פרופסור אלי אמיר-רואה חשבוןחשבונאות בינלאומית עכשיו
מאת: פרופסור אלי אמיר-רו"ח
 
חשבונאות בינלאומית עכשיו
פרופסור אלי אמיר, רו"ח

כללי חשבונאות גלובליים אינם אוטופיה או תרגיל אקדמי. זו מציאות עכשווית!
החל מיום 1 בינואר 2005 חייבות כל החברות הציבוריות בכל 25 חברות האיחוד האירופי לדווח לציבור באמצעות כללי חשבונאות בינלאומיים. אל מדינות האיחוד האירופי מצטרפות אוסטרליה, דרום אפריקה, שוויץ, סינגפור ועוד מדינות רבות. בעוד חברות ציבוריות באיחוד האירופי מחויבות להשתמש בכללי חשבונאות בינלאומיים, חברות פרטיות במדינות האיחוד רשאיות לבחור בין כללי החשבונאות הבינלאומיים לבין כללי החשבונאות הנהוגים באותה מדינה.

ניתן היה לצפות מגורמי הפיקוח על שוק ההון, בראשם רשות ניירות ערך, שיעשו כל מאמץ כדי לקפוץ על רכבת התקינה הבינלאומית ובכך לשפר באופן משמעותי את איכות הדוחות הכספיים ואת אמינותם. משק קטן יחסית כמשק הישראלי אינו זקוק יותר לגוף העוסק בתקינה חשבונאית אלא לגוף שתפקידו לאמץ באופן אוטומטי תקני חשבונאות בינלאומיים והעוסק בפרסום מסמכי פרשנות והדרכה. והרשות לני"ע תוכל אז להקדיש את משאביה המוגבלים לאכיפת התקנים הבינלאומיים ולחדול מהתעסקות בפוליטיקה של תקינה חשבונאית מקומית ובתחזוקה שוטפת של תקנות ניירות ערך שאבד עליהם הכלח.

לפני כשבועיים, בעוד חברות אירופאיות, לרבות חברות בנות של חברות אמריקניות כגון סיטיגרופ אירופה, משקיעות מאמץ ומשאבים באימוץ התקינה הבינלאומית, הופיע יו"ר הרשות, טרי, בפני משתתפי יום עיון בתל אביב ואמר שיש לאמץ את כללי החשבונאות הבינלאומיים, דבר שלדעתו ישדרג את איכות הדוחות הכספיים, אך יש לעשות זאת רק בשנת 2008. נראה שבכך נכנע טרי ללחצים לדחות את המעבר לכללי חשבונאות בינלאומיים לכל החברות – ציבוריות ופרטיות.

לשכת רואי חשבון טוענת שיש לדחות את המעבר כדי לאפשר לרואי החשבון זמן ללמוד את כללי החשבונאות הבינלאומיים. דבר זה נכון מן הסתם לגבי רואי החשבון של החברות הפרטיות אך לא נכון לגבי מרבית רואי החשבון של החברות הציבוריות. ניתן היה להבין את הדחייה ביישום כללי חשבונאות בינלאומיים לחברות הפרטיות עד 2008 אך אין שום סיבה לדחות את המעבר לחברות ציבוריות. למעשה הרשות משדרת מסר למשקיעים במניות – חכו עד שרואי החשבון של החברות הפרטיות ילמדו את החומר. עד אז יהיה עליכם להסתפק בדוחות כספיים סוג ב'.

אף אם נניח שאכן קיימים רואי חשבון של חברות ציבוריות הזקוקים לזמן נוסף, ארבע שנים (עד סוף 2008) הם זמן רב מידי. הרי ניתן בקלות לאמץ את הכללים הבינלאומיים לדוחות שנתיים החל מינואר 2006, כלומר לרואי החשבון יהיו כשנתיים עד להגשת דוחות כספיים שנתיים לשנת 2006 כדי להתארגן למהלך. חובה גם לאפשר לחברות המעוניינות בכך לאמץ כללי חשבונאות בינלאומיים באופן מיידי (הרי כל חברה דואלית יכולה לעבור מהיום למחר לדיווח על פי תקינה אמריקאית). אין כל סיבה למנוע מחברה ציבורית הרוצה ויכולה לאמץ את הכללים הבינלאומיים כבר ב-2005 מלעשות זאת. מתן אופציה לאימוץ מוקדם של כללי חשבונאות הוא דבר מקובל בעולם.

בתחילת שנת 2003 הבאתי לדיון בוועדה המקצועית של המוסד לתקינה חשבונאית הצעה לאמץ באופן גורף את כללי החשבונאות הבינלאומיים. סברתי אז שהזמן בשל למהלך כזה עקב הניסיון שנצבר באימוץ התקן הבינלאומי בנושא ירידת ערך נכסים (תקן 15) ובעיקר עקב הכישלון באימוץ התקן הבינלאומי בנושא הפרשות והתחייבויות תלויות (תקן 10). ההצעה נתקלה בהתנגדות נציגי הרשות והלשכה, שלדעתי לא נבעה מהרצון לאפשר מעבר חלק יותר אלא נבעה בעיקר מאי רצון לוותר על סמכויות תקינה שיש להם באמצעות שליטתם המשותפת במוסד לתקינה.

אני מודע לקשיים טכניים ולחבלי הלידה הקשורים לאימוץ התקינה הבינלאומית. קשיים כאלה אינם מצדיקים דחייה של שנים או הליכה במסלול מדורג האורך שנים. יש לנטוש לאלתר את תהליך התקינה הנוכחי ולאמץ את התקינה הבינלאומית באופן גורף. בבעיות טכניות הנובעות מהאימוץ יש לטפל על ידי הקמת צוותי עבודה מקצועיים שיציעו פתרונות לטווח הקצר. אף בעיה נקודתית אינה תירוץ לדחיית אימוץ התקינה הבינלאומית ב 4 שנים. לפיכך, אני קורא למשה טרי לשים את טובת ציבור המשקיעים לפני אינטרסים זרים ולהורות לחברות הציבוריות בישראל להתחיל לדווח לפי כללי החשבונאות הבינלאומיים החל מינואר 2006. בכך ימלא את ייעודה של רשות ני"ע – הגנה על המשקיעים בחברות ציבוריות.

פרופסור אלי אמיר, רו"ח, כיהן כיו"ר המוסד לתקינה חשבונאית בישראל בין השנים 2000-2003.
רפואה , מכונים , טוקסיקולוגיה , מעבדות
כלכלה חשבונאות ופיננסים
חקירות פרטיות
שמאות
יועצי הנדסה ובטיחות
מכוני פוליגרף וגרפולוגיה
שליחים, רישום ובירורים - טאבו, רשם החברות וכו'...
שירותי תרגום ותמלול
אימון - Coaching

רומה אבישי - גרפולוגית מוסמכתשל מי החתימה הזו?
מאת: רומה אבישי - גרפולוגית מוסמכת
   
אבי גולובציק - מאמן לחייםמהו אימון אישי
מאת: אבי גולובצ'יק מאמן אישי
   
דורון ידיד - אדריכלבדיקה אדריכלית לקראת קניית נכס
מאת: דורון ידיד - אדריכל
   
חקירות ומודיעין – אסטרטגיות לקידום הארגון
מאת: דיטקט סוכנות למודיעין וחקירות
   
פרופסור אלי אמיר-רואה חשבוןחשבונאות בינלאומית עכשיו
מאת: פרופסור אלי אמיר-רו"ח
   
עורך דין אורי אסאעל חוות דעת מומחה בהליך המשפטי
מאת: אורי אסא - עו"ד
   
עורכת דין ליסה סגלובהגירה לאוסטרליה - מקצועות נדרשים
מאת: עורכת דין ליסה סגלוב
   
עורך דין גיא קולןחוות דעת רפואיות- יקר אבל הכרחי
מאת: גיא א' קולן- עו"ד
   "כל הזכויות שמורות " מערכת מידע משפטי - יועצים חיצוניים וחוות דעת מומחים- www.law-info.co.il/expert ©
ראשיתנאי שימושצור קשר
רפואהכלכלה חשבונאות ופיננסיםחקירות פרטיותשמאותהנדסה ובטיחותפוליגרף וגרפולוגיהשירותי רישום ובירוריםשירותי תרגוםאימון
עורכי דיןשאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתוןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"דפורומים משפטיים
developed by law-info