ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
www.law-info.co.il - חיפוש מאמרים באתר לפי שם הכותב
אביב טסה ושות' , משרד עורכי דין
נמצאו 30 תוצאות.
 
תמ"א 38 תיקון מס 2
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - תמ"א 38 - תיקון 2 - חיזוק מבנים - פינוי בינוי - בית משותף - הריסה - בתים משותפים
מאת: עו"ד אביב טסה
היטל השבחה ותשלום היטל השבחה במסגרת תמ"א 38
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - תמא 38 - תכנית מתאר ארצית 38 - היטל השבחה - מיסוי מקרקעין - בתים משותפים - בית משותף - התחדשות עירונית - רשות מקומית - ועדה מקומית
מאת: עו"ד אביב טסה
תמריצים במסגרת תמ"א 38
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - עיבוי בינוי - תמ"א 38 - תכנון ובניה - בית משותף - מיסוי מקרקעין - חיזוק מבנה - תמריצים - תוספת זכויות בניה - התחדשות עירונית - קוי בניה
מאת: עו"ד אביב טסה
קיצור הליכים בוועדה מקומית לתכנון ובניה
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - תכנון ובניה - בתים משותפים - תוספות - בית משותף - קיצור הליכים - הקמת גדר - הוספת מזגן - תאים סולאריים - סגירת מרפסת - הקמת פרגולה
מאת: עו"ד אביב טסה
תביעה נגד קבלן בגין הטעייה אודות שטח ברוטו ונטו של דירה
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - שטח דירה - קבלנים - ברוטו - נטו - הטעיה - דיני חוזים - תשריט - פרוספקט - חוזה - תרשים - מצג שווא - פיצויים - בית משותף
מאת: עו"ד אביב טסה
מתן הזדמנות נאותה לתיקון ליקויי בנייה והתיישנות
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - ליקויי בניה - בית משותף - בתים משותפים - ועד הבית - קבלן - דיירים - דירה - פיצויים - התיישנות
מאת: עו"ד אביב טסה
פיצוי משמעותי בגין עגמת נפש בתביעת ליקויי בנייה
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - ליקויי בניה - בית משותף - תביעת פיצויים - חיפויים - מרמרינה - הוצאות משפט - פיצויים עבור עגמת נפש - דיירים - תיקון הליקויים - קבלן
מאת: עו"ד אביב טסה
ביטחונות בהסכם שכירות
מידע משפטי על: מקרקעין - שכירות - ביטחונות - ערבות בנקאית - שטר חוב - חוזים
מאת: עו"ד אביב טסה
אכיפת פינוי מושכר או תשלום דמי שכירות באמצעות ניתוק ממערכת החשמל – כדין?
מידע משפטי על: מקרקעין - שכירות - ניתוק חשמל - פינוי מושכר - חוזים
מאת: עו"ד אביב טסה
תוקפו של זיכרון דברים ברכישת דירת מגורים
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - זכרון זברים - חוזה דירה - דיני חוזים - הסכם - דירת מגורים - תוקף משפטי - ביטול זכרון דברים - פיצויים - הפרת חוזה
מאת: עו"ד אביב טסה
התחייבות קבלן לספק אנטנה מרכזית ברכוש המשותף
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים - דירה - קבלן - אנטנה מרכזית - התקנת אנטנה - טלויזיה - תכנון ובניה - ועדה מקומית - ליקויי בניה
מאת: עו"ד אביב טסה
חיוב בעל דירה בנזיקין עקב סירוב בלתי סביר לפינוי בינוי
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בית משותף - פינוי בינוי - התחדשות עירונית - דיירים - חוק הדייר הסורר - בתים משותפים - סירוב בלתי סביר - פיצויים - נזיקין - דירה
מאת: עו"ד אביב טסה
תיקון בית משותף שהוגדר כמבנה מסוכן
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים - תמ"א 38 - מבנים מסוכנים - תיקון בית מסוכן - התחדשות עירונית - חזוק מבנה - תכנון ובניה
מאת: עו"ד אביב טסה
הפיכת מעלית רגילה למעלית שבת
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים - מעלית שבת - הוספת מעלית - המפקח על רישום מקרקעין - דירה - ציבור דתי - הוצאות בבית משותף - פיקוד שבת - תקנון
מאת: עו"ד אביב טסה
התקנת אנטנה בבית משותף
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - אנטנה מרכזית - קליטת שידורי טלוויזיה - בתים משותפים - תקנון הבית המשותף - בית משותף - רכוש משותף - הוצאות - אנטנה ישנה - מטרד - דירה
מאת: עו"ד אביב טסה
מונה כונס נכסים לדירה שהמחזיקה בה סירבה לבצע תיקוני אינסטלציה ואיטום
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים - כונס נכסים - תיקונים - דירה - תיקוני אינסטלציה - איטום - רטיבות בדירה
מאת: עו"ד אביב טסה
תשלום היטל השבחה ומיסים אחרים
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - מיסוי מקרקעין - מיסים - היטל השבחה - הקלה - מס שבח - מס רכישה - מס הכנסה - מלאי עסקי - רכוש קבוע - פטור
מאת: עו"ד אביב טסה
גדר הפרדה בין מגרשים שכנים
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים - גדר הפרדה - בניה - שכנים - שכן - מחוברים במיצר - קיר - עלות הקמה - מגרשים שכנים
מאת: עו"ד אביב טסה
שמאי מכריע בהיטל השבחה
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - מיסוי מקרקעין - היטל השבחה - שמאי מקרקעין - שמאי מכריע - ועדה מקומית לתכנון ובניה - תיקון 84 לחוק התכנון והבניה
מאת: עו"ד אביב טסה
אופן תשלום מיסי וועד בית – צופה פני עתיד
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בית משותף - תשלום מיסי ועד בית - בתים משותפים - חברה משכנת - תשלום דחוי - תקציב הבית - נציגות - תשלום מראש - כיסוי הוצאות - דירה מושכר
מאת: עו"ד אביב טסה
עיקול מיטלטלין – קביעת הבעלות על ידי ראש ההוצאה לפועל
מידע משפטי על: הוצאה לפועל - הוצל"פ - עיקול - מטלטלין - מכירה - חייב - זוכה - ראש ההוצאה לפעל - מכירה - בעלות - אזהרה - בויצוע פסק דין - פס"ד הצהרתי
מאת: עו"ד אביב טסה
הליך מזורז לפינוי שוכרי הדירות
מידע משפטי על: דיני שכירות - מקרקעין - פינוי מושכר - הליך מזורז - פינוי בהליך מהיר - פיצול סעדים - לוח זמנים תביעה לפינוי - עדים - תצהיר
מאת: עו"ד אביב טסה
מכירת דירה שהתקבלה בירושה – פטור ממס או לא?
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - מיסוי מקרקעין - דיני מיסים - מקרקעין מסים - דירת מגורים - דירה מזכה - נכס - ירושה - מכירה בפטור - פטור ממס שבח - מוריש - בן זוג
מאת: עו"ד אביב טסה
תמ"א 38 - תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה – כל מה שחשוב לדעת
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - תמא 38 - התחדשות עירונית - חיזוק מבנה - רעידות אדמה - זכויות בניה - תכנון ובניה - פטור ממס - מיסוי מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים
מאת: עו"ד אביב טסה
חלוקת דירות - הוצאת היתר לדירה מחולקת
מידע משפטי על: מקרקעין - חלוקת דירות - דיני תכנון ובניה - בית משותף - בתים משותפים - פלילי - ועדה מקומית - היתר - יחידת דיור נפרדת - אגף - דירה מחולקת - שכירות
מאת: עו"ד אביב טסה
האם שכן בבית משותף יכול לתבוע שכן בגין פיצול ו/או חלוקת דירה?
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - פיצול דירות - תביעת שכן - בית משותף - חלוקת דירת מגורים - נזיקין - המפקח על רישום מקרקעין - בתים משותפים - הליך משפטי מהיר אצל המפקח
מאת: עו"ד אביב טסה
הוצאות בלתי צפויות בבית משותף
מידע משפטי על: בית משותף - דיני מקרקעין - בתים משותפים - נמיגות הבית המשותף - הוצאות וועד הבית - אחזקת מעלית - זיפות גג הבית - שיפוצים - שיפורים - התקנת אינטרקום
מאת: עו"ד אביב טסה
בחירת וועד הבית ותפקידיו
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בתים משותפים - בית משותף - ועד הבית - וועד בית - נציגות הבית המשותף - בעל דירה - אסיפה כללית - הצבעה-רוב- בחירות- מפקח על רישום מקרקעין
מאת: עו"ד אביב טסה
תשלום לוועד הבית – למה וכמה?
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בתים משותפים - בית משותף - נציגות הבית המשותף - תקנון מצוי - מוסכם - וועד הבית - תשלום לוועד הבית - ועד בית - מס - מיסי ועד הבית
מאת: עו"ד אביב טסה
בית משותף
מהן הוצאות החזקת הרכוש המשותף בהן חייב להשתתף שוכר?
מידע משפטי על: דיני מקרקעין - בתים משותפים - בית משותף - הוצאות הבית המשותף - הוצאות שוטפות - הוצאות הבדק - חיובי שוכר משכיר - חיובי בעל הבית - שכירות דירה
מאת: עו"ד אביב טסה
נזיקין וביטוח
דיני עבודה
דיני משפחה - גירושין
רכב ודיני תעבורה
דיני מקרקעין - נדל"ן
מגזר חקלאי - דיני מושבים , קיבוצים
הוצאה לפועל ודיני בנקאות
משפט פלילי
משפט מסחרי, דיני חברות
דיני צרכנות , תביעות קטנות וכו'
 


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark