www.law-info.co.il
פניית גורם תקשורת
פנייתך זו מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש באתרי law-info.
שם ומשפחה:*
טלפון:*
טלפון נייד:
אי-מייל של השולח:*
תפקיד (כתב/ עורך/ מפיק/ תחקירן וכו'):*
סוג המדיה בה הנני פועל/ת (עיתון/ טלוויזיה/ רדיו וכו'...):*
שם המדיה בה הנני פועל/ת (שם העיתון/ שם תוכנית הטלוויזיה/ וכו'...):*
נושא הפניה
אם פנייתך הינה בעקבות תוכן מסויים (מאמר/טיפ/סקירת פסיקה וכו.) שקראת באתר זה,
אנא ציין/ני להלן את כותרתו ואת שם הכותב/ת:
כותרת התוכן, כפי שמופיעה באתר www.law-info.co.il:
שם הכותב/ת, כפי שמופיע באתר www.law-info.co.il:
השתתפות בכנס - אנא ציין/ני כאן באילו כנסים הנך מעוניין/ת להשתתף:
הערות והארות נוספות
אנא ציין/י באילו נושאים משפטיים הנך מתעניין/ת ו/או אילו נושאים הנך מסקר/ת בדרך כלל.
כמו כן, פה המקום להוסיף כל הערה ו/או הארה שהיית מעוניינ/ת לשתף אותנו בה.
© www.law-info.co.il - מידע משפטי ואינדקס עורכי דין