ראשי  >   מדור דיני מיסים טורים אחרונים
 
החלטה חשובה לטובת המעסיקים בתביעות עובדים זרים-פגם בייפוי הכוח של העובד הזר *
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני ועו"ד שמואל גלנץ
בשנים האחרונות הוצפו חקלאים מעסיקי עובדים מתאילנד באלפי תביעות שהוגשו על ידי עורכי דין ישראלים שהתמחו בתחום...
 
 
העסקת עובדים פלסטינאים בתחום החקלאות – קריאה לחשיבה מחדש
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
על פי הנחיות הממונה על המעסיק לשלם לעובדים הפלשתינאים הרשומים על שמו מדי חודש, שכר ותנאי העסקה בגין מספר מינימום של ימי עבודה בחודש, כפי שנקבע על ידי מדור התשלומים של רשות האוכלוסין וההגירה, גם אם העובד לא עבד במשך כל אותם ימים...
 
 
הטיות קוגניטיביות בשיפוט – חלק ב בעקבות תגובת קוראים דצמבר 2012
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
...בתגובה שהתקבלה ממחלקת המחקר של הרשות השופטת, הופנתה תשומת ליבנו לתגובה למאמר הנ"ל, שהתפרסמה באותו ז'ורנל מקצועי...
 
 
הגנת הטיפשות בדיני המס הפליליים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
המשמעות הפרקטית של דברינו לעיל הינם אפוא, כי ההתפתחויות בתחומי הפסיכולוגיה והנוירולוגיה, מאפשרים הסתכלות חדשנית על קיומו או אי קיומו של היסוד הנפשי, בעבירות פליליות ובעבירות מס מסוג פשע בפרט. ההתקדמות המדעית באותם תחומים פותחת בפני הסנגורים, עולם שלם של טיעונים חדשניים ויצירתיים. כל שנדרש הוא סקרנות ופתיחות לרעיונות חדשים.
 
 
הטיות קוגניטיביות וטעויות שיפוטיות בדין הפלילי
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
במשך השעתיים שבין ארוחה לארוחה הנכונות של השופט לקצר את תקופת המאסר הולכת ופוחתת בהדרגה, עד לרמת של כמעט אפס (!), בסמוך לפני הארוחה. התופעה הפסיכולוגית המסבירה את התופעה נקראת "התרוקנות האגו". השופט פשוט עייף ורעב, ופוסק על פי ברירת המחדל- דחיית הבקשה.
 
 
הרהורים על עצמאות שיקול הדעת השיפוטי בתיקי מס פליליים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
נוצר מצב לפיו, דה - פקטו, בתיק מס טיפוסי נטל ההוכחה של היסוד הנפשי, הוסר למעשה מכתפי המאשימה. הואיל ומדובר בתיקים חשבונאיים שהעובדות בהן במקרים רבים איננה במחלוקת, הרי שהדרך להרשעה היא כמעט אוטומטית.
 
 
דיני מיסים – בחינת אי תלות הכנסות בני זוג - האפשרות של בני זוג לתבוע חישוב נפרד לאור הילכת מלכיאלי
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
המאמר יעסוק בהשלכות פסק הדין בעניין מלכיאלי (ע"א 8114/09 מלכיאלי נ' פ"ש אשקלון) על האפשרות של בני זוג לתבוע חישוב נפרד לאור פסק הדין בעניין קלס (ע"א 900/01 קלס נ' פ"ש ת"א 4).
 
 
נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל הוראת שעה 15.11.11-30.6.12
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
רקע- ב-15.11.2011 יצאה רשות המיסים בהודעה לפיה היא תאפשר לישראלים שמנהלים חשבונות בנק ונכסים מחוץ לישראל לחשוף את חשבונות הבנק והנכסים ולדווח על הכנסות שנוצרו ממקורות אלה (הכנסות פאסיביות בלבד) תוך מתן חסינות מפני הליך פלילי ומתן הטבות מס (תשלום הקרן או תשלום הקרן ועוד הצמדה).
 
 
פגם בנוסח ייפוי הכוח של מס הכנסה מאפשר לנישומים להתנער מהסכמי שומה שנחתמו על ידי המייצג בלבד
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הואיל וכך עצתי למייצגים, היא להחתים את הלקוח על ייפוי כוח הכולל סמכות מפורשת להתפשר בשמו, או לדאוג לכך שהנישום יחתום בעצמו על הסכם הפשרה, או לדאוג לכך שהלקוח יאשר למייצג בכתב כי הוא מסכים להסכם הפשרה והוא נחתם על ידי המייצג על דעתו ובהסכמתו.
 
 
הצהרת הון - ייחוס הפרשי הון שניצמחו בשנה סגורה לשנה פתוחה עומד בסתירה להוראות הדין
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
אחת הטכניקות לקביעת שומה לפי מיטב השפיטה במס הכנסה היא באמצעות הפרשי הון בין שתי הצהרות הון. פקידי השומה נוהגים לייחס את כל הפרשי ההון הבלתי מוסברים באופן אוטומטי לשנים הפתוחות. קרי השנים שטרם התיישנו. ...
 
 


המידע במגזין זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ מקצועי.
כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי".