ראשי  >   מדור ידועים בציבור טורים אחרונים
 
הצוואה, המומחה הרפואי ומה שביניהם
מאת: עו"ד ליאן קהת
על פי תקנות הנוטריונים, נוטריון אשר עורך צוואה לאדם המאושפז בבית חולים או רתוק למיטתו חייב לקבל לפני החתימה על המסמך תעודה רפואית לגבי מצבו הקוגניטיבי של האדם לחתום על הצואה בפניו והימנעות מלעשות כן יגרור את פסילתה של הצוואה.
 
 
התערבותו של בג"צ בהחלטותיהם של בתי הדין הכנסייתיים
מאת: עו"ד ליאן קהת
התערבותו של בג"צ בהחלטותיהם של בתי הדין הכנסייתיים מוגבלת לעילות הקבועות בהוראות סעיפים 15(ג) ו- 15(ד)(4) לחוק יסוד: השפיטה. כלל אי ההתערבות נגזר גם מכוח עקרון הכיבוד ההדדי בין הערכאות אשר הינו חיוני לצורך קיומה של מערכת שיפוטית תקינה, ומניעת בזבוז זמן שיפוטי יקר בשל כפל התדיינות.
 
 
דיני משפחה של נוצרים בישראל - בתי הדין הכנסייתיים וסעדים בענייני נישואין וגירושין
מאת: עו"ד ליאן קהת
להבדיל מן העדה הקתולית לטינית בעדה היוונית אורתודוכסית גירושין הינם אפשריים עם זאת נדרשת עילת גירושין ולא די בהסכמת הצדדים. חוק המשפחה הביזנטי קובע שורה של עילות גירושין הן של האישה כלפי הבעל והן של הבעל כלפי האישה.
 
 
סרבני גט - צווי הגבלה כנגד המסרב לקיים את פסק הדין שהורה על גירושין
מאת: עו"ד ליאן קהת
קיימת שורה של הגבלות אותה נתן להפעיל כנגד בן הזוג הסרבן לרבות עיכוב יציאה מן הארץ, מניעת קבלת דרכון או אחזקתו, מניעה מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה, צו מאסר, מניעה מלפתוח חשבון בנק או הפסקת פעילות חשבון קיים תוך קביעה כי הסרבן הינו "לקוח מוגבל מיוחד", איסור לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין לדוגמא רואה חשבון, רופא, עו"ד, או להפעיל עסק הטעון רישוי על פי דין לדוגמא עסק בתחום המזון.
 
 
חלוקת רכוש בין בני זוג וצדק חלוקתי סעיף 8 2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג – חלק שני
מאת: עו"ד ליאן קהת
השימוש בסעיף 8 2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג בשל אשמה שאינה כלכלית בגידה אלימות נסיבות שונות נוספות המשפיעות על שימוש בכלי ה"אקויטבילי" של חלוקה לא שווה.
 
 
חלוקת רכוש בין בני זוג וצדק חלוקתי סעיף 8 2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג –חלק ראשון
מאת: עו"ד ליאן קהת
הקריטריונים להחלת סעיף 8 2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג הוראת החוק הפער בכושר ההשתכרות נכסים עתידיים "אשמה כלכלית" העדר תרומה ב"ספירה" הביתית הברחת רכוש
 
 
דיני ירושה וצוואות - כשירות מצווה לערוך צוואה
מאת: עו"ד ליאן קהת
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.
 
 
מזונות זמניים לאישה לצורך מימון הוצאותיה המשפטיות הן בהליך הגירושין והן בכלל
מאת: עו"ד ליאן קהת
צדדים להליך גירושין נאלצים להוציא סכומי כסף נכבדים לצורך מימון הוצאותיהם המשפטיות לרבות אגרות משפטיות , הוצאות עורכי דין, הוצאות חוקרים ומומחים. מימון הוצאות משפטיות הוכר בפסיקה כחלק ממזונות אישה בהם צריך לשאת בעלה.
 
 
גירושין ודיני משפחה בחברה הפרטית - כיצד להתגבר על הברחת רכוש מהחברה על ידי בן הזוג הפעיל – חלק ב
מאת: עו"ד ליאן קהת
דא עקא שלעיתים קרובות בן הזוג הפעיל נוקט שורה של פעולות שיש בהן כדי לרוקן את החברה מתוכן דבר שעלול להביא את הערכת השווי של המניות למחיר הנמוך בהרבה משווין האמיתי. מאידך אין גם סיבה כי בן הזוג הסביל יהנה ממאמצים שעשה בן הזוג הפעיל לאחר שדרכיהן נפרדו.
 
 
גירושין ודיני משפחה בחברה הפרטית - מהי הדרך הראויה לפירוק שיתוף בין בני זוג במניות חברה משפחתית - חלק א
מאת: עו"ד ליאן קהת
במסגרת הסכמי גירושין חולקים בני זוג ברכושם המשותף. בעוד כאשר אנו דנים בנכסי מקרקעין ודיני משפחה חל בדרך כלל עיקרון ההדדיות ואין כל מניעה כי אחד מבני הזוג ירכוש את זכויות בן הזוג האחר הרי במקרה שהנכס המשותף הוא "מניות בחברה משפחתית" הכללים המסורתיים של פירוק שיתוף אינם מספיקים ויש להחיל כללים נוספים במטרה לשמור על החברה ועל האינטרסים השונים של בני הזוג.
 
 


המידע במגזין זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ מקצועי.
כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי".