עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
סקירת פסיקה לאזרח - החלטות, פסקי דין וכו'
תיק מס' 186/05 - המפקח על רישום המקרקעין פתח תקווה
נ' נגד ד'
סקירת פסיקה בנושאים: בית משותף - דיני מקרקעין - החזקת רכוש משותף - חלוקת הוצאות בית משותף - תקנון מצוי - תקנון מוסכם - דירה - הצמדה - דירת גג
ניתן בשנת: 2006
עורך דין אביב טסה  מאת: עו"ד אביב טסה
תמצית (רציו)
מחלוקת משפטית הנוגעת לשיעור חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, בסופה חויבה הנתבעת לשלם חלקה בהתאם לחלקיה ברכוש המשותף, בניגוד לפסק דין מחוזי בירושלים.
סקירה
התובעת הינה נציגות הבית המשותף.
הנתבעת הינה בעלת דירה וכן מחסן בבית המשותף.
ע"פ נסח הרישום, לדירת הנתבעת צמודים חלקים ברכוש המשותף וכן חלק ממגרש והגג שמעל הדירה.
הבית רשום כבית משותף ולו תקנון מוסכם לפיו קביעת החלקים ברכוש המשותף נעשתה ע"י מנסח התקנון תוך התחשבות הן בשטחי הדירות והן בהצמדות המיוחדות לכל דירה, אולם התקנון לא קבע כיצד תעשה חלוקת הוצאות ההחזקה בין הדירות.
על הצדדים הוסכם כי, הוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף משולמות ע"י בעלי הדירות בהתאם לחלקיהם ברכוש המשותף.

טענת הנתבעת היא כי אין היא חייבת לשלם לפי החלקים שנקבעו בהתחשב גם בשטחי ההצמדות של הדירה, אלא לפי שטח הרצפה היחסי של הדירה בלבד, הואיל וההצמדות אינן נהנות משירותי החזקת הרכוש המשותף. בעניין זה נתמכה הנתבעת כאסמכתא, על פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי ע"א 5062/04 נציגות הבית המשותף ברח' משה קול 24, ירושלים נ' בנימין כפיר ואח' (לא פורסם).

התביעה הנ"ל הוגשה במקורה אל המפקח בירושלים אשר קבע בפסק דינו כי נהוג ומקובל כי שטחים המוצמדים לדירות אינם נכללים במסגרת חישוב השטח היחסי של הדירה ברכוש המשותף.

בדחותו את הערעור קבע ביהמ"ש המחוזי כי זה המצב הנהוג והמקובל, לפיכך מן הראוי כי הערכאה הערעורית תכבד קביעה זו שכן מי בקי יותר מהמפקח באשר למה שנהוג ומקובל ביחס להצמדת שטחים לדירות.
בענייננו קבע המפקח כי בהתאם לסעיף 20(א) לחוק יסוד השפיטה, אין מדובר בתקדים מחייב אלא בהנחיה.

פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי כשלעצמו לא קבע הלכה לעניין הנוהג המקובל לפיו יש לחשב את חלוקת ההוצאות, אלא אימץ כפשוטם את דבריו של המפקח בהם כעין חוות דעת מומחה. עוד הוסיף המפקח כי, הנוהג הקיים במקום מסוים או בבית מסוים הוא מצב עובדתי הטעון הוכחה, אלא שבמקרה דנן הוכח נוהג שונה כך שאין להשוות בין המקרים, שם מדובר היה בבית שלא נרשם, לא כלל תקנון מוסכם ולא ניתן היה לדעת מה הם החלקים ברכוש המשותף של כל דירה, בניגוד למצב הבית המשותף בענייננו, כאשר החלקים ברכוש המשותף נקבעו במפורש בתקנון המוסכם.

הנוהג הקיים בבית נשוא התביעה של תשלום לפי החלקים ברכוש המשותף הכוללים גם את ההצמדות, הוא בעצם הנוהג שקבע המחוקק בסעיפים 57(ג) ו- 58(א) לחוק המקרקעין כל עוד אין הוראה אחרת בתקנון.

לאחרונה התקבל תיקון לסעיף 58 לחוק, לפיו, בהעדר הוראה בתקנון המוסכם לעניין חלוקת הוצאות ההחזקה, תעשה החלוקה לפי שטחה היחסי של כל דירה לעומת כלל שטחי הדירות שבבית המשותף.

אולם תיקון זה של החוק ייכנס לתוקף רק ביום 01.08.2006 ועל כן אין הוא חל על התביעה הנוכחית.

סוף דבר – המפקח קיבל את התביעה שכן הנתבעת לא הייתה רשאית להפחית את תשלומיה באורח חד צדדי וחייב אותה לשלם לתובעת את החוב שצברה בגין אי השתתפות בתשלומי החזקת הרכוש המשותף, בתוספת ריבית והצמדה, הוצאות אגרה ושכר טרחת עורך דין.

הח"מ ייצג את התובעת בתיק זה.
הערה:
סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות לסקירה זו - לחץ/י כאן
מאת: עו"ד אביב טסה
 
אשף המשפט -
חיפוש חכם לפי מילות נושא
סקירת פסיקה לאזרח -
פסק דין , והחלטות אחרות
אינדקס עורכי דין
מאמרים משפטיים
טיפים משפטיים
כיצד לבחור עו"ד נכון?
למגזין המשפטי המקוון
הרשמ/י עכשיו לקבלת המגזין המשפטי חינם
כניסת עיתונאים וגורמי תקשורת
ימי עיון, סדנאות, כנסים משפטיים לאזרח
מאבק מול רשויות- עורכי דין
בג"צ - מאבק מול רשויות
 דוקטור רן מובשוביץ, עורך דין מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
זכויותיו של חייל המבקש לשנות פרופיל צבאי
שאל/י שאלתך בנושא: בג"צ - מאבק מול רשויות
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
בנקאות - בנקים - עורכי דין
דיני בנקאות
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון מאת: עו"ד אבי זילברפלד
אתה והבנק: תביעה בנקאית ובקשת רשות להתגונן – כללי
מאמר שני בסידרה
שאל/י שאלתך בנושא: בנקאות
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
רשלנות עורכי דין
רשלנות עורכי דין
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
טעות או רשלנות של עורך הדין?
שאל/י שאלתך בנושא: רשלנות מקצועית של עורכי דין
עורכי דין ומידע בתחום רשלנות עורכי דין ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark