מגזין מידע משפטי - www.law-info.co.il
חדשות מכרזים / מדור קבוע מאת - עו"ד אהוד גרא
על הכותב:
עו"ד אהוד גרא
בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים -
תואר ראשון במשפטים ( LL.B ) בשנת 1969
הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב - תואר שני במשפטים ( LL.M ) בשנת 1987 מוסמך לעריכת דין בישראל משנת 1970 מגשר ברשימת המגשרים של בתי המשפט משנת 2004
עוד על הכותב...
שאל/י שאלתך בנושא דיני מכרזים
עוד חומרים בנושא דיני מכרזים
צור/י קשר עם הכותב
הרשם/י לקבלת המגזין המשפטי חינם !
לדף הבית של המגזין
סקירת פסיקה
עתמ 001992/07 - עמרי גיא אתר פסולת אשדוד בע"מ נ' (1) המועצה המקומית שהם, (2) א.ס.פ.י חברה לקידום פרוייקטים באיכות הסביבה (ישראל) בע"מ, (3) מי / מאת: עו"ד אהוד גרא
פסק דין בנושאים: דיני מכרזים - משפט מסחרי - מכרז - עתירה מנהלית - משפט מנהלי - אתר פסולת - דיני מקרקעין - משפט מוניציפאלי
המשך ...  
עתמ [ת"א-יפו] 2443/05 - אינפוגרף מוצרי נייר(19919 בע"מ נ' מפעל הפיס וחב' אמקה וכל גליל / מאת: עו"ד אהוד גרא
פסק דין בנושאים: משפט מנהלי - דיני מכרזים - מכרז - מינהלי - משפט מסחרי - מפעל הפיס - לוטומט - עתירה מינהלית - ערבות -
המשך ...  
עת"מ [י-ם] 1122/09 - נגריית רהיטי א.פריד בע"מ נ' 1. החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בע"מ 2. פנחיס לחיאני / מאת: עו"ד אהוד גרא
פסק דין בנושאים: דיני מכרזים - משפט מנהלי - מכרז - ועדת המכרזים - ביטול החלטה - עתירה - מציע - שיקולים - הצעה זולה ביותר - מכרז עבודות אומן
המשך ...  
ע"א 2617/00 וע"א 1805/00 - מחצבות כנרת נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נצרת עילית ואח' ומחצבות כנרת נ' משרד תשתיות ואח' / מאת: עו"ד אהוד גרא
פסק דין בנושאים: משפט מנהלי - דיני מקרקעין - שימוש חורג - מחצבות - דיני תכנון ובניה - ועדה מקומית - דיני רשויות מקומיות - קיבוץ כנרת - קיבוצים
המשך ...  
תיאום הצעות בין משתתפים אסור בתכלית / מאת: עו"ד אהוד גרא
תיאום, סיוע הדדי, או אף חשש לכך, עלולים לגרום לפסילת ההצעות של מי שהיו מעורבים בכך, ואף להביא לתוצאות חמורות יותר. התיאום האסור אינו מוגבל לגובה הכספי של ההצעות.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
השתתפותה במכרז של חברה בהקפאת הליכים / מאת: עו"ד אהוד גרא
"האם ניתן לחרוג מעמידה דווקנית בתנאי הסף, ולקיימם, שלא כפשוטם וכלשונם, אם המציע הוא חברה שהייתה נתונה בהליך של הקפאת הליכים, וכאשר ביהמ"ש אישר העברת תפעולה השוטף של החברה, לרבות מימונה, לצד ג'"?
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
האם רשאי עורך המכרז להפלות בין עמותות לחברות? * / מאת: עו"ד אהוד גרא
במכרזים רבים, בעיקר בתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך, התרבות ועוד, מתמודדות הן חברות עסקיות והן עמותות שמוגדרות כ'מוסד ציבורי' לפי פקודת מס הכנסה ומלכ"רים לפי חוק מע"מ...
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
אין לשנות את תנאי המכרז לאחר הגשת ההצעות / מאת: עו"ד אהוד גרא
חובה על ועדת המכרזים לדבוק בתנאי המכרז כפי שאלה התגבשו במועד הגשת ההצעות. עד לאותו מועד רשאית ועדת המכרזים לעשות בהם שינויים, בתנאי שהם יובאו לידיעת המשתתפים והמשתתפים הפוטנציאלים. מרגע שההצעות למכרז הוגשו, לא ניתן עוד לשנות את תנאיו.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
שובר שיוויון במכרזים / מאת: עו"ד אהוד גרא
במכרזים רבים יכול להיווצר מצב שיש יותר מהצעה אחת או שתיים שהן הטובות ביותר, ועל ועדת המכרזים לבחור את הזוכה מביניהן. בית המשפט בעת"מ שלפנינו ביטל החלטה של וועדת מכרזים שבחרה בהצעות הזוכות בדרך של הגרלה, דרך שלא נכללה בתנאי המכרז.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
זר עצות לשנה החדשה למשתתפים במכרזים / מאת: עו"ד אהוד גרא
תמיד טוב להקדים תרופה למכה. במקרה שלנו, כל אחד צריך ליווי מקצועי בהכנת המכרז, יש לשאול את כל השאלות בשלב ההבהרות, אם יש תנאי סף לא ענייני יש להתנגד לו. אם לוח הזמנים קצר מדי, יש לבקש דחייה...
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
דיני מכרזים - עתירה מנהלית לגילוי מסמכים ומה בין מחיקת עתירה לדחייתה / מאת: עו"ד אהוד גרא
בית המשפט נעתר לבקשת העותרת ומחק את העתירה ללא צו להוצאות, ובכך דחה את בקשת המדינה. הוא פסק כי העותרת נהגה נכון שעה שהגישה את העתירה, ובקשה את הסעדים, בעוד שמשיבה 1 התמהמהה במתן תשובות לעותרת. דחיית העתירה ויצירת מעשה בית דין בלא שהתקיים דיון לגופו בעתירה, עלול לחסום את דרכה של העותרת מלתקוף את תוצאות המכרז, על יסוד המסמכים שקיבלה...
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
דיני מכרזים - סקירת פסיקה על תנאי סף ועל תיקונים בתנאי המכרז / מאת: עו"ד אהוד גרא
בשני פסקי דין שהתפרסמו לאחרונה דן בית המשפט בעתירות מקדימות ביחס לתנאי המכרז, שהוגשו לפני הגשת ההצעות. בעתירות אלה באים לביטוי דברים שנכתבו כאן לא פעם בעבר: אם אתם סבורים שתנאי המכרז אינם חוקיים, אל תשתתפו בו תעתרו לתיקונם.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
המכרז למתחמי ויחידות דיור בישוב חריש / מאת: עו"ד אהוד גרא
בשבוע שעבר הוגשה, על ידי העמותות חרדיות שהצעותיהן למכרז חריש נפסלו, עתירה מנהלית ובקשה לצו ביניים לבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בחיפה. העמותות עתרו לסעד של ביטול הפסילה שלהן, ולסעד חילופי, של פסילת הצעות נוספות שהוגשו למכרז...
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
קביעת תנאי סף נסתר של מחיר מינימום במכרז איננה חוקית / מאת: עו"ד אהוד גרא
בית המשפט העליון, בהחלטה של כב' השו' חנן מלצר שניתנה בעע"מ 2398/12 ב-22.4.12, שולל את החוקיות של קביעת תנאי סף נסתר של מחיר מינימום במכרז...
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
המכרז הזול עלה ביוקר / מאת: עו"ד אהוד גרא
הדרך הנכונה, כדי למנוע מראש את האפשרות שלמכרז תוגש הצעה נמוכה מדי, היא להכניס אומדן לתיבת המכרזים, ולקבוע בתנאי המכרז הוראה שסטייה מהאומדן [שאינו ידוע למשתתפים מראש], שתעלה על כך וכך אחוזים תביא לפסילת ההצעה, או שלוועדת המכרזים יהיה שיקול דעת לפסול את ההצעה. באופן כזה תצומצם האפשרות שהצעה נמוכה מדי, שאינה טובה לכל הצדדים, תזכה במכרז.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
חדשות במכרזים - שיטה אלטרנטיבית לקביעת הזוכה במכרז / מאת: עו"ד אהוד גרא
לאחרונה פרסמה העירייה מכרז חדש לעבודות הגינון. במכרז החדש היא נקטה בשיטה חדשה ושונה לבחירת הזוכה...
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
דיני מכרזים - ערבות בנקאית מיטיבה גרמה לפסילת הצעה למכרז / מאת: עו"ד אהוד גרא
בית המשפט העליון פסק לאחרונה כי סטייה של משתתף במכרז, בערבות הבנקאית, גם אם היא מיטיבה עם עורך המכרז, תגרור אחריה את פסילת ההצעה.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
הקמת רשות כיבוי ארצית– בעקבות השריפה בכרמל / מאת: עו"ד אהוד גרא
הרפורמה של שירותי הכבאות מחייבת הקמת מטה ארצי, שיחידות הכבאות האזוריות, יהיו כפופות לו. המחלקות הראשונות שיש להקים במטה הן מחלקת מידע, תרכז את כל הידע בתחום; מחלקת הדרכה, שתדריך ותפקח על הרמה המקצועית של כל המערך, לרבות הפעלת בית ספר; ומחלקה מניעה, אשר תהיה מופקדת, במסגרת ועדות הבנייה ופורומים נוספים, על הקטנת הסיכויים לפריצת שריפות, תוך נקיטת האמצעים המיטביים הידועים.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
דיני מכרזים - יותר קל להתאגד כחברה והאם הוותק האישי יכול להיזקף לחברה / מאת: עו"ד אהוד גרא
חדשות טובות לכל מי שמשתתף במכרזים ועשה או שוקל לעשות שינויים בצורת ההתאגדות שלו...
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
על מכרזים תפורים והצעות לשינוי המצב הקיים / מאת: עו"ד אהוד גרא
ב'מוסף 7 ימים' של עיתון 'ידיעות אחרונות' התפרסמה כתבת תחקיר רחבת ידיים של שחר גינוסר ונעם ברקן. הכתבה שהוכתרה בשם 'מכונת תפירה' עסקה ברעה חולה שפשתה בשירות הציבורי, הממשלתי והמוניציפאלי גם יחד, מכרזים תפורים.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
עתירה מנהלית שהוגשה בשיהוי עלולה להידחות על הסף / מאת: עו"ד אהוד גרא
תביעות בענייני מכרזים משמע 'עתירות' [למעט נגד חברות עירוניות בשלב זה] מוגשות לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים [יש כיום ארבעה כאלה], במחוז שיש לו הסמכות המקומית. העתירה מוגשת בהתאם להוראות חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים ותקנותיו.
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
נוסחה להעריך את הכדאיות לעתור על תוצאות מכרז / מאת: עו"ד אהוד גרא
לעולם אין וודאות לזכייה בעתירה, עם זאת, עלות הגשת העתירה הוא, בדרך כלל, הנושא הראשון שהלקוח מתעניין בו, ומחליט על פיו...
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
1.5 מיליון ש"ח מחיר התרשלות הבנק בהכנת ערבות למכרז / מאת: עו"ד אהוד גרא
לא אחת נפסלות על הסף הצעות שהוגשו למכרז בשל פגם שנפל בערבות המכרז. בתי המשפט, ועקב כך גם ועדות המכרזים, מקפידים מאד עם תקינות כתבי הערבות, מהות ונוסח
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
תיקון תנאי במכרז לעבודות ניקיון ואחזקת כבישים על ידי בית המשפט / מאת: עו"ד אהוד גרא
תנאי מוקדם במכרז לעבודות ניקיון ואחזקת כבישים, מתקני דרך וגינון, של חברת נתיבי איילון, בוטל לאחרונה על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב-יפו
המשך ...  
לשאלות ותגובות למאמר זה - לחץ/י כאן
טיפים משפטיים לאזרח בנושא דיני מכרזים
דיני מכרזים - ועותק ההצעה כבר שמרתם ? / מאת: עו"ד אהוד גרא
המשך ...  
איזה דין חל על המכרז שלך? / מאת: עו"ד אהוד גרא
המשך ...  
מכרזים ציבוריים והתנהלות בעת משבר כלכלי / מאת: עו"ד אהוד גרא
המשך ...  
לידיעות חדשותיות ממשרד עו"ד אהוד גרא - לחץ כאן

המידע במגזין זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ מקצועי.
כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי".