ראשי  >   מדור עבירות נוער טורים אחרונים
 
תקיפה הדדית – טענת הפלייה נגד ההחלטה להגיש כתב אישום נגד צד אחד בלבד
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
אירוע בו מתקיימת אלימות הדדית עלול להסתיים באופן בלתי צודק בכך שכתב האישום יוגש דווקא נגד זה שנגרר לאירוע או זה שהגיב ולא נגד היוזם.
 
 
עבירות פליליות של קטינים על רקע שימוש באלכוהול
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן
בניגוד לשימוש והחזקה של סמים שהם מהווים עבירות פליליות מובהקות, שימוש והחזקת אלכוהול גם על ידי קטינים אינם עבירה פלילית, שכן החוק אינו אוסר על קטין לשתות אלכוהול.
האיסור בחוק העונשין חל הן מכירת אלכוהול לקטינים וכן על איסור עידוד או שידול קטינים לשתות אלכוהול.
 
 
סגירת תיקים פליליים לקטינים
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן
קטינים ובני נוער שביצעו עבירות פליליות פעוטות ערך יחסית, יכולים, בהתאם לנסיבות, לזכות לפריבילגיה של סגירת התיק הפלילי שנפתח נגדם או לביטול כתב האישום שכבר הוגש בעניינם.
 
 
ערעור פלילי – הכרעת דין וגזר דין במשפט הפלילי
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן
הכלל הוא שבית המשפט שדן בערעור לא יתערב בממצאי מהימנות, כגון: אמינות העדים, שאלת הזיהוי וכו' שנקבעו על ידי הערכאה הראשונה, שכן התרשמותה היא בלתי אמצעית. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים מיוחדים בהם ערכאת הערעור כן תתערב בממצאי מהימנות, למשל במקרה בו בית המשפט בערכאה הראשונה נתן אמון בגרסתו של עד אשר דבריו אינם מתיישבים עם יתר הראיות והעדויות בתיק.
 
 
פסילת שופט – מתי והאם כדאי?
מאת: עו"ד שולמית קהלת -אורן
"שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט"
 
 
על רשלנות אצל קטינים – בעקבות השריפה ביערות הכרמל
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
" אין מחלוקת כי אירוע השריפה הינו אירוע המהווה אסון לאומי וטראומה לאנשים רבים בוודאי למי שיקיריו נספו באותו אירוע, אך עדיין אין להטיל על כתפיהם הצרות של שני קטינים בני 14 ו- 16 אחריות לאותו אסון לאומי..."
 
 
אמות מידה לביטול רישום משטרתי
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
רישום משטרתי בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין הינו רישום של תיק פלילי סגור אשר, ברוב המקרים יש לפעול על מנת להביא למחיקתו.
 
 
גיוס לצה"ל של בני נוער בעלי רישום פלילי
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
כאשר המדובר בקטינים ובני נוער בעלי רישום פלילי השירות בצה"ל מהווה הזדמנות להשתלב במסגרת חברתית נורמטיבית שתאפשר להם להשתלב בהמשך חייהם במערכת הלימודים ובשוק העבודה...
 
 
אשפוז פסיכיאטרי של ילדים ובני נוער
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
שלושה גורמים מוסמכים להורות על אשפוז פסיכיאטרי: בית משפט, הפסיכיאטר המחוזי והוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער...
 
 
יחסי מין בין בגירים לקטינים
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
בית המשפט מייחס חומרה מיוחדת לנאשם בגיר שביצע עבירת מין בקטין וככל שגילו של הקטין צעיר יותר ושל הנאשם מבוגר יותר – כך יגברו השיקולים להחמרה בעונש...
 
 


המידע במגזין זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ מקצועי.
כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי".