תנאי שימוש באתר:
ברוכים הבאים לאתרי מידע משפטי ומידע משפטי – יועצים חיצוניים וחוות דעת מומחים. שני האתרים נקראים ביחד בתנאי שימוש אלה "האתרים".
השימוש באתרים ו/או בכל תוכן ו/או מידע שבהם הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש !
התכנים ו/או המידע שבאתרים אינם משמשים בשום אופן יעוץ מקצועי ואינם באים כתחליף לייעוץ מקצועי.
התכנים ו/או המידע שבאתרים הינם כלליים וחלקיים בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
בכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות ולהתייעץ באופן פרטני עם איש המקצוע הרלוונטי.

מערכת מידע משפטי ו/או בעלי האתרים ו/או מפעיליהם ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתרים ו/או בנצ'מרק, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או תקלה וכיו"ב, אשר יגרמו עקב השימוש באתרים ו/או בכל חלק מהם ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם.
מערכת מידע משפטי שומרת על זכותה לערוך שינויים ו/או להוסיף או להסיר תכנים מן האתרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתרים- לרבות בשם law info ו/או expert/s info ו/או מידע משפטי ו/או מידע משפטי – יועצים חיצוניים וחוות דעת מומחים , בעיצוב האתרים, בתכנים המתפרסמים בהם על-ידי מערכת מידע משפטי או מטעמה ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של מערכת מידע משפטי או של בנצ'מרק או של כותבי התכנים בלבד.
אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בעל הזכויות, לפי העניין - בכתב ומראש.

באתרים נמצאים תכנים המתפרסמים על פי הסכם בין מערכות מידע משפטי ומידע משפטי-יועצים חיצוניים וחוות דעת מומחים לבין כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, כדוגמת - אך לא רק - מאמרים, טיפים, עצות וכו'.. .
אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים אלה, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות בתכנים אלה.

תנאי השימוש בפורומים:
השימוש בפורומים מותנה בהסכמה כאמור להלן:
1. משתמשי הפורומים מחויבים בשימוש הגון והוגן .
2. משתמשי הפורומים מחויבים בשפה הולמת ואי שימוש בביטויים מעליבים ו/או בוטים ו/או גסים וכיו"ב... כלפי פרט או ציבור כלשהו.
3. אסורה כל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית בפורומים וכן אסורה העלאת פרסומת מסחרית ללא רשות מפורשת מראש ובכתב.
4. הפצת "וירוסים" ו/או "דואר זבל" אסורה בהחלט! ותגרור תלונה במשטרה!!
5. השימוש בפורומים הינו על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. מערכת מידע משפטי ו/או בנצ'מרק לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או תקלה וכיו"ב... כתוצאה מן השימוש בפורום. מערכת מידע משפטי ו/או בנצ'מרק אינה אחראית לתכנים המופיעים בפורומים אלו ואף אינה מפקחת עליהם.
6. משתמש שיחרוג מן האמור לעיל ישא בתוצאות הנובעות ממעשיו ויפצה ו/או ישפה את מערכת מידע משפטי ו/או בנצ'מרק בגין כל נזק ו/או תביעה וכיו"ב...
7. מערכת מידע משפטי ו/או בנצ'מרק רשאית להסיר את הפורומים כולם או מקצתם ללא הודעה מוקדמת ו/או להחליפם בפורומים אחרים מעת לעת ו/או להחליף מנהלי פורומים מכל סיבה שהיא בכל עת וכן לעשות הפניה לפורומים קיימים אחרים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
8. מערכת מידע משפטי ו/או בנצ'מרק רשאית למחוק כל הודעה שאינה עומדת בתנאי הסכמה זו וכן להרחיק כל משתמש החורג מתנאי הסכמה זו לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9. ציבור המשתמשים מוזהר מהסתמכות על התכנים המובאים בפורומים אלו , אשר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מערכת מידע משפטי ו/או בנצ'מרק ו/או מנהלי הפורומים אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או תקלה , אשר יגרם עקב השימוש בפורומים.
10. תנאי השימוש בפורומים באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים באתר זה, ובשום מקרה אין בתנאי השימוש בפורומים כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלליים באתר.

על השימוש באתרים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתרים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.

רפואה , מכונים , טוקסיקולוגיה , מעבדות
כלכלה חשבונאות ופיננסים
חקירות פרטיות
שמאות
יועצי הנדסה ובטיחות
מכוני פוליגרף וגרפולוגיה
שליחים, רישום ובירורים - טאבו, רשם החברות וכו'...
שירותי תרגום ותמלול
אימון - Coaching

רומה אבישי - גרפולוגית מוסמכתשל מי החתימה הזו?
מאת: רומה אבישי - גרפולוגית מוסמכת
   
אבי גולובציק - מאמן לחייםמהו אימון אישי
מאת: אבי גולובצ'יק מאמן אישי
   
דורון ידיד - אדריכלבדיקה אדריכלית לקראת קניית נכס
מאת: דורון ידיד - אדריכל
   
חקירות ומודיעין – אסטרטגיות לקידום הארגון
מאת: דיטקט סוכנות למודיעין וחקירות
   
פרופסור אלי אמיר-רואה חשבוןחשבונאות בינלאומית עכשיו
מאת: פרופסור אלי אמיר-רו"ח
   
עורך דין אורי אסאעל חוות דעת מומחה בהליך המשפטי
מאת: אורי אסא - עו"ד
   
עורכת דין ליסה סגלובהגירה לאוסטרליה - מקצועות נדרשים
מאת: עורכת דין ליסה סגלוב
   
עורך דין גיא קולןחוות דעת רפואיות- יקר אבל הכרחי
מאת: גיא א' קולן- עו"ד
   "כל הזכויות שמורות " מערכת מידע משפטי - יועצים חיצוניים וחוות דעת מומחים- www.law-info.co.il/expert ©
ראשיתנאי שימושצור קשר
רפואהכלכלה חשבונאות ופיננסיםחקירות פרטיותשמאותהנדסה ובטיחותפוליגרף וגרפולוגיהשירותי רישום ובירוריםשירותי תרגוםאימון
עורכי דיןשאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתוןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"דפורומים משפטיים
developed by law-info