקמת חברה - עבירות מס
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
שינוי תקדימי בעמדת הביטוח הלאומי ביחס לחברות העסקה
מידע משפטי על: דיני מיסים - ביטוח לאומי - דיני עבודה - חברות העסקה - מיסוי - זכויות עובדים - תכנון מס - דיני חברות - עצמאי - שכיר - חשבונית מס - עבירות מס
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
דיני מיסים - אי הכרה בחישוב נפרד של בני זוג
מידע משפטי על: דיני מיסים - חישוב נפרד - תכנון מס - משפט מסחרי - דיני חברות - שכר עבודה - בעל ואשה - בני זוג - דיני עבודה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
ריאיון עם עו"ד ורו"ח יואב ציוני בנושא מיסים ועבירות מס בתקופת מיתון במשק על רקע החמרת הענישה בתיקי מס
מידע משפטי על: דיני מיסים - משפט פלילי מסים - עבירות מס - כופר - העלמת מס - העברת ניכויים - מס הכנסה - פקיד שומה - תיקי מס - נישום - פשרה - כופר - רישום פלילי
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
רואה חשבון זוכה מכל אשמה בגין אי דיווח על רווח הון *
מידע משפטי על: דיני מיסים - עבירות מס - זיכוי - פלילי - משפט פלילי מסים - - פירוק חברה - מס רווחי הון - התחמקות ממס - מיסוי חברות - פרוק חברות - מס הכנסה -פקיד שומה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
חשבוניות פיקטיביות - פרשנות פונקציונאלית הביאה לזיכוי נאשמים מחברות העסקת עובדים מעבירות מעמ
מידע משפטי על: דיני מיסים - עבירות מס - עבירות מע"מ - חשבונית פיקטיבית - חברות העסקה - חברות כח אדם - דיני עבודה - פלילי - חשבונית כיסוי - פרשנות - יחסי עובד מעביד
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
מיסוי בינלאומי של מרכיב הפחמן בסחורות
מידע משפטי על: התחממות כדור הארץ - דיני איכות הסביבה - אפקט החממה - מיסוי בינלאומי - סחר - פחמן - משפט בינלאומי - מיסים - גלובאליזציה - פליטות גז
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
התחממות כדור הארץ-תביעות ענק נגד ממשלות וחברות עקב שינוי האקלים
מידע משפטי על: דיני איכות הסביבה - התחממות כדור הארץ - שינוי האקלים - אפקט החממה - סחר בפליטות - משפט מסחרי - דיני חברות - דיני נזיקין - משפט בינלאומי
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
קיזוז הפסדים ע"י עסקים בתקופת מיתון - אפשרות להקטנת נזקים
מידע משפטי על: דיני מיסים - קיזוז הפסדים - מיתון - עסקים במשבר - משפט מסחרי - דיני חברות - חברה בע"מ - עסק - עצמאי - שיקולי מיסוי - מס הכנסה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
שאלות ותשובות בנושא הסתבכות עם רשויות המס ועבירות מס והשלכותיהן בתחום הפלילי והאזרחי
מידע משפטי על: דיני מיסים - פלילי - עבירות מס - פלילי מסים - מיסוי - פקיד שומה - אגף מס ההכנסה - עו"ד מיסים - זכות השתיקה - חקירה - מס הכנסה - כופר - משפט פלילי
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
המהפכה והמהפכה שכנגד בפרשנות דיני המס
מידע משפטי על: דיני מיסים - משפט מסחרי - דיני חברות - פרשנות - עבירות מס - מסים - פרשנות חוזה - חוק - חקיקה - בית משפט
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
משפטי מס פליליים - הוכחת שיטה ומעשים דומים
מידע משפטי על: פלילי - דיני מיסים - משפטי מס פליליים - רשות המיסים - עורכי דין מסים - עבירות מס - רשויות המס - נישום - נאשם - שיטה - מעשים דומים - ראיות - משפט מסחרי
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
מס ערך מוסף - תחילתו של מהפך בסוגיית החשבוניות הזרות
מידע משפטי על: דיני מיסים - עבירות מס - פלילי - מס ערך מוסף - מע"מ - משפט מסחרי - דיני חברות - דיני עבודה - קיזוז חשבונית מס - חשבוניות זרות - חשבוניות פיקטיביות -
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הערכות לסוף שנת המס 2007
מידע משפטי על: דיני מיסים - משפט מסחרי - דיני חברות - שנת מס - הטבות - תכנון מס - קופת גמל - מלאי - שכר דירה - ביטוח - דחיית הכנסות - בסיס מזומן -מס הכנסה - החזרי מס
מאת: עו"ד ורואה חשבון יואב ציוני
דיני מיסים – קובץ שאלות ותשובות בנושאי מיסוי ועבירות מס
מידע משפטי על: דיני מיסים - משפט מסחרי - מס - מסים - מס הכנסה - מע"מ - עבירות מס - ביטוח לאומי - ערעור מס - מיסוי מקרקעין - פלילי -
מאת: עו"ד ורואה חשבון יואב ציוני
ניצול תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה - בעקבות פסק דין חדש שניתן לאחרונה נכה זכאי לפרוס הכנסותיו ממענק במשך מספר שנים
מידע משפטי על: דיני מיסים - משפט מסחרי - פטור מס - נכות - נכה - סעיף 9 - פקודת מס ההכנסה - פריסת הכנסות - הכנסה הונית - הכנסה פירותית - מענק פרישה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מע"מ - אי תשלום מס ערך מוסף – סקירת פסיקה חדשה
מידע משפטי על: מיסים - פלילי - מס ערך מוסף - עבירות מס - מע"מ - דיני חברות - אחריות מנהל פעיל - אי תשלום מס - סעיף 219 לפקודת המס - סעיף 117 ו 119 לחוק מע"מ - נאמן
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
על ההבחנה בין מחיקת הרשעה במסגרת שירות לתועלת הציבור לבין מחיקת הרשעה במקרה הרגיל
מידע משפטי על: פלילי - מחיקת הרשעה - של"צ - שירות לתועלת הציבור - מרשם פלילי - רישום פלילי - תקנת השבים - התיישנות - עונש מאסר - בית משפט
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
מידע משפטי על: מיסים - עבירות מס - מיסוי - משפט פלילי מסים - אכיפה - רשות המיסים - רשויות המס - עבירות טכניות - עבירות מטריאליות - עבירות מע"מ - עבירות מס הכנסה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
שומות לפי מיטב השפיטה - טענות סותרות של פקיד השומה
מידע משפטי על: מיסים - מיסוי - מס הכנסה - פקיד שומה - שומות חילופיות - מכירת נכס - רווח הון - הכנסה הונית - הלכת ועקנין-דיבידנד-שומה לפי מיטב השפיטה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – ניכוי תשומות מחשבוניות פיקטיביות (עדכוני פסיקה)
מידע משפטי על: משפט פלילי - מיסים - עבירות מס - עבירות מס ערך מוסף - ניכוי מס תשומות - חשבוניות פיקטיביות - עדכוני פסיקה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
נזיקין וביטוח
דיני עבודה
דיני משפחה - גירושין
רכב ודיני תעבורה
דיני מקרקעין - נדל"ן
מגזר חקלאי - דיני מושבים , קיבוצים
הוצאה לפועל ודיני בנקאות
משפט פלילי
משפט מסחרי, דיני חברות
דיני צרכנות , תביעות קטנות וכו'
 


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark