ראשי  >   מדור עבודה ואבטלה טורים אחרונים
 
תחולת חוק שעות העבודה ומנוחה בעקבות פסק דין בסט ביי
מאת: עו"ד משה וקרט
לאחרונה ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה פסק דין בעניין רשת בסט ביי**, אשר מבהיר את משמעות המושגים: "תפקיד הנהלה" ו-"משרת אמון"...
 
 
זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד*
מאת: עו"ד משה וקרט
מטרת רשימה זו הינה לשפוך אור על הכללים הנוגעים להגשת תביעה לקבלת גמלה מן המוסד לביטוח לאומי בפשיטת רגל או בפירוק של מעביד
 
 
פיטורי מיתון? – תמתינו רגע...שינוי תנאי העסקה כחלופה לפיטורים
מאת: עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
ישנם מצבים בהם הפחתה של הוצאות השכר אפשרית גם ללא פיטורים נרחבים, וזאת על ידי שינוי בתנאי העסקת העובדים.
תנאי למהלך כאמור הינה הסכמת שני הצדדים לו - המעביד מזה, והעובד מזה. עיגונה של דרישת ההסכמה מצוי במהותו של קשר העבודה כקשר חוזי. את חוזה העבודה אין מי מהצדדים לו, יכול לשנות באופן חד צדדי. עקרון זה הינו יסוד מוסד בדיני העבודה.
 
 
האם מותר למעסיק לחדור לתיבת הדוא"ל של העובד ולעיין במייל ששלח
מאת: עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
עובדת בקשה לעזוב מקום עבודתה בגלל הטרדה מינית מצד עובד. המעסיק גילה הודעות דואר אלקטרוני ששלחה העובדת לחברתה, מתיבת הדואר שהוקצתה לה במקום העבודה, בהן כתבה היא, כי נמאס לה ממקום עבודתה וכי היא מעוניינת לעזוב...
 
 
זכויות עובדים בעת חילופי מעבידים
מאת: עו"ד משה וקרט
מסתבר, כי אין זה שכיח, שמעבידים רבים הרוכשים עסק או מפעל כלל אינם ערים למשמעויות המשפטיות הנוגעות להמשך העסקתם של עובדים לאחר הרכישה.
 
 
תשלום דמי מחלה לעובד - שאלות ותשובות*
מאת: עו"ד משה וקרט
בהתאם להוראות הדין זכאים עובדים לתשלום דמי מחלה כחלק מתנאי העסקתם. מטרת רשימה זו לשפוך אור על הכללים הקיימים בדין לתשלום דמי מחלה. על מנת להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות.
 
 
הרעה מוחשית בתנאי העבודה
או נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד
מאת: עו"ד משה וקרט
במסגרת חוק פיצויי פיטורים קיימים מספר חריגים אשר לפיהם יראו עובד מתפטר כמפוטר וכזכאי לתשלום פיצויי פיטורים...
 
 
הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות:
כל השאלות והתשובות*
מאת: עו"ד משה וקרט
מטרת רשימה זו הינה לשפוך אור על הכללים הקיימים בדין בנושא הודעה מוקדמת. כדי להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות.
 
 
החזר הוצאות נסיעה: כל השאלות והתשובות*
מאת: עו"ד משה וקרט
להלן יפורטו הכללים הקיימים בדין לתשלום החזר הוצאות נסיעה. על מנת להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות.
 
 
דמי חגים: לקראת חג הפסח – כל השאלות והתשובות
מאת: עו"ד משה וקרט
לקראת חג הפסח הקרב ובא יפורטו להלן הכללים הקיימים בדין לתשלום דמי חגים. על מנת להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות. במידה וקיימות לכם שאלות נוספות או ברצונכם לקבל הבהרות, הינכם מוזמנים להפנותן אלינו באמצעות פורום בתחום דיני עבודה המופעל באתר:
www.law-info.co.il
 
 


המידע במגזין זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ מקצועי.
כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי".