עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
ראיון מיוחד...
הטרדה מינית בעבודה
ראיון מיוחד בנושא הטרדה מינית בעבודה - הראיון נערך בחודש דצמבר 2006 ע"י מערכת מידע משפטי עם עורך דין אלכסנדר ספינרד ממגדלי עזריאלי בתל אביב , העוסק בתחום דיני העבודה , לרבות הטרדה מינית בעבודה .
נושאים קשורים: הטרדה מינית בעבודה - דיני עבודה - הטרדות מיניות
מועד הראיון: 24-12-06
 עורך דין אלכסנדר ספינרד   ראיון עם: עו"ד אלכסנדר ספינרד
שאלה: מהי הטרדה מינית ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

החוק למניעת הטרדה מינית מונה רשימה סגורה של מיקרים המהווים הטרדה מינית כמו:
סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
מעשים מגונים כמשמעותם בחוק.
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות.
התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.
התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

שאלה: האם יש הרחבה מיוחדת בתחולתו של החוק, כאשר מדובר ביחסי עבודה ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

חשוב להדגיש כי כאשר מדובר במסגרת העבודה, החוק מרחיב את תחולתו גם למקרים בהם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות, זאת כאשר מדובר בניצול מרות ביחסי העבודה.
להרחבה זו חשיבות רבה והיא למעשה מטילה על המטריד אחריות רחבה יותר כאשר המדובר בניצול יחסי מרות במסגרת העבודה, במובן זה שגם כשהמוטרד לא מראה למטריד שהוא מתנגד, עדיין יחשב המעשה להטרדה מינית.

שאלה: מה לגבי מוטרדת שהסכימה בתחילה, ובפעמים הבאות החלה לסרב. האם תזכה להגנת החוק ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

כאשר מתקיימים יחסי מרות במסגרת העבודה, בוודאי שתזכה להגנת החוק, הואיל וגם אם לא הראתה שהיא מסרבת, עדיין יחשב המעשה להטרדה.
אך יאמר כי גם כשאין יחסי מרות, אם העובדת הביעה סירוב, על המטריד לחדול מיד שכן פעם נוספת תכניס את המעשה לגדר הטרדה מינית, גם אם הייתה הסכמה במעשים קודמים.

שאלה: כיצד תוכיח המוטרדת שאכן הוטרדה מינית ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

יש לבחון כמובן כל מקרה לגופו. העניין לא פשוט ודורש מיומנות וניסיון מצד עורך הדין שמייצג את המוטרדת או המוטרד, כמו גם הכרת הפסיקה בתחום זה והבנה נכונה של ההליך ושל ההתפתחויות המתרחשות במהלך ההתדיינות בבית המשפט.
בתי המשפט נוטים להמעיט בערכן של ראיות נסיבתיות, והשגת ראיות ישירות הינה קשה במקרים מן הסוג הזה, הואיל ומדובר בדרך כלל במצבים בהם אין איש בחדר מלבד המטריד והמוטרד.
לכן, חשוב שמעורבות עורך הדין תהיה החל מהשלבים המוקדמים ביותר של ההטרדה ואף לפני שהסכסוך הועלה לדרגת עימות גלוי.

שאלה: האם הטרדה מינית הינה עבירה פלילית ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

אין להקל ראש בדבר . החוק קובע מפורשות כי הטרדה מינית הינה עבירה פלילית ואף קובע כי העונש בגינה עלול להגיע לכדי מאסר בפועל.

שאלה: האם הטרדה מינית הינה עוולה נזיקית ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

התשובה חיובית. הטרדה מינית, לבד מהעבירה הפלילית החמורה, הינה גם עוולה נזיקית אשר בגינה זכאי המוטרד לפיצוי כספי.
החוק אף קובע פיצוי סטטוטורי המאפשר לבתי המשפט לפסוק פיצוי שעשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים אף ללא הוכחת נזק.
יצויין כי בתיקים מסויימים פסקו בתי המשפט פיצויים שהגיעו לעשרות רבות של אלפי שקלים. עוד יאמר כי מקרים רבים בתחום זה מסתיימים בפשרה לפיה המטריד מפצה את המוטרדת / מוטרד בסכום ניכר.

שאלה: האם החוק מטיל על המעביד חובות ואחריות למעשי הטרדה מינית במקום העבודה ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

פרט להטלת האחריות הישירה על המטריד, מטיל החוק למניעת הטרדה מינית, אחריות גם על המעביד למרות שלא היתה לו נגיעה ישירה למעשה ההטרדה.
בראש ובראשונה קובע החוק בהקשר זה כי המעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור.

שאלה: כיצד יכול המעביד להקטין את הסיכוי ולמנוע מצב בו ימצא עצמו מאחראי למעשי הטרדה מינית שהתרחשו במקום העבודה שלו ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

רצוי שכל מעביד ינקוט במספר פעולות מניעתיות שעשויות להוות הגנה עבורו לכל מיקרה של תביעה.
ראשית – עליו למלא את הוראות החוק:
- עליו לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה.
- עליו לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.
- החוק אף קובע חובות מיוחדות שחלות על מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים. בין היתר , הוא חייב, לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית.

רצוי לבצע מספר פעולות מניעתיות תוך התייעצות עם עורך דין העוסק בתחום, ובכך, בהשקעה קטנה, אפשר למנוע מצבים לא נעימים בהם המעביד מוצא עצמו אחראי וחייב בפיצוי כספי ניכר , גם אם לא היה מעורב בהטרדה עצמה.

האם המעביד עלול למצוא עצמו משלם קנסות בגין אי קיום הוראות החוק, גם כאשר לא היתה כל הטרדה במקום העבודה ?

עו"ד אלכסנדר ספינרד:

כן, החוק קובע, במקרים מסויימים , קנסות על מעביד שלא ביצע פעולות מניעתייות במקום העבודה.
כך למשל – מעביד, המעסיק למעלה מ - 25 עובדים, חייב בקנס באם לא פרסם תקנון כאמור בחוק. לפיכך, רצוי כי כל מעביד, גדול כקטן, יתייעץ עם עו"ד העוסק ומכיר היטב תחום זה, וכך בעזרת מספר מצומצם של שעות ייעוץ והכוונה, יקנה לעצמו שקט יחסי ואף יסייע במיגור תופעת ההטרדה המינית בעסקו.
הערה:
ראיון זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות לראיון זה - לחץ/י כאן
מאת: עו"ד אלכסנדר ספינרד
 
 
עורכי דין מושבים קיבוצים
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
מאת: עו"ד גד שטילמן
ארבע יחידות בנחלה! תכנית פורצת דרך בתכנון "המושב החדש" אושרה להפקדה
עורך דין גבי מיכאלימאת: עו"ד גבי מיכאלי
קובץ שאלות ותשובות בענין משקים חקלאיים
שאל/י שאלתך בנושא: מגזר חקלאי
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
בניה קבלן דירה מקרקעין
פינת ה בניה קבלן דירה וכו'
עורך דין אורי אסאמאת: עו"ד אורי אסא
רכישת דירה מקבלן לעומת רכישה של דירה "יד שניה"
שאל/י שאלתך בנושא: בניה
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark